MENÜ

Szántóföldjeink gyomnövényei

Oldalszám: 49
2013.12.17.

Nád /Fragmites communis (Trin.)/

A nád eredetileg nem szántóföldi gyomnövény, viszont az elmúlt években a termelést akadályozó kártékony növénnyé vált.
Korábban szinte haszonnövényként tartottuk számon. Kiterjedt vízfelületekben foltokban megtelepedve, vagy parti szegélyként nagyon hasznos szerepet tölt be a víz tisztítása révén, továbbá a hullámzás csökkentésével, sajátos telepeivel a vizek biológiai életére jelentõs hatással van. Napjainkban is felhasználják tetõfedésre, kerítés és sövény készítésére, nádpallók formájában a lakóházak mennyezetének elkészítésére. Lakóházak falazatánál kihasználható a rendkívül hatékony hõszigetelõ képessége is.
Kommunális szennyvizek tisztítására is alkalmazzák elõnyös tulajdonságait. Kisebb települések szennyviztisztítása a nád segítségével környezetbarát módon és költség-takarékosan megoldható.

Elterjedése
A nád megtalálható az egész földkerekségen, ahol növénytermeléssel foglalkoznak. Fõ elterjedési területe a mérsékelt égövbe tartozó zónákra terjed ki, de ismert növény a trópusokon is. Eredetére nézve valószínûleg a szubtrópusokról származik. Európán kívül Ázsiában, Észak-Amerikában nagy telepekben él az édes és gyengén sós vizekben. A tavakon kívül jól érzi magát a lassú folyású erekben, patakokban, folyókban, ill. azok parti sávjaiban. Jól fejlõdik az idõszakosan vízborította, nedves réteken, mocsaras, zsombékos területeken.
Napjainkban megtalálható a nedves, mélyfekvésû helyeken kívül a száraz, magasabban elhelyezkedõ táblákon is. Talajféleségben nem válogatós, egyaránt szépen díszlik a homokos, könnyû szerkezetû talajoktól kezdve az erõsen kötött agyagtalajokig. Szikes területeken is megtalálható. Szántóföldjeinken az utóbbi ötven évben jelentkezett mint gyomfaj, mára pedig veszélyes mértékben fordul elõ Szolnok-, Borsod-A.-Z.-, Hajdú-B.-, Bács-Kiskun és Békés megyékben. Zalában elsõsorban a meliorációban részesített szántókon lelhetõ fel foltokban, ill. nagyobb telepekben. Egyebütt a vízellátottság szab határt. A felmérések szerint kalászos gabona, kukorica és rizsföldeken kívül egyéb kapásopkban is gondot okoz.
Kártétele
Gyomnövényként veszélyessége elsõsorban életformájából adódik. Tarackrendszere mélyre lehatol és sûrûn átszövi a talajréteget. Mind a föld alatt, mind pedig a föld felett nagy növénytömeget képez, amely gátja mind a talajmunkának, mind pedig a felszín fölött elvégzendõ agrotechnikai mûveleteknek. Erõs, kemény hajtásaival a vetõgépek, sorközmûvelõ gépek munkáját nagy mértékben akadályozza.
Az óriási növénytömeg nagy mennyiségû víz- és tápanyagfelvételre képes, lehetetlen körülményeket idézve elõ a kultúrnövények számára.
A kártétel tovább fokozódik a védekezési költségek emelkedésével. A vegyszeres védekezés önmagában és egyszeri alkalommal nem elegendõ. Ugyanúgy évenként többszöri költséges talajmûveléssel szabadulhatunk meg tõle.
Életódja
A nád évelõ növény. Rendszertanilag az egyszikûek osztályába, a fûfélék családjába tartozik. Föld alatti rizomája nagyon erõs, a talajt gazdagon behálózza, ugyanakkor nagyon mélyre képes lehatolni, mindaddig, míg vizet nem talál.
Minden csomóból gyökerek és hajtás képzõdhet, amelyek élettartama néhány év.
Szára egyenes, üreges, szalmaszár, hosszúsága szántóföldön elérheti a 2,5 m-es magasságot is, míg vízben 5 méteresre is nõhet. A föld feletti szárrész a tél beálltával elhal. A levél éle elõre fogazott, érdes tapintású. A levéllemez színe gyengén bordázott, a párhuzamosan futó szállítónyalábok mellett szilárdító lécek találhatók. A levelet vastag kutikularéteg fedi, a bõrszöveti sejtekben kova rakodik le.
Virágzata: buga, nagysága elérheti a 30-45 cm-t is. A buga oldalelágazásai szabálytalan emeletet alkotnak és sajátosan egyoldalra bókolók. Termést ritkán érlel, beérés után kb.: 4 mm hosszú, töve hegyes, csúcsa kerekített és sárgás- vagy vörösesbarna színû.
Csíranövénye szürkéstõl a sötétzöld színûig változik. Az erek között enyhén átlátszó barázdákkal.
A nád életképességét a rendkívül nagy tömegû gyökérrendszer biztosítja. A rizoma a fejlõdõ föld feletti részeket akár 2 m-es magasságig is táplálja. A nádszár növekedése a tavaszi hónapokban a legintenzívebb, de a nyári hónapokban is tovább növekszik. A talaj felszínén kúszó szárrész elérheti a 8-10 m-t is, melybõl a nóduszokból új növényegyedek fejlõdhetnek.
Védekezés
A nád irtását egy termelési évben nem lehet megoldani sem mechanikai, sem pedig vegyszeres úton. Mivel a gyökér nagy mélységben és több gyökéremeletet képezve helyezkedik el, a mechanikai talajmûveléssel nem érhetünk el látványos eredményt. A kaszálás és talajmûvelés után a nád gyorsan regenerálódik és újrahajt.
A leghatékonyabban vegyszeres úton védekezhetünk ellene. A védekezés kidolgozásánál pontos növénysorrendet célszerû felállítani, és ehhez igazítani a gyommentesítést.
Kukorica, napraforgó vetésekben több alkalommal is megtörténhet a beavatkozás.
Vegetáció végén a glifozát hatóanyagú herbicidekkel állományszárítás formájában a gyom ellen is eredményesen léphetünk fel.
Gabonanövények esetében a tarló szakaszban célszerû a permetezést elvégezni. A glifozát hatóanyagú vegyszer kijuttatására a nád 30-50 cm-es fejlettségénél kerüljön sor. A gyom-növényt ekkor lehet a leghatékonyabban irtani, mivel a tápanyagszállítás a transzlokálódó herbicidekkel együtt a rizoma irányába nyár végén, õsz elején a legintenzívebb.
A herbicid hatékonyságának érdekében javasolt a Nonit 0,05 %-ban, vagy a Hyspray 1,0 l/ha dózisban, adalékanyagként történõ permetléhez adagolása. A Hyspray esetében a gyomirtó szer hektáronkénti dózisa 20-30 %-kal csökkenthetõ.
Gyümölcs- és kertészeti kultúrákban lehetõség van speciális egyszikûirtók kijuttatására.
Elfogadható eredmény várható a kletodim, a quizalofop-p-tefuril, a haloxifop-R-metilészter alkalmaázását követõen.
Zalaegerszeg, 2001. május 15.
Dr. Karamán József
Zala Megyei N T SZ