MENÜ

A burgonya betakarítás gépei, gépi technológiái

Oldalszám: 35
2014.01.06.

A burgonya betakarításakor több munkamûvelet összevonását képezõ, komplex munkafolyamatról beszélünk. A betakarításhoz szorosan kapcsolódik, az azt megelõzõ szárzúzás is, amellyel jelentõsen megkönnyítjük a betakarító gépek munkáját – csökkentjük az eltömõdések lehetõségét –, egyúttal javítjuk a betakarított termény minõségét is. A betakarító gépek kiválasztását elsõsorban a betakarítandó terület nagysága, valamint az határozza meg, hogy a földbõl kiásott és begyûjtött terménytõl közvetlenül még a gépen választjuk le a szennyezõdéseket, vagy a betakarítás után (a piacra való elõkészítés, ill. a tárolás-elõkészítés során) újabb szennyezõdés eltávolításra nyílik lehetõségünk. Hazai viszonylatban a termõterület mintegy 80 %-án gépi betakarítást alkalmazunk, mivel figyelembe veendõ, hogy nálunk a házikerti, háztáji termelés is jelentõs részarányt képvisel, ahol a betakarításkor elsõsorban a kézi munkaerõ jöhet szóba. A burgonya gépi betakarításában egy- és kétmenetes technológiai változatokat alkalmaznak.

Az egymenetes betakarítás elvégzésére 1-, 2-, és 3-soros betakarító gépek állnak rendelkezésre. Ezen gépek közül, az 1-soros vontatott változatok esetében, általában a betakarító gépre szárzúzó berendezés is felszerelésre kerül, s így a betakarítással egymenetben a burgonyaszár zúzása is elvégezhetõ. A gépek válogató-asztallal vannak ellátva, amely mellett 2-4 fõ válogató személy dolgozik, akik a felszedett terménybõl eltávolítják a növényi- és földszennyezõdéseket, ill. a sérült gumókat. Így a betakarító gép gyûjtõtartályába már piacképes burgonya kerül, s az a tovább-feldolgozás (zsákolás, tárolás-elõkészítés) során utótisztítást nem igényel. Vannak olyan 1-soros gépek is, amelyek – a válogató-asztal mellett – zsákoló-padozattal is rendelkeznek és így a termény közvetlenül zsákolható.
A 2-soros vontatott betakarító gépek két változatban készülnek. Itt megtalálhatók a csak mechanikus leválasztással dolgozó kiszedõ-tisztító-kocsirakó, illetve a kiszedõ-tisztító-válogató-elõtároló bunkeres kocsirakó munkagépek. Az elõbbieknél a mennyiségi betakarítás kerül elõtérbe, hiszen a gépek a gumók kiszedése után rázó-tisztító szerkezetükön megtisztítják azokat, majd közvetlenül szállító jármûre rakják a burgonyát. Ilyen betakarítási technológia esetén számolni kell a burgonya akár 10-20 %-os szennyezettségû betakarításával is, amely miatt a tárolás-elõkészítés során utótisztítást kell elvégezni. Ezt a betakarítási technológiát akkor alkalmazzák, amikor nagyobb területegységrõl optimális idõn belül kívánják betakarítani a burgonyát. A 2-soros kiszedõ-tisztító-válogató-elõtároló bunkeres betakarító gépek válogató-asztallal is rendelkeznek és így a szállító jármûre felrakott burgonya szennyezettsége kisebb (~ 2-5 %), ami a tárolás-elõkészítéskor vagy a további feldolgozás során kevesebb tisztító-manipuláló berendezés munkába állítását igényli.
A három-soros vontatott betakarító gépeken csak mechanikus szennyezõdés leválasztást alkalmaznak és az elõtisztítás után a terményt a gép oldalkihordó elevátora juttatja a szinkron vontatott szállító jármûre.
A 2- és 3-soros gépek elõtt külön menetben kell a szárzúzást elvégezni, de vannak olyan megoldások is, amikor a szárzúzó berendezést a betakarító gépet üzemeltetõ traktor elejére szerelik fel és így a betakarítás a szárzúzással együtt végezhetõ el.
A 2- és 3-soros betakarító gépek esetében egy alkalmazás-technikai problémával is számolni kell, ugyanis a csatlakozó-sorok problémái miatt a 2-soros gépeket csak a 4-soros gépekkel, ültetett állományban lehet üzemeltetni, míg a 6-soros ültetõ gépek után a burgonya betakarítása 2- és 3-soros gépekkel is elvégezhetõ. Ugyanez az alkalmazás-technikai kérdés a szárzúzáskor is felmerül: a 4-soros burgonyaültetõ gépek után csak 4-soros, míg a 6-soros ültetõ gépek után csak a 6-soros szárzúzó gépek dolgozhatnak.
A hazai birtokviszonyok és a minõségi betakarítást célzó szempontok miatt az utóbbi években – kisebb területû termelés esetén – elõtérbe került a burgonya 2-menetes betakarítása. Ilyen betakarítási technológia alkalmazása esetén a betakarítás elsõ menetét – a burgonya kiszedését rendre-rakását – mindig géppel végzik el, azonban a rendre-rakott, vagy a talajfelszínen szétterített burgonya felszedése-zsákolása kézi munkaerõ alkalmazásával biztosítható. Kézi felszedés esetén célszerû a burgonya vödrökbe, vagy kosarakba szedése és ezutáni zsákolása. Rendre-rakáskor a gépek általában két-sor kiszedett burgonyából képeznek egy rendet, s így a kézi felszedés jelentõsen termelékenyebb. Amennyiben a gépi rendfelszedést kívánjuk megoldani, erre a vontatott (speciális) rendfelszedõ-kocsirakó, vagy a már az elõzõekben ismertetett 2-soros – csak mechanikus szennyezõdés leválasztó szerkezeti egységekkel rendelkezõ – betakarító gépek a legalkalmasabbak.
Az 1-soros kiszedõ-rendrakó gépekkel (a korai burgonya betakarítását is beleszámolva) idényenként 10-15 ha, a 2-soros kiszedõ-rendrakó gépekkel 25-35 ha burgonya betakarítására nyílik lehetõség. Ehhez azonban a rendre-rakott burgonya gyors – néhány órán belüli – kézi v. gépi felszedését kell biztosítanunk. Az egymenetes 2- és 3-soros – csak mechanikus szennyezõdés leválasztású – gépek esetében idényenként 50-80 ha, az 1- és 2-soros (válogató személyzettel is dolgozó) burgonya betakarító gépek alkalmazásakor 30-50 ha burgonya termésének betakarításával számolhatunk.
Gödöllõ, 2001. 07. 24.
Dr. Fûzy József
FVMMI GM Kht. – Gödöllõ