MENÜ

Ökotermékek feldolgozása

Oldalszám: 83
2014.01.06.

A cikk célja nem a feldolgozás különbözõ módszereinek ismertetése, hanem azoknak a követelményeknek a bemutatása, amelyeknek az ökotermékek feldolgozásánál meg kell felelni.

A mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai elõírások szerinti elõállítását, forgalmazását és jelölését az Európai Unióban az EU 2092/91sz. rendelete, hazánkban a 140/1999 sz. Kormányrendelet és a 2/2000 sz. FVM-KöM együttes rendelet szabályozza.
A legfontosabb általános követelmény, hogy az adott feldolgozóüzemben az ökotermékek és a konvencionális termékek feldolgozása térben és/vagy idõben teljesen különüljön el, így az áruk keveredése elkerülhetõ. Szintén kiemelt fontosságú, hogy a feldolgozás és a raktározás során az ökotermékek mindvégig azonosíthatóak legyenek.
A legegyszerûbb esetben a feldolgozás a mezõgazdasági termék fagyasztását, szárítását, aprítását stb. jelenti. Ekkor adva van az ellenõrzött ökológiai gazdálkodásból származó, átállási vagy öko termék, melyet a konvencionális termékek feldolgozásánál is használt technológiával dolgoznak fel.
A több összetevõbõl álló feldolgozott termékek elõállításánál már jóval több szempontot kell figyelembe venni. Ezeket a termékeket összetételüktõl függõen 3 csoportba sorolhatjuk.
Az elsõ csoportba sorolt termékek esetében az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
a) a mezõgazdasági eredetû alkotók legalább 95 %-a ökológiai gazdálkodásból származik és a többi mezõgazdasági eredetû összetevõ szerepel a 2/2000 FVM-KöM együttes rendelet 3/C mellékletében;
b) a nem mezõgazdasági eredetû alkotók (adalékanyagok, víz, só stb.) szerepelnek a 2/2000 FVM-KöM együttes rendelet 3/A mellékletében;
c) a feldolgozás során csak a 3/B mellékletben felsorolt technológiai segédanyagokat használták fel;
d) feldolgozás során –beleértve az alkotórészek feldolgozását is-ionizáló sugárzással nem kezelték;
e) nem tartalmaz géntechnológiával módosított szervezeteket, illetve azok származékait.
A második csoportba sorolt termékeknél a következõk a feltételek:
a) a mezõgazdasági eredetû alkotók legalább 70 %-a ökológiai gazdálkodásból származik és a többi mezõgazdasági összetevõ szerepel a 2/2000 FVM-KöM együttes rendelet 3/Cmellékletében;
b) a nem mezõgazdasági eredetû alkotók (adalékanyagok, víz, só stb.) szerepelnek a 2/2000 FVM-KöM együttes rendelet 3/A mellékletében;
c) a feldolgozás során csak a 3/B mellékletben felsorolt technológiai segédanyagokat használták fel;
d) feldolgozás során –beleértve az alkotórészek feldolgozását is-ionizáló sugárzással nem kezelték;
e) nem tartalmaz géntechnológiával módosított szervezeteket illetve azok származékait.
A harmadik csoportba sorolt termékek az un. ökológiai gazdálkodásra való áttérés idõszakából származó termékek, melyek elõállításánál a következõket kell figyelembe venni:
a) egyetlen mezõgazdasági (az EU szabályozásban növénytermesztési) eredetû alkotóból áll, melynek betakarítását megelõzõen legalább 12 hónap ellenõrzött átállási idõszak eltelt;
b) a nem mezõgazdasági eredetû alkotók (adalékanyagok, víz, só stb.) szerepelnek a 2/2000 FVM-KöM együttes rendelet 3/A mellékletében;
c) a feldolgozás során csak a 3/B mellékletben felsorolt technológiai segédanyagokat használták fel;
f) feldolgozás során –beleértve az alkotórészek feldolgozását is-ionizáló sugárzással nem kezelték;
d) nem tartalmaz géntechnológiával módosított szervezeteket, illetve azok származékait.
Ez utóbbi kategóriánál meg kell említeni, hogy az FVM-KöM együttes rendelet 2000. december 31-ig engedélyezte az átállásra való utalást. Az EU 2092/91-es rendelete nem tartalmazza ezt a határidõt, így valószínûleg a hazai rendelet oly régen várt módosítása meg fogja szüntetni ezt a korlátozást.
A feldolgozott termékek csomagolásán fel kell tüntetni az áru megnevezését, összetett termék esetén az összetevõket, a termék feldolgozásáért felelõs személy/vállalkozás nevét és címét, az ellenõrzõ szervezet kódját, valamint az ökológiai termelési módra való utalást. Az összetevõket csökkenõ sorrendben kell felsorolni; a felsorolást, valamint az ökológiai gazdálkodásra való utalást nem lehet színben, stílusban, betûméretben kiemelni.
A feldolgozóüzemek számára elõírt adminisztrációs kötelezettségeket a 2/2000 FVM-KöM rendelet 4/B melléklete ismerteti. Ebben a következõket jelöli meg feladatként:
- az üzemegység teljes leírásának elkészítése;
- feljegyzés a feldolgozás valamennyi gyakorlati intézkedésérõl;
- az üzem minden árumozgással kapcsolatos írásos dokumentációjának, bizonylatának megõrzése, majd ellenõrzés során történõ bemutatása;
- az idõszakosan végzett feldolgozások bejelentése az ellenõrzõ szervezet részére.
Szemanik Enikõ
okl. agrármérnök
Hungária Öko Garancia Kft.