MENÜ

Burgonya tárházak korszerû berendezései és gépei

Oldalszám: 46
2014.01.06.

Növényi eredetû táplálékaink közül – a gabonaféléket követõen – a burgonya a legfontosabb élelmezési cikkünk. A burgonya szántóföldrõl történõ betakarítás utáni közvetlen felhasználás mintegy 120-150 napot tesz ki, ezért éves burgonya szükségletünk nagyobb részét tárolnunk kell.

A tartós tárolás 5-6 hónapot is jelenthet, s a minõség megõrzõ tárolásra a szellõzõ rendszerekkel is ellátott – esetleg automatizált – nagy (2000-10000 t) befogadóképességû tárházak a legalkalmasabbak. Az 1980-as évek végéig felépült – annak idején korszerû – burgonya tárházak, amelyek szellõztetési rendszerrel is el voltak látva – ~ 300-350 Etonna kapacitással jellemezhetõk. Azóta lényeges kapacitás bõvítésre nem került sor, illetve az újonnan épült tárolók csak a már elavult – más célokra használt – tárházak kapacitását fedezték. Ezért az évente forgalomba kerülõ 0,5-0,8 millió tonna burgonya tárolására más megoldásokat (pl. istálló átalakítások, raktárak, stb.) is igénybe kellett venni. Burgonya tárházi gépsorainkat évtizedekig a (volt) NDK-ból szereztük be. A gépek, berendezések nagy része ma már elavult, ill. leamortált. A következõkben néhány olyan újabb tárházi gépekre hívnánk fel a figyelmet, amelyek a mûszaki fejlesztés szempontjából számításba veendõk.

Tároláselõkészítés
A burgonya tároláselõkészítése a szántóföldrõl szállító jármûvekkel beérkezõ termény fogadásával kezdõdik, amelyre különbözõ teljesítményû beépített (stabil) vagy áttelepíthetõ (mobil) fogadógaratokat használtunk. A beépített fogadógaratok (pl. T-236/s) a tárház külsõ részén süllyesztve kerülnek elhelyezésre és az ömlesztett burgonya oldalra billenõs szállító jármûvekrõl történõ átvételére, tárolására, illetve feldolgozó berendezésre való továbbítására szolgálnak. A mobil fogadógaratok – igaz a beépítetteknél kisebb teljesítményûek – különbözõ kiegészítõ berendezésekkel sokoldalúan használhatók fel, és betárolás elõtt a tárházak legkedvezõbb pontjain elhelyezve a betároló vonal hosszúságát jelentõsen lecsökkenthetik. Egyszerûbb kivitelû pl. a holland CLIMAX és BIJLSMA HERCULES cégek néhány típusú fogadógaratja, amelyek a termény fogadása mellett föld és apró (méreten aluli) burgonya leválasztást is elvégeznek. Korszerû, több funkciós kivitelûek a MIEDEMA és CLIMAX cégek fogadógaratjai, amelyekhez a föld és méreten aluli burgonya leválasztók mellett rögtörõ hengersorok is felszerelhetõk, s a leválasztott szennyezõdéseket külön-külön szállítószalagokkal lehet eltávolítani. Az ugyancsak holland AMAC cég olyan (BLX 100 típusú) fogadógaratot kínál, amelyhez – az elõzõekben ismertetett több funkciós berendezések mellett – egy komplett válogató asztal és méret szerinti osztályozó is hozzákapcsolható, 6 fõ (kézi munkaerõ) válogatásával a burgonya közvetlenül a tárházba szállítható. Ilyen – komplett – felszereltségû fogadógaratja van az angol R.J. Herbert LTD-nek is, amelynek érdekessége, hogy néhány részegység cseréjével a berendezés a burgonyán kívül hagyma és sárgarépa osztályozására is alkalmazható.

Az elõzõekben felvázolt mobil fogadógaratok hátránya viszont az, hogy a szállító jármûrõl a termény csak hátra billentve üríthetõ a garatokba.

Osztályozás, terményszállítás, halomrakás
A BIJLSMA HERCULES cég osztályozó gépe négyzet-rácsos láncos szalagok cseréjével 20-85 mm-es frakciókra képes a burgonyát 5 mm-es fokozatonként (!) szétválasztani. Az EKKO dán cég burgonya osztályozó gépei görgõs kivitelûek, 10-18-28 t/h teljesítmények elérésére képesek. A német FORTSCHRITT a tovább fejlesztett K-728 görgõs válogató asztalát ajánlja, amely mellett 4 fõ ülve végezheti a válogatást. A görgõsor sebessége az anyagáramtól függõen 0,08-0,34 m/s között fokozatmentesen állítható, így a válogatás teljesítménye 3-6 t/h becsülhetõ.

A termény tárházon belüli anyagmozgatására sík, vagy vályús kivitelû szállítószalagok hazai gyártásban (ALEX Kft.) 3-8 m-es hosszúságban szerezhetõk be. Sok gyártó forgalmazza teleszkópos, szögben elfordítható, különbözõ hosszúságú szállítószalagját (pl. MIEDEMA; HERBERT; BIJLSMA HERCULES, stb.) A szalagok hosszúsága ~ 6,9-16,1 m között változtatható és szögállásuk 90-180o között állítható be.

Az újabb fejlesztésû halomrakó (betároló) berendezések piacán is nagy választék tapasztalható. Közöttük megtalálhatók a hidraulikusan állítható magasságú, de fix hosszúságú (pl. BIJLSMA HERCULES KT sorozat), hidraulikusan emelhetõ és változtatható hosszúságú (pl. AMAC LBK sorozat, PROGRESS 1100 KSE; stb) berendezések is. A teleszkópos halomrakó gépek hosszúsága ~ 3-15 m között, míg magasságuk 1,5-8,2 m között állítható be és rakodási teljesítményük eléri a 70-90 t/h értéket.

Halombontás, kitárolás, manipulálás
A tárolás befejezte után, illetve amikor a burgonya további felhasználásra kerül elkezdõdik a kitárolás. A kitárolás-halombontás alapgépei kormányozható, elõre- és hátrameneti mozgásra alkalmas, hajtott járószerkezettel, leadó-szalaggal rendelkeznek. Ilyen új fejlesztésû berendezést hozott a piacra a BIJLSMA HERCULES, valamint a német UPMANN cég is. Az elektromotorral, 1 gépkezelõ által üzemeltethetõ berendezések kitárolási teljesítménye 40-70 t óránként. Leadó-szalagjaik a teleszkópos-szalaghoz kapcsolódva végzik el a kitárolást, s a kialakított termény mozgatási útvonalon keresztül a burgonyát a manipuláló-térbe juttatják. A burgonya további felhasználásának megfelelõen (2-5-20 kg-os hálós-zsákokba) zsákolható; konténerládába rakható, esetleg (mosással, hámozással, fólia töltõvel) konyhakész állapotba hozható.

Az elõzõekben ismertetett tárházi berendezések jól beilleszkednek a hazai burgonya tárolási technológiákba, ezért alkalmazásuk javasolható.

Gödöllõ, 2001. szeptember 3.

/: Dr. Fûzy József :/
FVMMI GM Kht., Gödöllõ