MENÜ

Az étkezési tojás piaci helyzete stabilizálásának

Oldalszám: 100
2014.01.06.

Igénylõ: Étkezési tyúktojást termelõ

Támogatási forma: Pályázat

Támogatás célja: Legfeljebb 2000 tonna élõ tömegû étkezési tojást (árutojást)
termelõ tojótyúk termelésbõl történõ kivonása

Általános feltételek: Baromfi Termék Tanács (BTT) tagság, az elkülönített intervenciós
alapra történõ elõírásszerû befizetések vállalása.
Baromfi vágóhídon vágásra került egyedekrõl, úgynevezett
mérlegelési bizonylat és igazolás.

Konkrét feltételek: Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási, végel- számolási eljárás, illetve végrehajtás alatt, valamint lejárt adó,- vám, - egészség, - nyugdíjbiztosítási járulékkal nem rendelkezik. A pályázaton eredményesen részt vett pályázók beszámoló jelen- tésének elkészítése, és az AIK részére történõ megküldése 2002. január 15-ig.
Támogatás mértéke: 60 millió Ft összeghatárig, 1 kg élõ tyúk testtömegre vetítve legfeljebb 30 Ft/kg.
Benyújtás helye: Agrárintervenciós Központ (AIK), 1054 Budapest, V. Alkotmány u. 29.
Benyújtás ideje: A pályázati felhívásban meghatározottak szerint folyamatos, de legkésõbb 2001. november 30-ig.
Elbírálás: A BTT igazolása alapján az AIK, a pályázatok beadását követõ 15 munkanapon belül.
Igényelhetõ: Az AIK által kiadott igazolással, az illetékes Adóhatóságtól.
Ellenõrzi: Az AIK, az illetékes Megyei Földmûvelésügyi Hivatal és a BTT bevonásával.
Információ: A pályázati felhívásról és a támogatás feltétel, követelmény- rendszerérõl részletes információt a BTT-tõl, valamint a falugazdászoktól kaphatunk.
Varga Gábor