MENÜ

A Command® 48 EC helye a repce gyomirtásában

Oldalszám: 38
2014.01.07.

Évrõl évre kétségeink támadhatnak a repcetermesztés létjogosultságáról, amikor a jövedelmezõségét elemezzük, illetve az esetleges gyenge termés okait keressük. Jobb tehát, ha a cím alapján a preemergens gyom-irtási lehetõségeknek az intenzív termesztéstechnológiában betöltött szerepét, szükségességét gondoljuk át, hi-szen jövedelmet szeretnénk elõállítani ebbõl az egyébként annyi jó tulajdonsággal bíró növénybõl is.

Az alkalmazott technológiák, miként az eredmények is, nagy különbségeket mutatnak. Az optimális életteret jelentõ 0,5-0,7 milliós tõszámú vetések (2,8-4 kg mag/ha) az igényes õszi talajmunkákkal és a követke-zetes tavaszi növényvédelemmel, illetve tápanyag-ellátással mindenhol érvényesülnek a hagyományos elvekkel szemben, a szakmai megítélés ebben egyre egységesebb.
A repce gyomelnyomó-képessége kiváló. Rögtön tegyük hozzá, hogy ez csak a tavaszi állományokra igaz. Õsszel, a vegetáció kezdetén azonban kifejezetten élhetetlen, a gyomoknak tág teret engedõ növény. A kultúrnövénnyel együtt kelõ gyomnövények konkurenciát jelentenek tápanyagra, térre, fényre. Biztosan számíthatunk a ragadós galaj, veronika-félék, árvacsalánok, tyúkhúr, pásztortáska, illetve a területre jellemzõ T4-esek megjelenésére. Utóbbiak gyakran nagyobb kárt okoznak, pedig „csak” az elsõ fagyokig tart jelenlétük. Sok helyen fertõzöttek a talajaink pipitér-félékkel, kamillával, széltippannal. Pontosan a fent leírtak miatt, a fél millió közeli tõszámmal dolgozóknak biztosítani kell az elsõ 6-8 hetes fejlõdés egyenletességét, tehát az esetek többségében az õszi gyomirtási módok közül kell választaniuk.
Úgy gondoljuk, hogy az egyik legfontosabb lépés a magasabb termések felé az, hogy a repce „gyermekkorát” zavartalanná tesszük azáltal, hogy nem késztetjük versenyre a gyomokkal. A preemergens gyomirtások legnagyobb elõnye, hogy az engedélyezett készítmények és azok kombinációi széles hatásspektrum-kínálatot jelentenek, így a tábla gyomviszonyainak megfelelõ legjobb megoldás választható. Tartamhatásuk biztosítja az õszi gyommentességet, az ehhez szükséges bemosó csapadék valószínûsége is nagy, illetve a vetési munkák idejében a permetezés is biztosan elvégezhetõ. Ezzel szemben a poszt kezelések termékei többnyire speciális problémákra valók (pl. szelektív egyszikû-irtók), vagy a kezelésnek a hatáshoz szükséges jó idõzítésével vállalunk több kockázatot.
A Command® 48 EC-vel az alapkezelés a leggazdaságosabban végezhetõ el az önálló 0,2 l/ha-os dózis-ban, vagy alaklór, dimetaklór, illetve metazaklór hatóanyagú készítmények csökkentett dózisával való kombiná-cióban. A klomazon hatóanyagú Command® 48 EC az általános repce gyomok közül önmagában is kiváló töb-bek között a ragadós galaj, a tarsóka, a pásztortáska, árvacsalán, a veronika, a tyúkhúr, az orvosi zsombor, illetve a T-4-esek közül a selyemmályva, fekete csucsor, csattanó maszlag, kakaslábfû, magról kelõ cirok ellen. A szer vízoldékonysága nagyon magas, azaz a kisebb bemosó csapadékokra is jól reagál. Roppant fontos megjegyezni, hogy -szemben a legtöbb készítménnyel- a Command® lassan bomlik el, így a késõbb jövõ csapadék esetén is számíthatunk hatására. A hatásspektrum kiszélesítésére, kombinációs partnernek a már említett acetanilid-származék alap-gyomirtószereket ajánljuk. Kamilla, pipitér-félék, pipacs, vagy a széltippan jelentõs fertõzésekor ezek a kombinációk adják a megoldást, miként e hatóanyagok gyári kombinációi Brasan® (dimetaklór+klomazon) és Nymbus® (metazaklór+klomazon) néven más országokban meg is találhatók. A ked-vezõbb hektárköltség és szélesebb hatásspektrumon túl a Command® galaj elleni hatását is figyelembe véve ezek a megoldások már csaknem tökéletesek. Ha a Command hatáskörén kívül esõ gyomok fertõzésének mértéke nem egyértelmû, akkor érdemes mérlegelni az önálló alkalmazást, majd azt követõen szükség szerint elvégezhetõ (esetleg tábla részekre vonatkozóan) a felülkezelés gabona-árvakelés, széltippan, vagy pipitér-félék, kamilla ellen is.
Bármilyen megoldást válasszunk is, ha a nagy élettérrel, de kezdeti gyommentességgel bíró repceveté-sünk kellõen megerõsödött gyökérzettel és egyenletes fejlettséggel megy a télbe, akkor minden esély meglesz a magas hozamokra, könnyebb szívvel adjuk majd meg tavasszal az ehhez kellõ tápanyagot és növényvédelmet.

A Command® 48 EC helyét a gyomirtásban az alábbi tényezõk határozzák meg:
· Gazdaságos megoldás
· Hosszú hatástartam
· Széles hatásspektrum
· 100 % -os hatás a ragadós galaj ellen
· Kiváló kombinálhatóság
· Hatása szinte független a csapadéktól
A Command® 48 EC gyomirtószert használók számára a Magyar Kwizda Kft. ismét felkínálja a fagykár kockázatának közös viselését. Ennek pályázati lapjával egyúttal jelentkezni lehet a „3 tonnás játszma” c. akciónkra is, mellyel az intenzív repce-technológiák szakmai jogosságára szeretnénk a figyelmet felhívni. Minden repce termesztõnek kívánunk ez úton jó kezdést a jobb befejezés reményében.

Tamás István, Fehér Tamás/Magyar Kwizda