MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2001/8 > Gépesítés betakarítás burgonya

A burgonya betakarítás gépei, gépi technológiái

A burgonya betakarításakor több munkamûvelet összevonását képezõ, komplex munkafolyamatról beszélünk. A betakarításhoz szorosan kapcsolódik, az azt megelõzõ szárzúzás is, amellyel jelentõsen megkönnyítjük a betakarító gépek munkáját – csökkentjük az eltömõdések lehetõségét –, egyúttal javítjuk a betakarított termény minõségét is. A betakarító gépek kiválasztását elsõsorban a betakarítandó terület nagysága, valamint az határozza meg, hogy a földbõl kiásott és begyûjtött terménytõl közvetlenül még a gépen választjuk le a szennyezõdéseket, vagy a betakarítás után (a piacra való elõkészítés, ill. a tárolás-elõkészítés során) újabb szennyezõdés eltávolításra nyílik lehetõségünk. Hazai viszonylatban a termõterület mintegy 80 %-án gépi betakarítást alkalmazunk, mivel figyelembe veendõ, hogy nálunk a házikerti, háztáji termelés is jelentõs részarányt képvisel, ahol a betakarításkor elsõsorban a kézi munkaerõ jöhet szóba. A burgonya gépi betakarításában egy- és kétmenetes technológiai változatokat alkalmaznak.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Gépesítés búza Őszi búza Talajelőkészítés

Az õszi búza tarlóhántás utáni talajelõkészítésének eszközei

Még szakmai körökben is sokan hajlamosak sematikusan és leegyszerûsítetten kezelni az õszi búza termesztés technológiájának talajelõkészítõ mûveleteit, mondván hogy e növény nem igényli a mélyebb rétegû, s odafigyelést igénylõ munkát. Természetesen e megállapítás így hamis, hiszen a talajmûvelés termésre gyakorolt hatása itt épp olyan fontos, mint más növényeknél. A termõhelyi adottságokhoz, illetve az õszi búza igényéhez igazodó talajelõkészítéseket – a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat feltétlen szem elõtt tartva – nagy gonddal kell végezni. A jelentõs ráfordítások miatt a tarlóhántás utáni alapozó és másodlagos talajelõkészítés racionalizálása komoly elõrelépést jelenthet még a munkaerõ megtakarítás területén is.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Gépesítés Kukorica betakarítás silókukorica

Silókukorica betakarítás

A mai korszerû, magas termelési színvonal fenntartása a tehenészetekben – akár a kisgazdaságokban, akár a nagy állatállománnyal rendelkezõ vállalkozásokban – szilázs- és szenázs etetése nélkül lehetetlen lenne. A kérõdzõ állatok a különbözõ növényekbõl készült szilázsokat szívesen fogyasztják, ezért a szilázs egyre nagyobb szerepet kap, pl. a nagyvadak takarmányozásában is. A tehenészetek igényeit Magyarországon döntõ többségében silókukorica szilázsból elégítik ki. A kukorica szilázs minõségét meghatározza a termesztett fajta, a betakarítás- és a tömörítés mûszaki színvonala, a technológiai követelmények pontos betartása.