MENÜ

Karfiol fajták gazdasági értékvizsgálata, 2000.

Oldalszám: 12
2013.12.17.

A karfiol termõterülete a korábbi évek stagnálása (850 ha) után jelentõs mértékben növekedett. Az MZGyT adata szerint 2000-ben 1100 ha-on termelték meg a forgalomba került 21.000 tonna árut. Korai karfiol termesztésének nagyságrendje az elmúlt évhez képest nem változott. Termelõk az utóbbi évek decembertõl májusig tartó karfiol importjából tanultak. Szaporítási idõpontjaikat a megváltozott piaci helyzethez igazítva, az elõzõ évekhez képest késõbbre tették.
A Nemzeti Fajtajegyzékben szereplõ 78 fajta a karfiol sokféle termesztését - hajtatás, tavaszi takart és takaratlan, nyár-õszi, tél eleji - teszi lehetõvé.

Az OMMI a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács szakmai szervezettel egyeztetve 1996 óta állít be karfiol fajtákkal kísérletet. Az újonnan elismert fajtákat mindig a köztermesztés vezetõ fajtáival hasonlítjuk össze:
- nyár végi - õszi termesztésben, mivel az országosan megtermelt karfiol termésmennyiség 8085 %-a ebbõl az idõszakból származik, - folyamatos termesztésben, az áruházláncok hazai bõvülése, piaci forgalomban évrõl-évre növekedõ részaránya és a termékkel szembeni igénye (folyamatos áruellátás, magas minõségikövetelmények) miatt.
A karfiol esetében a magas minõségi követelményeket és az egyszerre szedhetõséget a korszerû hibridek csak megfelelõ technológiai színvonal mellett képesek teljesíteni, de fontos fajtatulajdonság a szélsõséges környezeti viszonyokhoz, fõleg a nagy hõmérséklet ingadozáshoz való alkalmazkodó képesség, ami mind az idõzítést, mind az együttérést befolyásolja.
A Fajtakísérleti Állomáson beállított kísérlettel egyidejûleg már lehetõség adódott jelentõsebb termesztõ körzetben egy-egy árutermelõnél is kísérletet beállítani. Kettõs célunk volt, egyrészt a táj adottságának leginkább megfelelõ fajták kiválasztásához nyújtsunk segítséget, másrészt a fajták különbözõ termesztési feltételekhez való alkalmazkodó képességének megítélésére:
- változik- e a tenyészideje, - imayen hatással van az adott fajta éréslefutására és menetére, szedések számára, - rózsa minõségére.
Az Orosházán végzett termelõi kísérletek eredményeit tartalmazza a táblázat. A táblázatban a fajtákat jellemzõ termés és tenyészidõ adatokat foglaltuk össze.
Egy adott körzetben (Dél-Alföld) meghatározott szaporítási idõpontban (vetés: június 1. dekádja) kísérletbe állított 16 fajta közül õszi termesztésben (táblázat) az Aviso, Amerigo, Cortes, Escale, Foxford, Skywalker, Thalassa, White Exce hibridek adták a legjobb terméseredményt.
Tenyészidejük az évszakhoz képest szárazabb, melegebb szeptemberi, októberi idõjárás következtében az elõzõ évhez képest átlagosan 16 nappal hosszabbodott meg. Így pl. a nyári (nyár végi) - õszi termesztésre alkalmas Aviso 11 nappal, a Snow Mystique 10 nappal, a Thalassa 12 nappal, míg a kifejezetten õszi termesztésre javasolt Cortes 20 nappal, az Escale 34 nappal, a Memphis 30 nappal volt késõbb szedhetõ.
Rövid (2-5 nap) éréslefutású Cortes, Escale, Gregor, Skywalker fajták közül igen koncentrált érésével a Gregor tûnt ki. Hosszú éréslefutásúak voltak az Aviso, Glacier és a Roxford.
A kísérlet körülményei 2000-ben
Kísérleti hely: Orosháza
Kísérlet típusa: õszi termesztés
Talajtípus: középkötött homokos vályog
Öntözés: árasztásos öntözés
Vetés ideje: 06.10
Palántanevelés: szálas palánta
Kiültetés ideje: 07.10
Tenyészterület:
– sor- és tõtávolság, cm: 50×70
– tõszám, edb/ha 28,57
Fejtrágyázás:
–Növényvédelem: 6× szerrotáció és szerkombináció
Szedés idõtartama:
– elsõ szedés: 09.23.
– utolsó szedés: 11.19
*vetés szakaszonként
1. 02.26.
2. 03.10.
3. 04.06.
5. 04.22
6.06.05.
Szani Szilárd – OMMI
táblázat