MENÜ

Minõségi szemestermény tárolás

Oldalszám: 121
2014.01.06.

A hazai vizsgálatok arra utalnak, hogy a takarmány alapanyagok károsodása igen gyakori és növekvõ tendenciát mutat. Ennek egyik befolyásoló tényezõje a szemestermények tárolástechnológiája, mivel az ország jelenlegi tárolókapacitásának nagy részében nem lehet, vagy nem biztosítanak optimális tárolási feltételeket

A jelentõs ráfordítással megtermelt gabona minõségének megóvása, a veszteségek minimalizálása pedig igen fontos feladat, amit csak megfelelõ mûszaki-technológiai színvonalú tárolóberendezésekben lehet biztosítani, és ez független az adott gazdaság, ill. tárolóberendezéseinek méretétõl, kapacitásától.
A tartósan tárolt termények állagmegóvását környezeti, vagy kondicionált (hûtött) levegõvel történõ átszellõztetésével lehet megoldani, de a szellõztetés alkalmas lehet néhány % nedvességelvonásra, szellõztetéses szárításra is (környezeti vagy elõmelegített levegõvel).
A cikk terjedelme miatt most csak a környezeti levegõvel végzett állagmegóvó szellõztetés helyes alkalmazási feltételeivel foglalkozunk.
Az egyensúlyi nedvességtartalmú, vagy addig leszárított szemesterményeknél a tárolás ideje alatt idõszakonként szellõztetni kell a szemek közti magas relatív páratartalmú levegõ kicserélése érdekében.
A szellõztetés idõköze a termény hõmérsékletétõl, nedvességtartalmától és a sérült magok százalékától függ. Átlagos körülményeket figyelembe véve a szellõztetéseket 25-40 naponta el kell végezni. Az állagmegóvó szellõztetésnél az átforgatással járó hátrányok (energia-igényesség, porlási veszteség, törtszem tartalom növekedés, a tárolási kapacitás bizonyos részének kihasználatlansága a forgathatóság érdekében különösen vízszintes tárolóknál) elmaradnak.
Az egyszeri átszellõztetés ideje az átszellõztetõ levegõ sebességétõl és az átszellõztetendõ termény halommagasságától függ. A gyakorlatban meglévõ szellõztetõ berendezéseknél, 0,05-0,1 m/sec levegõsebességeknél, 3 m-es halommagasságnál 10-20 óra, 10 m-es halom magasságnál 35-70 óra az egyszeri átszellõztetés ideje.
A szellõztetés idõpontját a külsõ levegõ hõmérséklete és relatív páratartalma és a termény hõmérséklete határozza meg. A termény és a külsõ levegõ hõmérséklete közötti különbség miatt a befúvott levegõ páratartalma megváltozik. Az elõbb említett jellemzõk meghatározzák a szellõztetésre alkalmas levegõ maximális relatív páratartalmát.
táblázat
Általában szellõztetni akkor lehet, ha a szellõztetõ levegõ relatív páratartalma a következõ határértéknél alacsonyabb: búza, rozs árpa és kukorica tárolása esetén 70 %, vagy akkor, ha a szellõztetõ levegõ hõmérséklete legalább 4…5 oC-kal alacsonyabb a gabona hõmérsékleténél.
A szellõztetés során a következõket kell betartani
- 14-15 % nedvességtartalmú, gabonát a betárolást követõen 2…3 héten belül szellõztetni kell,
- lehetõség szerint a gabona hõmérsékleténél alacsonyabb hõmérsékletû levegõvel szellõztessünk,
- ha a gabona minõsége szükségessé teszi a szellõztetést, a levegõ relatív nedvességtartalma és a gabona nedvességtartalma közötti egyensúlyi állapot a mérvadó,
- ha a szellõztetésre használt levegõ relatív nedvességtartalma alacsonyabb, mint a szellõztetendõ gabona nedvességtartalmából számított egyensúlyi állapot, akkor a szellõztetõ levegõ hõmérséklete magasabb is lehet, mint a gabona hõmérséklete,
- ha a szellõztetésre használt levegõ relatív nedvességtartalma azonos vagy nagyobb mint a szellõztetésre kerülõ gabona nedvességtartalmának egyensúlyi állapota, úgy a levegõ hõmérsékletének a gabonáénál alacsonyabbnak kell lennie,
- a szellõztetésekkel el kell érni, hogy a tárolt gabona hõmérséklete a mindenkori szellõztetõ levegõ hõmérsékletét megközelítse.
Az állagmegóvó szellõztetési technológia helyes alkalmazásához feltétlen szükséges a termény hõmérsékletének, ill. a szellõztetõ levegõ hõmérsékletének és relatív páratartalmának mérése. Ehhez viszonylag olcsó mérõmûszerek beszerezhetõk.
Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a szellõztetést nem megfelelõ paraméterû levegõvel végzik – és sokszor erre van példa – akkor több kárt okozhatunk mint hasznot. Éppen az emberi szubjektivitásból adódó hiányosságokat küszöbölik ki az automatikus szellõztetésvezérlõk, amelyek a beállított értékek mellett a szellõztetést automatikusan végzik.
A szellõztetési technológia helyes alkalmazásával, ill. a szellõztetõ automatikák használatával a tárolt termények jobb minõségébõl adódóan a szükséges plusz ráfordítások költségei rövid idõn belül megtérülnek.
Komka Gyula
FVM Mûszaki Intézet