MENÜ

Alapfokú mûszaki ismeretek

Oldalszám: 12
2013.12.17.

Milyen tünetek jelzik az adagoló nyomóelemek elhasználódását?

Az adagoló elhasználódását legelõször a megnehezedett hidegindítás jelzi, mivel itt lassú a fordulat és az indításhoz jelentõs többlet üzemanyag is szükséges. A következõ jelenség a nehéz melegindítás, mivel itt a gázolaj viszkozitása lecsökken. A motor egyenetlen járása is a befecskendezõ egyenetlen kopására utal.

Mi a jele az adagoló fejszelepek rossz zárásának, traktoron szerelve szabad-e azokat kicserélni?
A fejszelepek zárásának hibája az elõzõekhez hasonló jelenséget okoz. Csak szakmûhelyben javítható, utána feltétlen bemérés szükséges.
Az újonnan vásárolt adagoló és porlasztó lehet-e rossz, célszerû-e esetleg mûszeresen ellenõriztetni a beépítést megelõzõen?
Egyértelmûen javasolt az adagoló és befecskendezõ beépítés elõtti ellenõrzése.
Adagoló-, porlasztó-, tápszivattyú- és elemeik vásárlásakor mire kell ügyelnie a hozzá nem értõknek?
Csak megfelelõ gyári csomagolású és az eredetivel azonos alkatrészeket vásároljunk, szabadpiaci „ponyváról” ne válogassunk.
A réz tömítõ gyûrûk túlságosan kemények, meghúzásukat követõen is „könnyeznek”. Hogyan lehet a gyûrûket házilagosan kilágyítani?
A réz tömítõ gyûrûket újra használhatóvá tehetjük, ha acélhuzalra felfûzve gázlángon vörösre hevítjük, majd vízbe dobva visszahûtjük õket.
Az üzemanyag ellátó rendszer mûanyag csövei rideggé, törékennyé keményednek egy idõ után; célszerû-e ezeket idõszakonként lecserélni?
A válasz egyértelmûen igen; A lecserélés idejét a körülmények függvényében tapasztalati úton lehet meghatározni.
Milyen jel utal arra, ha az üzemanyag tartály zárósapkája nem engedi át a levegõt?
Amennyiben tankolás után egy bizonyos idõ elteltével teljesítmény csökkenést észlelünk, elõször próbáljuk fellazítani a sapkát; ha ez nehezen megy – a torokban keletkezett vákuum miatt - , akkor a szellõzõ sapka furata eldugult.
Célszerû-e az üzemanyag tartályt idõszakonként leszerelni, és gondosan átmosni?
Az üzemanyag tartályban kondenzvíz keletkezik, ezt idõszakonként le kell engedni, s erre általában biztosított a technikai lehetõség. Tartály tisztítás csak gyakori szûrõ eldugulás esetén szükséges, a mosószer eltávolítására ügyeljünk!
Megengedhetõ-e, hogy a tartályból teljesen kifogyjon a gázolaj?
A tartályból ne engedjük teljesen kifogyni az üzemanyagot, mert ez után a rendszert újra légteleníteni kell. Egyes adagoló típusok nagyon nehezen légteleníthetõk. Elõször a kisnyomású részt légtelenítsük, majd a befecskendezõkön lévõ hollandi meglazításával a nagynyomású részt.
Célszerû-e a tartalék gázolajszûrõt a traktorban tartani?
A tartalék szûrõt mindig célszerû magunknál tartani, mivel az esetlegesen kényszerû, szûrõ nélküli üzemeltetés a befecskendezési rendszer azonnali tönkremenetelét okozhatja. A szûrõket gyári csomagolásban, tiszta helyen tartsuk.
Mi történik, ha a porlasztó mellett „kiszökik” a gáz?
Ezt a jelenséget a porlasztó test és a hengerfej közötti tömítõ gyûrû hibája okozza. Új tömítést kell beszerelni, vagy ha az nincs, kilágyítást (lásd 35. pont) kell alkalmazni.