MENÜ

Kötelezõ adminisztráció

Oldalszám: 91
2014.01.06.

Az állattartók többsége az elmúlt idõszakban a jogszabályi kötelezettségek ellenére az állatállomány változásáról nyilvántartást gyakran nem vezet.

Az állategészségügyrõl szóló törvény kimondja, miszerint: „Az állattartó köteles a jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén állomány-nyilvántartást vezetni, és az állatorvosi ellátást írásbeli szerzõdéssel biztosítani, az állat(ok) állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvost, illetve a települési önkormányzat jegyzõjét a tartott állatok fajáról, létszámáról, az állatok tartási helyérõl és a fent felsoroltakban bekövetkezett változásokról azonnal tájékoztatni”.
Az állategészségügyrõl szóló törvény kimondja, miszerint: „Az állattartó köteles a jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén állomány-nyilvántartást vezetni, és az állatorvosi ellátást írásbeli szerzõdéssel biztosítani, az állat(ok) állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvost, illetve a települési önkormányzat jegyzõjét a tartott állatok fajáról, létszámáról, az állatok tartási helyérõl és a fent felsoroltakban bekövetkezett változásokról azonnal tájékoztatni”.
A fenti törvényen kívül az agrárgazdasági célok költségvetési támogatásáról rendelkezõ földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendelet szerint: „Az állatállomány változásáról (kiesés: elhullás, kényszervágás, eladás, bevétel: növekvény szaporulatból, vásárlásból) telephelyén köteles a nõ ivarú szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló és háziasított szarvas tulajdonosa folyamatos nyilvántartást vezetni, és azt 5 évig megõrizni.
Fontos feladat tehát az állatállomány nyilvántartásba vételének megkezdése (visszamenõleges pótlása) és folyamatos végzése. Ennek elmulasztása szankcionáló jogkövetkezménnyel járhat.
Varga Gábor