MENÜ

Ökotermékek betakarítása, tárolása, kereskedelme

Oldalszám: 74
2013.11.14.

A mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elõállításának, forgalmazásának és jelölésének részletes szabályait a 2/2000 FVM-KöM együttes rendelet határozza meg. Cikksorozatunk e havi számában az ökotermékek betakarításáról, tárolásáról és kereskedelmérõl szólunk.

Betakarítás A termékek betakarítását megfelelõ érési állapotban, agronómialag indokolt idõpontban kell végezni. A termékek minõsítése szempontjából kulcsfontosságú a termék, az áru útjának nyomonkövethetõsége. Ez azt jelenti, hogy valamennyi szállítójegyen, raktárkönyvben, belsõ dokumentumokban az áru mozgásának követhetõnek kell lennie, különben az áru nem tanúsítható. A termék minõségét a szokásos faj/fajta/mennyiség megjelölésen túl pontosan fel kell tüntetni a dokumentumokon:
- „ökológiai gazdálkodásból származó termék”, ha a növény vetéséig az átállás kezdetétõl 24 hónap átállási idõ eltelt,
- „az ökológiai gazdálkodásra történõ átállás idõszakából származó termék”, ha a vetésig nem telt el 24 hónap, de a növény betakarításáig 12 hónap eltelt, - és a termék konvencionális, ha a betakarításig 12 hónap nem telt el.
Célszerû tehát a vetendõ fajtákat már a vetésterv készítése során úgy meghatározni, hogy fajtánkként azonos minõsítésû árut állítsanak elõ.
Betakarítás adott fajta párhuzamos termesztése esetén
A rendelet 4. A. mellékletének 9. pontjában határozta meg a hatóság, hogy melyek azok a kivételes esetek, ahol engedélyezett egy adott fajta párhuzamos termesztése, azaz egy adott fajta termesztése mind a konvencionális, mind az ökológiai üzemegységben. Ilyen kivételek a fokozatosan átálló ültetvények, ahol az átállást egy meghatározott terv szerint végzik, a mezõgazdasági kutató tevékenységet végzõ üzemek, valamint a vetõmagot, vegetatív szaporítóanyagot és facsemetéket elõállító gazdaságok. Az ilyen gazdaságoknak fokozott bejelentési kötelezettsége van: be kell jelenteni az ellenõrzõ szervezetnek a betakarítás kezdetét 48 órával korábban, és a betakarítás után 5 napon belül tájékoztatást kell adni a betakarított termék mennyiségérõl, a más területrõl származó termékektõl megkülönböztetõ ismérvektõl, valamint a termékek elkülönítésére tett intézkedésekrõl.
Tárolás
A termékek tárolása során egyrészt arra kell törekedni, hogy a termék nem engedélyezett (tiltott) anyaggal ne keveredjen, másrészt hogy a korábban említettek szerint mozgatása, pontos tárolási helye ismert legyen.
Rovarkártevõk elleni védelem tárolás során
A rendelet egyértelmû abban a tekintetben, hogy csak a rendelet 2. B. mellékletében felsorolt anyagokat lehet a termény kezelésére kártevõk ellen felhasználni. Gyakorlatban a legtöbbször – a termény típusától függõen – szexferomoncsapdákat, mechanikai védelemet (rovarhálót) és az utóbbi években piperonilbutoxid szinergenssel kevert piretrinkivonatot használnak. A rendelet nem szabályozza azt, hogy a mennyi idõnek kell eltelni a raktárban az utolsó peszticid használat után ökotermék tárolása elõtt, és erre általában az ellenõrzõ szerveteknek sincs elõírása. Azt mindenesetre célszerû szem elõtt tartani, hogy a vevõk nagyobb, feldolgozásra szánt tétel vásárlása esetén szinte mindig végeznek vegyszermaradvány-vizsgálatot, a termény betárolása elõtt közvetlenül használt rovarölõszer a szokványos határérték alatt, de olyan koncentrációban elõfordulhat, ami a vásárlás meghiúsulásához, vagy a vásárlási ár csökkentéséhez vezethet. A raktárak fertõtlenítéséhez célszerû az ellenõrzõ szervezet által az istállók és berendezéseik fertõtlenítéséhez engedélyezett szereket használni. Nagyon fontos az is, hogy ha bérraktározás történik, akkor a bérleti szerzõdésben rögzítsék, hogy az áru nem kezelhetõ a szokásos rovarölõ szerekkel.
Keveredés megakadályozása, különös tekintettel a genetikailag módosított szervezetekre
A genetikailag módosított szervezetek (GMO) terjedése magával hozta azt, hogy külön figyelmet kell arra fordítani, hogy az ökológiai gazdálkodás során elõállított termékek semmilyen formában se szennyezõdjenek ilyen szervezetekkel. Mivel ilyen növények termesztése jelenleg nem engedélyezett, forgalmazásuk viszont megfelelõ jelölés esetén igen, az import GMO áruk (fõleg takarmány- és étkezési szója) elõfordulhatnak raktárakban, szállítójármûveken. Valamennyi európai ellenõrzõ szervezet nagy figyelmet fordít arra, hogy azok a szállítóeszközök (teherautó, vasúti vagon, uszály), tárolók, szállítószalagok stb., amelyek ökológiai termékek manipulálásakor használnak, valóban GMO szennyezés-mentesek legyenek.
Azonosíthatóság
A tárolás során a terméknek mindvégig azonosíthatónak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy ha konvencionális terméket is raktároznak, akkor a raktár ajtaján, valamint a garmadában, ha csomagolt áruról van szó, akkor minden egyes csomagolási egységen fel kell tüntetni az áru minõségét.
Kereskedelem
A rendelet szerint valamennyi olyan vállalkozás, amely ökológiai gazdálkodásból származó terméket értékesítési célból tárol, kiállít, bemutat, szállít, piacon, boltban, áruházban, vendéglátóiparban elhelyezi, a rendelet hatálya alá tartozik, azaz be kell jelentkeznie egy elismert ellenõrzõ szervezethez. A kereskedõ vállalkozásokra vonatkozó elõírásokat a rendelet a feldolgozó és csomagoló egységekre együtt határozza meg, a 2/2000 FVM KöM rendelet 4.B. pontjában.
A kereskedõ vállalkozás ellenõrzése során az ellenõrzõ szervezet azt ellenõrzi, hogy valóban az ellenõrzött mezõgazdasági termelõtõl származó minõsített termék kerül-e exportra, vagy a boltok pultjaira. Az áru útjának nyomonkövethetõnek, a raktárakban valamennyi árunak azonosíthatónak kell lennie.
Jelölés
Mind a nagykereskedelemben, mind a kiskereskedelemben valamennyi csomagolási egységen fel kell tüntetni a termék elõállításáért vagy feldolgozásáért felelõs személy nevét és címét, a termék megnevezését, az ökológiai termelési módra való hivatkozást és az ellenõrzõ szervezet kódját
Szépkuthy Katalin
okleveles kertészmérnök
Hungária Öko Garancia Kft