MENÜ

Minõségi termelés támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ (kedvezményezett):
Vetõmagtermelõ és forgalmazó, mûtrágyagyártó, 1-300 ha szántóterületen gazdálkodó, regisztrált termelõ, valamint az új szolgáltató szövetkezetek.
Támogatási forma:
Kamattámogatás:
A regisztrált mezõgazdasági termelõk, valamint az áruhitelt nyújtók részére, nyolcvanszázalékos állami kezességvállalás és száz százalékos hitel- kamattámogatás adható.
A hitel tõkeösszegét a kálium-foszfor hatóanyag tartalmú mûtrágya és fémzárolt vetõmag vásárlásra kell fordítani, 15000-15000 forint értékben.
Általános feltételek:
A kezességvállalás igénybevételekor a minõségi termelés céljára felvett hitel összegével azonos mértékû árbevétel-engedményezés.
Hitelbiztosítékok. Kamatmentes áruhitel-megállapodás, melynek futamideje legfeljebb 12 hónap.
Gyártó és forgalmazó szervezetek esetében elkülönített nyilvántartás vezetése.
Konkrét feltételek:
Termelõk esetében regisztráció, valamint a falugazdász igazolása.
Az áruhitelt nyújtók számára (kivéve a szolgáltató szövetkezet) terméktanácsi tagság, valamint a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ áruhitel megállapodás megléte.
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ „Igénylõlap” benyújtása, a szükséges nyilatkozatok, igazolások mellékelése.
Támogatás mértéke:
Az igénylés benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat 100 %-a, valamint a hitel tõkeösszegére 80 %-os állami készfizetõ kezesség vállalás.
Igényelhetõ: A kamatfizetést követõen, banki igazolással az illetékes adóhatóságtól.
Információ:
Részletes felvilágosítást a vetõmagforgalmazóktól, mûtrágyagyártóktól, pénzintézetektõl, valamint a falugazdászoktól kaphatunk.
Varga Gábor