MENÜ

Minõségi ipariparadicsom-termelés

Oldalszám:
2013.11.13.

Igénylõ: Paradicsomtermelõ, regisztrált integrátor.

Általános feltételek: Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács tagság.
A tagságból származó kötelezettségek teljesítése.
Termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte.
Termesztéstechnológiai és a minõségre vonatkozó elõírások betartása. Ellenõrzött, fémzárolt vetõmag használata.
Paradicsomfelvásárlás feldolgozó által történõ igazolása, a felvásárolt mennyiségrõl. (Kimutatás készítés legkésõbb 2001.október 31-ig.)
Konkrét feltételek: Általános és a kiegészítõ minõségi elõírások teljesítése.
Integrátor esetében: a kapott támogatás kézhezvételt követõ 15 napon belül a termelõhöz történõ visszajuttatása.
Kapott ígérvényrõl a termelõ tájékoztatása, legkésõbb 2001. július 30-ig.
Támogatás mértéke: Hûtõipari feldolgozásnál:
(kizárólag kézi szedés esetén), 12 forint/kg. Támogatható összmennyiség: 9500 tonna.
Konzervipari feldolgozásnál: 8 forint/ kg. Támogatható összmennyiség: 140.000 tonna.
Túligénylés esetén arányos visszaosztás történik.
Támogatási forma: Pályázat + támogatási kérelem.
Benyújtás helye: Pályázat: Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács.
Levélcím: 1118. Budapest, Villányi út 35-43.
Támogatási kérelem egy-egy példányban:
Agrárintervenciós Központ Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u.29.
Agrárrendtartási Hivatal Levélcím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
Benyújtás ideje: Pályázat: Folyamatos, de legkésõbb 2001. május 30-ig.
Támogatási kérelem: Betakarítást követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2001.
október 31. Elbírálás: Bíráló Bizottság bevonásával a Minisztérium.
Ígérvény kiadás: folyamatos, de legkésõbb 2001.július 15-ig.
Támogatásigazolás kiadása: legkésõbb 2001. november 15-ig.
Igényelhetõ: Az AIK által kiadott igazolással az illetékes adóhatóságtól.
Információ: Részletes információt a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanácstól, az Agrárintervenciós Központtól és a falugazdászoktól kaphatunk.