MENÜ

Állattartó épületek, építési rendszerek

Oldalszám: 109
2014.01.06.

Az állattartó technológiák jelentõs része földszintes (horizontális) épületmegoldásokat kíván. Az istállók fokozott szellõzési igénye, valamint az istálló és a külsõ tér közötti kapcsolat (pl. kifutók) szükségessége miatt általában hosszú épületeket építünk.

Gyakori az ún. vázas építési mód, ami azt jelenti, hogy az épület teherhordó tartószerkezete különbözõ anyagú (vasbeton, acél, fa) vázak – pillérek, melyek jól használhatók az állattartó épületek építésénél. Ezen építési mód biztosítja, hogy az alaprajzi szerkesztés kötetlenségét – hiszen csak a pillérvázak kiosztásához kell alkalmazkodnunk -, valamint az állattartás igényeinek legjobban megfelelõ külsõ térelhatárolás alkalmazását. A falakat a statikai állékonyságtól függetlenül utólag is megépíthetjük, ill. átalakítás során azokat elbonthatjuk.

Az istállók vagy tároló csarnokok tartószerkezetei különbözõ anyagú vázak. A keretállások mérete leggyakrabban 3,00 ill. 6,00 m. Ezek között szelemenek hidalják át a keretállás-távolságot. Az épületek szélessége a keretek fesztávolságától függ, az épület hosszát a kerettávolságok többszöröse adja. Bármilyen vázas szerkezet alkalmazásánál azonban ügyelnünk kell arra, hogy a szerkezet hossz- és keresztirányú merevségét már az építés során biztosítsuk. Átalakításoknál ha merevítõ falakat (szerkezeteket) szükséges elbontanunk, akkor kiváltásukat meg kell oldanunk.

A hosszanti irányú merevséget általában elég egy-egy szélsõ keretállásban megadni átlós irányú („andráskereszt”) támasszal, vagy merev falszakasszal.

A tartóváz lehet: - vasbetonváz,
- fémváz,
- faszerkezet.

A tartóváz és a szelemenek anyaga lehet elõregyártott vasbeton. Ekkor a pilléreket, a rájuk kerülõ szaruzatot és szelemenrendszert az építkezés színhelyén csavarozással szerelik össze. A szarupárok szétcsúszását acél vonórúd akadályozza meg.

A melegen hengerelt szabványos I-acélgerendák közvetlenül tartószerkezeti célra való alkalmazása is elõfordul.

A gerendák hosszanti fokozatos elvágásával és magasított formában való összehegesztésével a tartók inerciája megnõ, „takaréküreges” (hatszöges) kivágással többletanyag-felhasználás nélkül. Az I-tartók kedvezõen nagy falvastagsága megmarad, ami a korrózióveszély szempontjából elõnyös. A pillérek, gerendák változó szélességét a statikai stabilitás indokolja.

A tartószerkezet anyaga lehet lombos fa (pl. akácfa deszka). A tartókereteket a helyszínen csavarozzák össze, a 2,0-3,0 m hosszú 3/12 cm keresztmetszetû anyagból laposacél kapcsoló elemekkel rögzítve. A hézagosan egymás mellé sorolt deszkaelemek rétegszáma a fesztávval nõ.

A lombos fa fûrészáru hulladékméretû deszkaanyaga is felhasználható a faváz készítéséhez. Az akác deszkákból H-alakú elemeket alkotva ragasztással és szegezéssel készülnek a 2 vagy 3 csuklós váz tartókeretei, azokat pedig a helyszínen szerelik össze. Az íves szerkezet igen kedvezõ tartószerkezeti erõjátékot eredményez, így az olcsó, a hulladékjellegû anyagfelhasználás pedig kicsi.

Az elõregyártott vázszerkezetek elõnye, hogy a helyszínen viszonylag gyorsan felépíthetõk, de különösen a vasbeton és fém anyagú szerkezetek hátránya, hogy szállításuk nehézkes és költséges, kivitelezésükhöz speciális építõgépekre van szükség.

Vázszerkezetû épületek természetesen készülhetnek egyedi szerkezeti tervek alapján, egyedi kivitelezéssel is. A hagyományos jellegû fa pillérvázas szerkezetek különösen alkalmasak állattartás céljára.

Az igénytelen, egyszerû, rövid elemekbõl álló akác szerfás szerkezet alacsony költségû és csekély megmunkálással készül, kis energia- és élõmunka-felhasználással. A szelemenek nyárfából készülnek, mely könnyebben alakítható sima felületûre, ahol a hullámlemez fedés felfekszik.

A vázas szerkezetek mellett, az állattartásban is használatos az ún. hosszfalas építési rendszer. A hosszfalas rendszer azt jelenti, hogy az épület terheit általában a két hosszirányú fal hordja. Hosszfalas rendszert akkor érdemes használni, ha jó hõszigetelõ és jó hõtartó képességû falakra van szükség. Az ilyen falazat leggyakrabban a téglafalazatok, amelyek kisebb fesztáv esetén 25 cm, nagyobb fesztáv (6,00-8,00 m) esetén 38 cm vastagságban építve, egyszintes épületeknél még teherhordásra megfelelhetnek.

Az egyes állattartó épületeknél a funkcionális, a speciális hõgazdálkodási igények miatt használható a hosszfalas és a vázas építési mód, építési rendszer együttesen. A hosszfalas építési rendszer építése esetén ügyelnünk kell arra, hogy a hosszfalakba milyen méretû és mennyi nyílást vágunk. A sûrûn egymás mellett elhelyezett ablakok, ajtók esetén elõfordulhat, hogy a nyílások fölött elhelyezett kiváltók csak téglapilléreken nyugszanak, így az épület tartószerkezeti jellege megváltozik: hosszfalas rendszer helyett tulajdonképpen vázas rendszer épült. Természetesen épülhet téglapilléres épület is, csak akkor e pilléreket pillérként kell méreteznünk és megépítenünk.

Az állattartó épületek elhelyezését a következõ szempontok befolyásolják:
- az egyedszám,
- az állatok tartásmódja,
- a közlekedési, szállítási feltételek,
- az egészségügyi szempontok (humán és állategészségügy),
- domborzat,
- talaj,
- mikroklíma,
- víznyerés – vízelvezetés lehetõsége.

Megjegyezzük, hogy az optimális feltételeket az állattartó telepek beruházásakor nehéz teljesíteni. A beruházási akaratot befolyásolja, hogy a gazdálkodó egyénnek vagy szervezetnek hol van tulajdona? A tulajdon nagysága, minõsége, helye meghatározhatja, hogy az adott helyen mit érdemes, mit szabad tartani, milyen technológiával, milyen nagyságrendben. Amennyiben a telek nem megfelelõ a kívánt gazdálkodási funkcióra, akkor vagy a funkciót kell a meglévõ „birtok” adottságokhoz igazítani (más technológiát választani, állatlétszámot csökkenteni stb.) vagy a funkciónak megfelelõ új területet kell venni.

(Dr. Bak János)
FVM Mûszaki Intézet, Gödöllõ