MENÜ

Közraktárba letett búza támogatása

Oldalszám: 64
2014.01.06.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 46/2001. (VI.25.) FVM rendelete szabályozza a közraktárba letett 2001. évi termelésû búza támogatását.

A közraktárba letett 2001. évi termésû búzára, közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytõl, illetve közraktártól felvett legfeljebb egy éves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás, valamint a legfeljebb 12 hónapos közraktári tárolás idejének figyelembevételével tárolási támogatás igényelhetõ. A kamattámogatás és a tárolási támogatás csak együttesen vehetõ igénybe.

A kamattámogatás és a tárolási támogatás igénybevételére jogosultak a növénytermelést, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást folytató termelõk és állattartók, a termelõi közösségek, a nyilvántartásba vett integrátorok, valamint az egyes termékek beszerzését, raktározását, értékesítését végzõ szövetkezetek, takarmánykeverõk és malmok, amennyiben a közraktárba helyezés idõpontjában az áru tulajdonosai és az áru, illetve – mûvi raktározás esetén – a raktár megfelel a közraktározás követelményeinek. Az igénylõk a támogatások igénybevételére csak akkor jogosultak, ha a termelésükhöz szükséges, legalább 3 hónapra elegendõ készletet, 2001. szeptember 15-éig közraktároznak be. A háromhavi szükséglet nem lehet kevesebb, mint a 2000/2001. évi szezonban felhasznált búzamennyiség havi átlagának háromszorosa. Az igénylõknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az általuk betárolt búzamennyiség eléri a három havi szükségletüket.
A közraktárra vétel kezdõ idõpontja 2001. július 15.
A kamattámogatás és a tárolási támogatás mértéke változó. Forint hitel esetében a támogatás a hitelszerzõdés 2001. december 31-éig terjedõ idõszakában a jegybanki alapkamat száz százaléka, míg 2002. január 1-jétõl június 30-áig terjedõ idõszakára negyven százalék.
A tárolási támogatás mértéke 2001. december 31-éig terjedõ idõszakra 15 Ft/tonna/hét, míg 2002. január 1-jétõl június 30-áig terjedõ idõszakra 10 Ft/tonna/hét. Azok az igénylõk, akik összesen száz tonnát nem meghaladó búzamennyiséget helyeznek el közraktárba, a december 31-éig terjedõ idõszakra 20 Ft/tonna/hét, a 2002. január 1-jétõl június 30-áig terjedõ idõszakra 15 Ft/tonna/hét tárolási támogatás igénybevételére jogosultak.
A kamattámogatást negyedévente, a tárolási támogatást utólag, egy összegben lehet igényelni. A kamattámogatás igényléséhez az igénylõnek mellékelni kell a hitelszerzõdést, a pénzügyi intézmény vagy a közraktár kamat megfizetésérõl szóló igazolását, valamint elsõ igényléskor az illetékes megyei földmûvelésügyi hivatal jogosító igazolását arról, hogy az igénylõ megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek.
A tárolt búza mennyiségérõl, a tárolás kezdõ és befejezõ idõpontjáról a közraktár igazolást állít ki. A tárolási támogatás igényléséhez mellékelni kell a közraktár által kiállított igazolást.
A támogatások a területileg illetékes adóhatóságtól igényelhetõk. A támogatás felhasználásának ellenõrzését a területileg illetékes adóhatóság végzi és rendelkezik a jogtalanul igénybe vett támogatások visszafizetésérõl.
A rendelettel kapcsolatban részletes felvilágosítást a falugazdászoktól kaphatunk.
Varga Gábor