MENÜ

30 éves Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar

Oldalszám: 58
2014.01.08.

A Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kara a Hírös Hét Fesztivál rendezvénysorozat keretében ünnepli fõiskolai karrá szervezésének 30. jubileumi évfordulóját. Ez idõ alatt az alapképzés keretében több mint 3200 kertészmérnök diplomát adtunk át és közel 900 fõ vehette át szakmérnöki végzettséget bizonyító oklevelet.

A Karon az alapképzés kertészmérnök szak nappali, levelezõ és távoktatási tagozaton van.
Célunk a mezõgazdaság, a kertészeti és élelmiszergazdasági ágazat, az Európai Unió igényeinek megfelelõ korszerû képzési cél és tanterv alapján megvalósuló kreditrendszerû oktatás keretében vállalkozó típusú kertészmérnökök képzése.
Az alapképzés keretében 3 szakirányon – általános kertész, dísznövény- és zöldségtermesztõ, gyümölcs- és szõlõtermesztõ – folyik kertészmérnök oklevelet adó képzés. A tanulmányi idõ a nappali tagozaton 6 félév, a levelezõ tagozaton pedig 8 félév. A távoktatási tagozaton az elsajátítandó anyag 3 ciklusban kerül oktatásra.
A határon túli magyarság képzésében 10 éve részt veszünk, a Szlovákiai Révkomáromi Városi Egyetemen végzünk levelezõ tagozaton kertészmérnök-képzést.
Az agrárfelsõoktatási intézményekben végzettek részére sokirányú szakmérnök-képzés keretében tesszük lehetõvé a továbbképzést kertépítõ és zöldfelületfenntartó, kertészeti termékmenedzser, környezetgazdálkodási, növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási, szõlõtermesztõ és borász, valamint zöldséghajtató és gombatermesztõ szakmérnöki szakokon.
A képzés keretében nagy hangsúlyt fordítunk a gyakorlati oktatásra. Az oktató-kutató munkát és a szaktanácsadási tevékenységet segíti a Kisfáiban lévõ 270 hektáros tangazdaság, a növényházi és fóliás termesztõ-berendezések, a botanikus kert és a jól felszerelt laboratóriumok.
A Tangazdaság Nagyváthy János Díjjal kitüntetett minõsített tangazdaság, a korszerû kajszibarack termelés tevékenységre vonatkozóan „Bemutató üzem 2001” címet nyerte el.
Karunk hazai és nemzetközi téren kiterjedt kutatási tevékenységet folytat elsõsorban alkalmazott kutatási témákban.
A tanszék oktatóinak több mint egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával hatékonyan mûködõ Regionális Szaktanácsadói Központtal rendelkezünk.
Jelentõs beruházás eredményeként Környezettudományi Intézet kerül kialakításra kiemelkedõ felszereltségû laboratóriumokkal.
A hallgatók elhelyezését szolgálja a 300 férõhelyes Kiváló címmel rendelkezõ Erdei Ferenc Kollégium.

6000. Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3.
T.: 76/517-600 F: 76/517-601