MENÜ

Szaporítóanyag-használat támogatása

Oldalszám: 117
2014.01.06.

Igénylõ: Regisztrált tulajdonos, vagy bérlõ állattartó.
Támogatási forma: Alanyi (normatív) támogatás

Állatfaj: Mesterségesen termékenyített nõivarú szarvasmarha, sertés, juh és
kecske

Általános feltételek: A donor, hazai minõsítéssel és mesterséges termékenyítési engedéllyel
rendelkezõ, vagy hivatalos ivadékvizsgálati programban résztvevõ
apaállat, illetve ezen apaállat szaporítóanyagával történõ mesterséges
termékenyítés.
Az eredményes termékenyítést igazoló mesterséges termékenyítési
jegy megléte

Támogatás mértéke: Tenyészbika szaporítóanyag használatnál: „kijelölt” kettõshasznú magyartarka fajta, húshasznú fajta és ivadékvizsgálati bika esetén,: 2000 forint, 2001 évben született és ENAR szerint regisztrált borjanként. Tenyészkan szaporítóanyagának használatánál: mesterséges termékenyítõ állomásról származó szaporítóanyag esetén a kan tenyészértékétõl (HVT, TI pontszámától függõen) változó, fialásonként 200-500 forint. Ivadékvizsgálati kanok szaporítóanyagának használatakor fialásonként: 500 forint. Tenyészkos, illetve tenyész-kecskebak szaporítóanyag használatakor ellésenként 400 forint.
Benyújtás helye: Adott fajta, elismert tenyésztõ szervezete.
Benyújtás ideje: Havonta, de legkésõbb 2001. december 1-ig. Az OMMI-vel hitelesített összesítéseket havonta, de legkésõbb 2001. december 5-ig kell az igénylõ lakhelye szerinti illetékes megyei földmûvelésügyi hivatalnak megküldeni.
Igényelhetõ: Az FM Hivatal által kiadott igazolás alapján az adóhatóságtól.
Ellenõrzi: Igénybejelentés során a jogosságot az elismert tenyésztõ szervezet, a konkrét ellenõrzést pedig az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet végzi. Az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az OMMI kezdeményezi.
Információ: A szaporítóanyag használat támogatásról részletes tájékoztatást adnak a területi szarvasmarha mesterséges termékenyítési felelõsök, a regisztrált inszeminátorok, a mesterséges termékenyítõ állomások, a tenyésztõ szervezetek, valamint a falugazdászok.
A mesterséges termékenyítéssel, az embrió átültetéssel és az állati szaporítóanyagok elõállításával, felkínálásával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggõ 39/1994. (VI.28.) FM rendeletben elõírt feladatainak ellenõrzése, valamint a jogszabályban elõírt adatszolgáltatás megkövetelése, az adatbázis összesítése céljából 2001 évben szarvasmarha területi mesterséges termékenyítési felelõs hálózat funkcionál. A mûködtetõ az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló KFT.
Varga Gábor