MENÜ

Növénytermesztés

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés vetőmag hajtás citromfû

A citromfû termesztése

A citromfû kedvelt évelõ, ajakosvirágú gyógynövényünk. Drogjai nyugtató és antivirális hatással rendelkeznek. Megszárított földfeletti hajtásait (Melissae herba) és levelét (Melissae folium) önállóan vagy étvágy-és ízjavító, illetve altató teakeverékekben használják. A friss növény citromillatú, a belõle kivont 0,2-0,5 % illóolaj (Aetheroleum melissae) is keresett. Dél-Európában õshonos, hazánkban a Dunántúl DK-i részén, elvadultan fordul elõ. Magyarországon évtizedek óta változó nagyságú területen termesztik. Meleg- és fénykedvelõ, a magvak optimális csírázási hõmérséklete 18-20 oC. Fagyérzékeny, a hótakaró nélküli hideg telek az ültetvények 20-30 %-át elpusztíthatják. Termesztéséhez legjobbak a meszes, középkötött, mélyrétegû és jó vízgazdálkodású talajok. Szárazságtûrõ, de hosszantartó aszály esetén fejlõdése leáll és könnyen elpusztul. Száraz idõszakban emiatt többszöri kiadós (30-40 mm) öntözés szükséges.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés szőlő bor Termesztés

A csemegeszõlõ termesztésének lehetõségei hazánkban

A szõlõ az emberiség egyik legkedveltebb gyümölcse. A csemegeszõlõ a fogyasztott gyümölcsök között mennyiségi sorrendben a banán, a Citrus-félék és az alma után a negyedik helyet foglalja el. A friss fogyasztású szõlõ a világ összes szõlõtermésének kb. 12 %-a; az össztermésnek kb. 5 %-át aszalják (zömében mazsolának).

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés Támogatás Pályázat Cukorrépa

A cukorrépa minõséghez kötött támogatása

Igénylõ: Mezõgazdasági termelõ, regisztrált integrátor. Támogatás célja: A cukorrépa termesztés minõségének javítása. Általános feltételek: Cukorgyár és termelõ által kötött termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte. Cukor Terméktanácsi tagság. A tagságból származó kötelezettségek igazolt teljesítése. Tárgyévi 6,6 tonna/ hektár cukorhozam produkálása. Integrációs szerzõdésrõl készített kimutatás. Az integráltakkal történõ elszámolásról készített elkülönített nyilvántartás vezetése.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés talaj művelés

A talaj elõkészítése gyümölcsös telepítéséhez

Sokan csodálkozhatnak miért kell nyáron errõl a témáról beszélni. Több okból is. Mondhatnánk, hogy a jó munkához idõ kell. A hazai idõjárást figyelembe véve az õszi telepítésekhez itt az idõ munkához látni. Sõt a nyárvégi szamóca ültetéshez még korábbi elõkészítés szükséges. A tavaszi ültetés jó talajállapotának elérése érdekében is hasonló elvek alapján járhatnak el, ha az elõveteményt betakarították.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés bor tokaji must

A természetes borok

Valamennyi európai bortermelõ országban megkülönböztetett védelmet és külön kategóriát jelölnek meg a természetes borokra vonatkozóan. Így a magyar bortörvény is megkülönbözteti a természetes borok minõségi követelményeit (1997. évi CXXI. törvény 29. §), mely szerint: „Természetes bor az az asztali, meghatározott termõhelyrõl származó minõségi vagy különleges minõségû bor, melyet a törvényben szabályozott módon állítottak elõ.”

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés talaj termékenység alapműtrágyázás

Az alapmûtrágyázásról

Az alapmûtrágyázás alatt értjük azt a tápanyagvisszapótlási folyamatot, amely során a vetés elõtt, õszi alap-talajmûveléssel, elsõsorban a P és K tápanyagokat, továbbá a komplex mûtrágyákat, de a N tápanyag egy részét is a talajba juttatjuk, hatásuk meghatározó az egész tenyészidõszak során. A mûtrágyák kijuttatási módja függ a termesztendõ növény talajmûvelési rendszerétõl, az elõveteménytõl, a táblatörzskönyv paramétereitõl. A kiadandó mûtrágya mennyisége függ a talajvizsgálati eredményektõl, az elõveteménytõl, a vetésforgóból adódó korrekciós tényezõk milyenségétõl, a táblatörzskönyv által rögzített és alkalmazott agrotechnika elõzményeitõl.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés szeder málna szamóca

Bogyósgyümölcsûek új fajtái

A gyümölcsfélék egyik legnagyobb “családját” a bogyós gyümölcsuek alkotják. A gyakorlati besorolás szerint ebbe a csoportba tartozik minden apró gyümölcsu növény. Ezek közül legismertebb a szamóca, a málna, a szeder, a ribiszke és köszméte, de itt kapott helyet például az áfonya, a feketebodza, a húsos som, a rózsa, a kökény, stb.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés Alma Körte bodza

Egészségünk õre: a fekete bodza

A fekete bodza (Sambucus nigra L.) hazánkban õshonos növény, szinte mindenhol megtalálható utak mentén, vízpartokon. Gyûjtése évszázadok óta folyik, a népgyógyászatban szinte minden részét felhasználják. Régen úgy tartották, hogy a bodza a szegény ember gyógyszeres szekrénye. A bodza felhasználása rendkívül sokirányú. Virága az egyik legrégebbi gyógytea-alapanyag. Hûléses betegségekben izzasztó, vizelethajtó, vértisztító hatása miatt alkalmazzák. Levelének teáját reumás bántalmak ellen, illetve izzasztónak, lázcsillapítónak használják. Kérgét a népi gyógyászatban szív- és vesebetegségek ellen használják. Rendkívül értékes a termése is. Gyógyhatása azonos a virágéval, de még enyhén hashajtó hatású gyógylekvárt is készítenek belõle.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés talaj saláta endívia

Endívia saláta termesztése

Az endívia salátának két változata van: Escarole típus /Cichorium endivia var. latifolium) (szinonim név: escariol, scarole) Széles levelû, ép szélû. Frisée típus /Cichorium endivia var. crispum) Szeldelt levelû. A környezettel szemben nem támaszt olyan magas igényeket, amelyeket a hazai kis és nagyüzemekben könnyû szerrel ne lehetne biztosítani. Klíma igénye leginkább a többi salátaféle hõ, fény, víz és tápanyag igényéhez hasonlít. 16 °C-on fejlõdik a legjobban, azonban a fagyot kevésbé képes elviselni, mint a fejes saláta, -1, -2 °C-on levelei károsodnak, ezért legkésõbb október közepén be kell takarítani.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés karfiol karfiolfajták

Karfiol fajták gazdasági értékvizsgálata, 2000.

A karfiol termõterülete a korábbi évek stagnálása (850 ha) után jelentõs mértékben növekedett. Az MZGyT adata szerint 2000-ben 1100 ha-on termelték meg a forgalomba került 21.000 tonna árut. Korai karfiol termesztésének nagyságrendje az elmúlt évhez képest nem változott. Termelõk az utóbbi évek decembertõl májusig tartó karfiol importjából tanultak. Szaporítási idõpontjaikat a megváltozott piaci helyzethez igazítva, az elõzõ évekhez képest késõbbre tették. A Nemzeti Fajtajegyzékben szereplõ 78 fajta a karfiol sokféle termesztését - hajtatás, tavaszi takart és takaratlan, nyár-õszi, tél eleji - teszi lehetõvé.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés búza Takarmány Termelő

Közraktárba letett búza támogatása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 46/2001. (VI.25.) FVM rendelete szabályozza a közraktárba letett 2001. évi termelésû búza támogatását. A közraktárba letett 2001. évi termésû búzára, közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytõl, illetve közraktártól felvett legfeljebb egy éves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás, valamint a legfeljebb 12 hónapos közraktári tárolás idejének figyelembevételével tárolási támogatás igényelhetõ. A kamattámogatás és a tárolási támogatás csak együttesen vehetõ igénybe.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés Csemegekukorica Káposzta zöldbab

Másodvetések a szántóföldi növénytermesztésben IV.

A másodvetések sorában jelentõs szerepet játszanak mind a nagyobb gazdaságokban, mind pedig az ún. házikertekben a friss fogyasztásra, vagy tartósításra termeszthetõ zöldségnövények. A szóba jöhetõ számos faj közül a zöldbab, a csemegekukorica, a zöldborsó, a káposztafélék, a fejessaláta termesztéséhez szeretnénk olvasóinknak kedvet csinálni, ötletet adni.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés repce termés

Ne csak repcét, sikert is arasson! II.

NEM ÁLOM A 4-5 t/ha SEM! Írásom második részének két legfõbb célja, hogy az adott, esetleg nem optimális körülmények között is, a legkedvezõbb döntést hozzuk, valamint a leggyakrabban tapasztalt hibákra hívom fel a figyelmet. Utóbbit remélem senki nem veszi zokon, tudván persze, hogy senki sem örül igazán a kritikának. Meggyõzõdésem, hogy nagy beruházások nélkül, csupán a könnyen elkerülhetõ hibák kiküszöbölésével jelentõsen növekedhetne a gyalázatosan alacsony országos termésátlag. Az 5 tonnához persze ennél több kell, de az utóbbi évek 1,5 t körüli átlagának jelentõs növelése elérhetõ lenne pusztán több odafigyeléssel! Ez a keret nyilván nem tesz lehetõvé komplett technológiai ajánlást, ehhez neves cégek, személyek füzetei (könyvei) mindenki rendelkezésére állnak. Aktuális célom arra – a közhelynek számító, nem mindig betartott és nem saját találmányomra – felhívni a figyelmet, miszerint az okos ember a más kárán tanul (1.), a kevésbé okos a sajátján (2.), aki ezen sem, annak hiába minden írás, tanács. Fenti szellemben ragadok ki három tényezõt.