MENÜ

Ismét idõszerû a tarlókezelés

Oldalszám: 50
2014.01.06.

Az évelõ gyomnövények tarlón történõ vegyszeres irtása az egyik leghatékonyabb megoldásnak számít a mélyen gyökerezõ elterjedt fajok ellen. A hatékony megoldási lehetõség ellenére az évelõ gyomokkal fertõzött területek nagysága és a fertõzés erõssége az utóbbi években növekedni látszik. Különösen az idei évben, hiszen tavasszal korábban szinte soha nem tapasztalt tömegben hajtottak ki olyan évelõ gyomnövények, mint a mezei acat, folyondár szulák, fenyércirok és a nád is. Az erõs gyomosodás részben az enyhe téllel magyarázható, mivel kemény fagy híján az évelõk kitartó képletei szinte károsodás nélkül mentek a tavaszba, és már jóval a tavaszi növények vetése elõtt kihajtottak. A kialakult helyzet megszüntetése komoly erõfeszítést igényel a gazdálkodóktól. Az idén forgalomba került ROUNDUP BIOAKTIV a korábbinál még hatékonyabb segítség lesz a nehéz feladat megoldásában.

A gabonafélék aratása után a tarlók gyors kizöldülése figyelhetõ meg, különösen a tarackbúzával és fenyércirokkal fertõzött vidéken. Az aratást helyenként akadályozó csapadékos idõ miatt a fenyércirok már a búza állományban is jelentõsen meg tudott erõsödni. Az erõs gyomosodás, és az évelõ gyomok intenzív fejlõdését elõsesegítõ idõjárási körülmények kiváváló lehetõséget kínálnak hatékony tarlókezelésre. Ugyanakkor, ha a védekezés valamilyen oknál fogva elmarad, akkor a következõ évben még az ideinél is veszélyesebb gyomosodással kell majd számolni.
A ROUNDUP BIOAKTIV tarlón történõ felhasználásának elsõdleges célja az évelõ gyomok irtása. Az évelõ gyomok nyár közepén - végén a legérzékenyebbek a ROUNDUP BIOAKTIV-val szemben. Ebben az idõben az évelõk tartalék tápanyag felhalmozása többszöröse a tavaszinak. Így az ekkor alkalmazott ROUNDUP BIOAKTIV jól hasznosul erõteljesen károsítva a földbeni kitartó képleteket, rizómát, tarackot. Az évelõk mellett a ROUNDUP BIOAKTIV irtja a tarlón kihajtó egyéves gyomokat is, meggátolva a magérlelést, csökkentve a gyommag felhalmozódást a talajban.
Az évelõ mentesítést legcélszerübb korán lekerülõ növény (bab, borsó, repce, gabonaféle, stb) után elvégezni, ha a terület fertõzött. Amennyiben táblaszintû az évelõek elterjedtsége, akkor a teljes felület kezelése szükséges, ha viszont csak részleges, akkor takarékossági okból foltkezelést ajánlatos végezni. Bármekkora is legyen a kezelendõ felület az alkalmazás azonos módon történik. Elsõ teendõ a szalma, kóró, növényi maradványok letakarítása. Ezt követõen az évelõ gyomokat vagy hagyni kell kihajtani vagy talajmunkával elõ kell segíteni az újrahajtást, ugyanis a betakarított növényben a gyomok levelei általában megöregedtek, gyomirtószerek felvételére kevésbé képesek. Amennyiben nem így van, akkor nem szükséges a talajt bolygatni. Tapasztalatok szerint az évelõ egyszikûek, mint például a tarackbúza és a fenyércirok nagyobb tömegben hajtanak ki hántatlan tarlón. A permetezés idõzítését és az alkalmazott dózist az 1. táblázat tartalmazza.
ROUNDUP BIOAKTIV alkalmazás évelõ mentesítéskor
táblázat
Magyarországon még szokatlan a magrólkelõ gyomok tarló történõ kezelése, pedig ennek több haszna is lehet:
-A gyomok nem hoznak magot, így nem nõ a talaj gyommag készlete
-Nem termelnek virágport az allergiát kiváltó fajok. A tarlón kelt gyomok nagyon korán, 10-30 centiméteres korban is elkezdhetnek virágozni, növelve a pollen koncentrációt a levegõben. Az új növényvédelmi törvény is elõírja a parlagfû irtását, amirõl a tarlón is gondoskodni kell. -A búza árvekelés irtása monokultúrában. Az angol szakirodalomban “green bridge”-nek, zöld hídnak nevezik a betegségek, kártevõk átvitelét az elõvetemény gabonából az utóveteménybe. A szártõbetegségek (torsgomba, stb.), levélbetegségek (rozsda, lisztharmat, vírus betegségek) állati kártevõk (levéltetû, atka, csócsárló, talajlakók) felszaporodhatnak az árvakelésen megbetegítve az új növényt. A fertõzés kedvezõ esetben a szomszédos táblából is megtörténhet, így annak a kezelésérõl is hasznos gondoskodni. A ROUNDUP BIOAKTIV nagy elõnye ebben az esetben a teljes növénynek, gyökerestõl való irtása. -A talaj kiszáradásának lassítása. A gyomok, árvakelés sok vizet elpárologtatnak.
-A talaj vízkészletének megõrzése a gyomirtó jellegû talajmûvelés ROUNDUP BIOAKTIV-os kezeléssel történõ helyettesítésével.
A magrólkelõ gyomok érzékenysége fajonként eltérõ, ezért a dózist itt is ennek megfelelõen szükséges meghatározni. A gyomok fejlettsége is befolyásolja az ajánlott adagot. Lehetõleg minél korábban, a gyomok 5-10 centiméteres fejlettségekor célszerû a kezelést elvégezni. Így a kártétel is kisebb és a kezelés is kevesebbe kerül.
Czepó Mihály