MENÜ

Áttelelõ vöröshagyma termesztés

Oldalszám: 72
2014.01.07.

A vöröshagymát a piac egész évben, folyamatosan, közel azonos mennyiségben igényli. A dughagymás illetve a tavaszi vetésû egyéves termesztés július végétõl áprilisig, korszerû tárolás mellett is csak májusig biztosítja a piac ellátását, mert ekkorra már a romlás és csírázás mértéke miatt a további tárolás nem gazdaságos.

A késõ tavaszi, kora nyári hagyma hiány elkerülésének egyik módja az õszi, nyár végi vetés, az úgynevezett áttelelõ termesztés.
Az áttelelõ termesztés sikerét az elõvetemény, a talaj elõkészítés, a vetés, a tápanyagellátás, növényvédelem, gyomirtás stb. alapvetõen meghatározza.
Fontos a vetésidõ helyes megválasztása mert a korai magvetés -a túlfejlõdés miatt- a felmagzás kockázatával jár, a késõi vetés esetén pedig a gyengén fejlett növénykéket a téli fagy károsíthatja. Általánosságban áttelelésre legalkalmasabb a 3-4 leveles ceruza vastagságú hagyma. Ezt az állapotot akkor érhetjük el, ha a hagymamagot augusztus középsõ illetve utolsó dekádjában vetjük el.
Az áttelelõ hagyma vetéséhez az elõveteménynek idõben be kell kerülnie a tábláról. Jó elõvetemények a korai burgonya, salátafélék, spenót, zöldbab, zöldborsó. A kalászosokat elõveteményként azért nem javasoljuk, mert az árvakelés nehezen irtható ki a hagymaterületrõl.
A területkiválasztásnál fontos, hogy elkerüljük a víznyomásos és egyenetlen felszínû földterületet, mert ezeken a felületeken a leggyakoribb a felfagyás és a kifagyás.
A talaj elõkészítésekor a tavaszi vetéshez hasonlóan az apró morzsás, ülepedett, egyenletes talajfelszín a követelmény. Száraz nyarakon a talaj elõkészítése során az öntözés ajánlatos, ilyenkor 30-40 mm-es vízadaggal öntözzünk, így alakul ki a jó magágy.
Az augusztusi vetéskor elengedhetetlen a talajfertõtlenítés -hagymalégy és talajlakó kártevõk ellen-, és a csávázás, mert ilyenkor a tavaszi vetéskor nem tapasztalható palántadõlési tüneteket okozó, fuzáriumos megbetegedés veszélye nagy, mivel a 20 oC körüli hõmérséklet a Fusarium fajok optimális hõmérséklete. A csávázást benomil tartalmú szerekkel végezzük.
A tápanyag-utánpótláshoz vetés elõtt adjuk ki a káliumot és foszfort tartalmazó mûtrágyákat, a nitrogént pedig februárban és a fejképzõdés kezdetekor adagoljuk.
Döntõ fontosságú, hogy az õszi vetést gyommentesen teleltessük át. Vetéskor használjunk propaklór tartalmú szereket és közvetlenül a kelés elõtt kontakt hatású herbicidekkel akadályozzuk meg az elgyomosodást. Tavasszal a korai gyomirtást akadályozhatja, hogy a nedves talajra géppel nem lehet rámenni. A gyomirtás mozzanatai egyébként megegyeznek a tavaszi vetésû hagymáéival.
A gyors egyenletes kelés, az egyenletes fejlõdés és az áttelelésre optimális fejlettségi állapot elérése érdekében feltétlenül szükség van kelesztõ öntözésre és õsszel az egyenletes vízellátásra. A túlfejlõdés az öntözés visszafogásával, megszüntetésével illetve egy gyomirtó permetezés beiktatásával lassítható.
Tavasszal a csapadék mennyiségétõl függõen egy-két alkalommal szükség lehet öntözésre.
A növényvédelmi munkák közül a már említetteken kívül nem hagyható el, és õsszel is szükség lehet a hagymalégy elleni védekezésre. Tavasszal a tavaszi vetésû hagymánál alkalmazott módon védekezzünk a kórokozók és kártevõk ellen.

1. táblázat

Az áttelelõ hagymát felszedhetjük zöldhagymaként március közepétõl, fõzõhagymaként április végétõl, míg május végétõl júniusig beérett színes buroklevelû étkezési hagymaként.
Az áttelelõ fajták tárolhatósága rövidebb, mint a tavaszi vetésûeké, néhány héttõl 2-3 hónapig terjed.
Áttelõ hagymát csak akkor érdemes termeszteni, ha annak termése korábbi a dughagymáról termesztett hagymáénál, és biztos piaca van.

Áttelelõ fajták:

Express Yellow (Takii, Japán)
Termõképessége közepes, tenyészideje rövid. Hagymája lapos, héja sárga, vékony, héjtartóssága gyenge, csak rövid ideig tárolható, hibrid

Aldobo (Syngenta Seeds, Hollandia)
Tenyészideje rövid, télállósága jó. Hagymája közel gömb alakú, héja sárgás barna, héjtartóssága jó, viszonylag jól tárolható, szabadelvirágzású fajta.

Keep Weel (Takii, Japán)
Hibrid, tenyészideje áttelelõ termesztésben viszonylag hosszú. Hagymája gömb alakú, héja barna, héjtartóssága jó.

Radar (Bejo Zaden, Hollandia)
Szabadelvirágzású, közepes érésû fajta. Hagymája gömb alakú, héja barna, héjtartóssága jó, viszonylag jól tárolható.

Senshyu Yellow (Takii, Japán)
Régóta termesztett, szabadelvirágzású fajta. Termõképessége jó, tenyészideje közép hosszú. Hagymája gömb alakú, héja barna, héjtartóssága jó, viszonylag jól tárolható.

Alix (Syngenta Seeds, Hollandia)
Tenyészideje hosszú. Felmagzásra kevésbé hajlamos, télállósága jó. Hagymája kissé lapított gömb alakú, héja sárgás barna, héjtartóssága jó, közepesen tárolható, szabadelvirágzású fajta.

Tisza I. (Rákóczi Tsz., Rákóczifalva )
Hosszú-igen hosszú tenyészidejû, szabadelvirágzású fajta. Késõi (augusztus vége-szeptember eleje) vetést igényel, így felmagzásra kevésbé hajlamos, télállósága jó. Hagymája gömb alakú, héja sárgás barna, héjtartóssága jó, viszonylag jól tárolható.

Yellow stone (Takii, Japán)
Termõképessége jó, tenyészideje közép hosszú. Hagymája gömb alakú, héja barna, héjtartóssága jó, viszonylag jól tárolható fajta.

Makombi (GK Kht)
Dughagymáról termeszthetõ, szabadelvirágzású fajta. A tavaszi Makói fajtához hasonló küllemû. Felmagzásra hajlamos ezért téli-kora tavaszi zöldhagyma illetve fõzõhagyma termesztésre ajánlható.