MENÜ

Növényvédelem

Szakfolyóirat > 2001/6 > Növényvédelem burgonya vírus vetőburgonya

A burgonya vírusbetegségei

Magyarországon a burgonyatermesztés legjelentõsebb problémája a vírusok által okozott terméscsökkenés. A burgonya több mint 30 vírussal fertõzhetõ, melyek közül hazánkban a burgonya levélsodródás, Y-, A-, X-, M- és S-vírusok rendszeres elõfordulásával számolunk. A felsorolt vírusok közül járványos megbetegedést a burgonya levélsodródás és a burgonya Y-vírusok okoznak, ezért a dolgozatban ezekkel a vírusokkal foglalkozunk. Vegetatív szaporításából adódóan a burgonya a vírusokat csaknem mindig átviszi a következõ generációba, ezért a fertõzés erõssége évrõl-évre növekszik. A vírusfertõzés által kiváltott tünetegyüttest és terméscsökkenést vírusos leromlásnak nevezzük, amely vírusfogékony fajták esetében egyik évrõl a másikra 25-30 %-os terméscsökkenést is okozhat. Ez a leromlás az elsõdleges oka annak, hogy a hazai 15-18 t/hektáros termésátlag az Európai Uniós országok átlagának (35 t/ha) felét is alig éri el.

Szakfolyóirat > 2001/6 > Növényvédelem permetezés növényvédelem

A jó növényvédelmi gyakorlat permetezéstechnikai szemszögbõl

Petró Ede és Vasziné Kovács Cecília Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat A jó növényvédelmi gyakorlat koncepciója alapvetõ célként jelöli meg a hatékonyságot, gazdaságosságot és a környezetvédelmi biztonságot, vagyis hatékony védelmet kell biztosítani az összes fellépõ károsítóval szemben a lehetõ legkevesebb növényvédõ szer okszerû és célszerû felhasználásával. Ezt elsõsorban a következõ tényezõk befolyásolják és korlátozzák:

Szakfolyóirat > 2001/6 > Növényvédelem szőlő Kontakt növényvédelem

A szõlõ növényvédelme

A hazai és külföldi piacokon is eladható bor elõállításának egyik alapfeltétele a minõségi növényvédelem, amelynek egyik, de nem kizárólagos eszköze a minõségi növényvédõszer. A szõlõvédelem igen fontos mozzanata a károsítók fellépésének, egyes esetekben (pl. lisztharmat, szürkepenész) a fellépés lehetõségének idõben történõ felismerése, ellenük a leghatékonyabb növényvédõ szer kiválasztása, a permetezés jó idõzítése. Az egyes károsítók elleni védekezést mindig elõrejelzésre alapozva hajtsuk végre!

Szakfolyóirat > 2001/6 > Növényvédelem

Helyesbítés

Az Agro Napló elõzõ havi számában megjelent Szõlõben engedélyezett rovar- és atkaölõ szerek, valamint a Szõlõben engedélyezett gombaölõ szerek táblázatok hiányosan jelentek meg. A cégek kérésére közöljük a szerek neveit és felhasználásukat:

Szakfolyóirat > 2001/6 > Növényvédelem Gyomirtó permetezés

Permetezéstechnikai aktualitások

Elsodródás (1) Petró Ede és Vasziné Kovács Cecília Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 5/2001. (I.16.) FVM rendelete egyértelmûen bevezeti az idõjárási korlátozásokat a földi növényvédõ gépekkel végzett növényvédõ szeres kezeléseknél is.