MENÜ

Mikortól és milyen mértékben vehetõ igénybe a kecsketej minõségi termelésének intervenciós támogatása?

Oldalszám: 44
2013.11.14.

Ez év május 11-én lépett hatályba az az FVM rendelet, amely a feldolgozók számára - akik a kecsketejet saját termelésbõl, illetve a termelõtõl történõ felvásárlás után feldolgozzák - lehetõséget biztosít 2001. évben hárommillió liter mennyiségi határig átvett I. osztályú minõségû nyers kecsketej után literenként 15 Ft intervenciós támogatás igénybevételére.

E jogcímen lehívható támogatás összege nem haladhatja meg a 45 millió Ft-ot.
A feldolgozó azonban csak abban az esetben igényelheti a tárgyhót követõ 20. naptól az illetékes adóhatóságtól a támogatást, ha a minõsített I. osztályú kecsketej után a termelõnek legalább 90 Ft/liter + ÁFA vagy kompenzációs árat kifizeti.
Fontos tudnivaló, hogy a támogatás pályázat alapján vehetõ igénybe, melynek elbírálói az Agrárrendtartási Hivatal és a Juh Terméktanács képviselõibõl álló bizottság.
V.G.