MENÜ

Minõségi étkezési burgonya termelésének

Oldalszám:
2013.11.12.

Igénylõ: Étkezési burgonya-termelõ, regisztrált integrátor

Általános feltételek: Burgonya Terméktanács tagság A tagságból származó kötelezettségek teljesítése
Termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte
5 hektárnál nagyobb, öntözhetõ vetésterület
Saját névre szóló, üzemelési vízjogi engedély megléte
Ellenõrzött, fémzárolt vetõburgonya használata
Téli tároláshoz, árúvá készítéshez tárolótér és eszközök megléte
Konkrét feltételek: Integrátor esetében: a kapott támogatás kézhezvételt követõ 15 napon belül a termelõhöz történõ visszajuttatása.
Kapott ígérvényrõl a termelõ tájékoztatása, legkésõbb 2001. június 15-ig.
Támogatás mértéke: Hektáronként legfeljebb 28.000 forint
Össz étkezési burgonya termõterületre vonatkozóan legfeljebb 6000 hektár.
Támogatási forma: Pályázat + támogatási kérelem
Benyújtás helye: Pályázat:
Burgonya Terméktanács
Levélcím: 1054 Budapest, Akadémiai u. 1.
Támogatási kérelem:
Agrárintervenciós Központ (AIK)
Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u.29.
Benyújtás ideje: Pályázat:
Folyamatos, de legkésõbb 2001. április 30-ig.
Támogatási kérelem:
Folyamatos, de legkésõbb 2001. október 31-ig.
Benyújtás menete,
elbírálás: Bíráló Bizottság bevonásával, a Minisztérium.
Az Agrárintervenciós Központ (AIK) ígérvényt állít ki, legkésõbb 2001. május 31-ig.
Ígérvény és a nyilatkozatok alapján támogatási kérelem benyújtása, az igényelt támogatási összeg feltüntetésével az AIK-hoz, 2001.október 31-ig.
AIK támogatási igazolás kiadásának határideje 2001. november 20.
Igényelhetõ: Az AIK által kiadott igazolással az illetékes adóhatóságtól.
Információ: Részletes információt a Burgonya Terméktanácstól, az Agrárintervenciós Központtól és a falugazdászoktól kaphatunk.
Varga Gábor