MENÜ

Permetezéstechnikai aktualitások

Oldalszám: 13
2013.12.17.

Légszállításos permetezõgépek beállítása
A permetpenetrációs vizsgálataink egyértelmûen bizonyították, hogy a permetcseppek behatolása a lombozatba nem a permetlé mennyiségétõl, hanem a képzett cseppek méretétõl függ. A 300 mikrométer feletti cseppek zöme a lombkorona köpenyén rakódik le. Tömeges lerakódásuk a permetlé megcsurgásához vezet. A permetlé egyenetlen (fõleg a külsõ levélmozaikokra történõ) lerakódása az esetleges fitotoxikus hatások mellett nagy szermaradvány értékek kialakulását is okozhatja.

A légtömeggel szállított permetfelhõvel szemben a lombkorona mintegy szûrõként viselkedik. A kis cseppek kitérnek a külsõ levelek síkjából, tovább lebegnek, és a koronán belül kialakuló turbulens áramlatok következtében a belsõ részeken csapódnak le. A nagy sebességgel szemben a lombkorona külsõ levélmozaikja tömör falat képez, s a permetfelhõ behatolását megakadályozza. A mérések azt mutatják, hogy elõnyösebb, ha a permetfelhõt a gépbõl nagy tömegû, de kisebb sebességû légárammal szállítjuk. A permetfelhõ hatótávolsága a ventilátor légszállítási teljesítményével növekszik. A permetezõgép haladási sebességének fokozásával viszont csökken a hatótávolság, ezért a sebesség helyes meghatározásának alapvetõ szerepe van.
A szükséges géptípus kiválasztásánál, a helyes permetezéstechnikai beállításnál, és az üzemelési mód meghatározásánál figyelembe kell venni:
· az ültetvény sortávolságát,
· a mûvelési módot (lombkorona alakja, magassága, szélessége, sûrûsége),
· a károsítóktól veszélyeztetett felület térbeli elhelyezkedését,
· a védendõ felület alaki sajátosságait (levél alakja, nagysága, mozgathatósága, állásszöge stb.).
A gépbeállítás menete:
1. A permetezõgép funkcionális részei mûködõképességének felülvizsgálata.
2. A ventilátor légszállítási teljesítményének meghatározása.
Mivel a gyakorlatban ezt mérõeszközök hiányában (szélsebesség-, szélnyomás mérõ) nem lehet megmérni, ezért a gépkönyvben közölt adatokat kell figyelembe venni. A további átszámításokhoz az itt található m³/óra, vagy m³/másodperc értékeket m³/perc egységekre kell átszámítani. A kettõ vagy több fokozatú sebességváltós hajtómûveknél a légszállítási teljesítmény – a vontató erõgép teljesítményét és a szükséges hatótávolságot figyelembe véve – állítható.
3. A légszállítási teljesítmény ismeretében a haladási sebesség /v/ kiszámítása (m/perc).
1.képlet
4. A permetlé felhasználási norma /Q/ megválasztása (liter/ha). Az alkalmazásra kerülõ növényvédõ szerek engedélyezett felhasználása alapján. Az engedélyezett permetlé térfogatot, a növényvédõ szer kiszerelésének címkéjérõl olvashatjuk le.
5. Az átfolyási teljesítmény /q/ kiszámítása (liter/perc)
2. képlet
6. A gépkönyv ajánlata és az ültetvény jellemzõinek figyelembe vétele alapján, felszereljük a porlasztó lapkákat (ügyeljünk a megfelelõ méretû szórófej szûrõk alkalmazására).
7. A kiszámított haladási sebességnek megfelelõen, kiválasztjuk a sebességfokozatot, majd a gázkarral beállítjuk a fordulatszámot.
8. Megmérjük a haladási sebességet (km/óra). A mérést az ültetvényben végezzük.
3.képlet
9. Megmérjük az átfolyási teljesítményt. Ha a számított értéktõl eltérés mutatkozik, az üzemi nyomást változtatjuk.
10. A lombozat magasságához igazítva beállítjuk a légterelõ lapokat.
11. A lombozat térszerkezetéhez igazítjuk a szórófejek állásszögét.
12. A permetezõgép munkáját munka közben alkalomszerûen, de legalább 100 óránként ellenõrizzük. Végezetül, -de erre mindig is ügyeljünk- a jó permetezés feltétele a
· a kifogástalanul beállított és üzemeltetett gép,
· a rendszeres üzem közbeni ellenõrzés és karbantartás,
· a technológiai folyamatot végrehajtó emberek gondos, lelkiismeretes munkája.
Az almástermésûeknél alkalmazható permetlé mennyiségek