MENÜ

A Vetõmag-termesztési ágazat támogatása 2001. évben

Oldalszám: 13
2014.01.06.

A földalapú növénytermesztési támogatás bevezetése nagyban segíti a vetõmagtermesztést, ugyanis a növénykultúrák ill. szántóterület figyelembevételével megállapított hektáronkénti támogatás feltétele, hogy a termelõ vetésterületén legalább 40 %-ban fémzárolt vetõmagot használjon.

A minõségi termelés elõsegítése érdekében a vetõmagot termelõk és forgalmazók 80 %-os állami készfizetõ kezesség vállalással 100 %-os kamattámogatású hitelt vehetnek igénybe legfeljebb 12 hónapos futamidõre.

A hitel nagysága hektáronként max. 15 ezer Ft lehet.

A forgalmazók a hitel felvételére termeltetési szerzõdések alapján jogosultak, amennyiben kamatmentes áruhitel formájában adják át a vetõmagot a termelõknek, továbbá feltétel a Vetõmag Terméktanácsi tagság is. (A támogatás részletes szabályait a 15/2001. (III.3.) FVM rendelet 12-13-14 §-ok tartalmazzák.)

A vetõmag és szaporítóanyag termesztés költségeinek csökkentését szolgálja az OMMI és a Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomások által végzett szántóföldi szemlék, továbbá a vetõmag minõsítési- és fémzárolási díjak számlán szereplõ összegének 50 %-os támogatása.

A fentieken kívül természetesen a vetõmagtermesztõket is megilleti a normál földalapú támogatás, az öntözõvíz támogatás (13 Ft/m3), éven belüli és éven túli hitelek kamattámogatása, gépvásárlási támogatás, és pályázhatnak a beruházási pályázati konstrukcióban is.

Székely Bertalan fõosztályvezetõ