MENÜ

Hogyan kell kiszámítani a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevétel arányát?

Oldalszám:
2013.11.15.

A mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevétel arányának kiszámítása tekintetében a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 15/2001. (III.3.) számú FVM rendeletének 6. sz. melléklet B.) pontjában meghatározottak szerint kell eljárni.

Amennyiben a támogatás igénybevételének feltétele a mezõgazdasági tevékenységbõl származó legalább 50 %-os árbevétel részesedés, az árbevétel számítását a támogatás igénylésével egyidejûleg kell igazolni. A kezdõ vállalkozások, illetve azon mezõgazdasági termelõk esetében, akik/amelyek a tárgyévet megelõzõ évben az õket ért ár- és belvízkárok miatt szerepelnek az illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatal kárfelmérés alapján készített nyilvántartásában, a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevételt a tárgyévi (2001. évi) várható árbevétel alapján is lehet számítani. Ebben az esetben a 2001. évi várható árbevételrõl az igénylõnek nyilatkoznia kell.