MENÜ

Ki köteles tenyésztési hozzájárulást fizetni?

Oldalszám: 42
2013.11.14.

Mennyi ennek a mértéke és milyen úton történhet a befizetés?

A mezõgazdasági termelõ az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény mellékletében meghatározott mértékben, az ott felsorolt termékek, valamint a lóverseny-totalizatõr tevékenység után - külön jogszabályban meghatározott számlára - tenyésztési hozzájárulást köteles fizetni. A készpénz átutalási megbízás (számla) a falugazdászoktól beszerezhetõ. A tenyésztési hozzájárulás alapja a termék értékesítésébõl származó, általános forgalmi adót nem tartalmazó un. nettó árbevétel, a lóverseny-totalizatõr forgalma. Aki a termék értékesítésérõl szóló számlát, egyszerûsített számlát, számlát helyettesítõ okmányt, felvásárlást igazoló bizonylatot kiállítja, köteles a tenyésztési hozzájárulás összegét kiszámítani és a külön jogszabály szerinti számlára befizetni. A tenyésztési hozzájárulás mértéke a nettó árbevétel százalékában a legfontosabb vágóállat és állati termék esetében a következõ: tej,- vágómarha értékesítés 0,5 %, vágósertés 0,4 %, gyapjú,- vágójuh,- juhtej értékesítés esetén 0,6%. Vágónyúl, naposcsibe,- liba, kacsa, pulyka esetén 0,2 %, ló export és belföldi eladáskor 0,6 %. A lóverseny-totalizatõr forgalmának 0,6 %-a. Nagy számú állattenyésztési támogatás igénybevételének alapkritériuma, hogy a gazdálkodó nyilatkozzon a törvényben elõírt tenyésztési hozzájárulás befizetésérõl. Ennek hiányában az általa benyújtott támogatási kérelem vagy pályázat elutasításra kerül. V.G.