MENÜ

A valódi levendula termesztése

Oldalszám:
2013.02.19.
A valódi levendula szárazságtûrõ mediterrán félcserje. Bokra félgömb alakú, levelei keskeny lándzsásak, szürkén szõrözöttek. Júniusban jelennek meg hosszúkás ibolyáskék virágzatai. Megszárított virágai és a friss virágzatból lepárolt illóolaj is hivatalos drog. Száraz virágait a háziasszonyok elõszeretettel alkalmazzák a molyok távoltartására. Virágainak forrázata nyugtató hatású. A levendulaszesz reumás fájdalmak, ideggyulladás elleni bedörzsölõszer. Illóolajának legnagyobb felhasználója az illatszeripar.
Eredeti termõhelyén száraz, fátlan, köves hegyoldalakon él, így termesztéskor a meszes, középkötött talajokat kedveli. Meleg- és fényigényes, fagykárt csak kivételesen hideg teleken szenved. A levendula-ültetvényt vetésforgón kívül kell helyezni, 15-20 évig foglalja a területet. A telepítés elõtti év õszén, a mélyszántással 35-50 t/ha szervestrágyát juttassunk a talajba. A következõ évben tavasztól nyárig talajmûvelés, vagy zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása javasolható. Ültetés elõtt 1,5-2 hónappal P és K mûtrágyázással összekapcsolt sekélyszántással készíthetjük elõ a területet. Kiegészítõ mûtrágyázásként 70-90 kg/ha P2O5 és 100-120 kg/ha K2O kijuttatása ajánlott. A termõ években növekvõ adagú mûtrágyázást igényel.
A telepítési anyag palántaneveléssel állítható elõ. A novemberi eleji szabadágyi magvetéskor a sortávolság 20-30 cm, vetésmélység 1,0-1,5 cm, a vetõmagszükséglet 5-9 kg/ha. Nyár elején és végén a palántákat visszavágják a bokrosodás elõsegítése érdekében. Ültetés szempontjából a szeptember közepétõl október végéig terjedõ idõszak kedvezõ, márciusi telepítés csak szükség esetén végzendõ. Ekkor a palánták gyökerét visszavágják és pépezik, majd a gyökérnyaknál 4-5 cm-rel mélyebbre ültetik kézzel vagy géppel. Az alkalmazott tenyészterület általában 100x50 cm.
A telepítés utáni évben május végén a növényeket 8-10 cm magasságban vissza kell vágni. Ezt a munkát a következõ évben 15-18 cm magasságban meg kell ismételni. Az ültetvények elengedhetetlen évközi ápolási munkája a 2-3-szori sorközmûvelés. 4-6 évente a sorközökben 40-60 cm mélységû lazítás is szükséges. A vegyszeres gyomirtás céljából az 1-2 éves állományokban a kihajtás elõtt 3-4 kg/ha Merkazin vagy Malorán juttaható ki. Egyszikû gyomok ellen az elsõ évtõl kezdve alkalmazható a Fusilade 1,8-3 kg/ha adagban, a bimbók megjelenéséig. A harmadik évtõl évelõ egyszikû gyomok ellen is igen eredményes a Geonter 80 WP 2,5-4 kg/ha dózisban
történõ kijuttatása november-február hónapokban. Illóolajnyerés céljából a levendula virágzatait teljes virágzásban takarítjuk be. Kisebb területeken, vagy 10-15 %-nál meredekebb lejtõkön a vágást ma is kézzel végzik. Gépi betakarításhoz vagy önjáró levendulabetakarító vagy levendulavágó adapterrel felszerelt kaszálvarakodó gépeket (pl. E301) alkalmaznak. A levágott virágot a vágás után közvetlenül le kell párolni. A másodéves állományban 3-6 kg/ha, harmadévesben 8-16 kg/ha, negyedévesben 15-20 kg/ha, a további termõévekben 20-26 kg/ha illóolajra számíthatunk. Virágdrog elõállítása esetén a levágott virágzatokat azonnal szárítani kell, majd a virágokat a szárakról le kell morzsolni. A virágdrogot papírral bélelt dobozokban, vagy papírzsákokban tárolják. A várható hozam függ az ültetvény korától: az elsõ évben 0,4-0,7 t/ha, a másodikban 1,5-2 t/ha, a harmadikban 3,0-3,5 t/ha, a negyedik és további termõévekben 3,5-4 t/ha virágdrog nyerhetõ.