MENÜ

A településmérnök szerepe a falu és a vidék fejlesztésében

Oldalszám:
2014.01.08.

A vidék, a magyar falu jövõjét meghatározza, hogy mennyire képes megfelelni a globalizáció kihívásainak, hogyan tudja megtartani értékeit, és tud-e élni új lehetõségeivel. A települések fejlesztése, a kistérségi együttmûködés kialakítása az új munkahelyek létesítése, a környezetvédelem, az infrastruktúra-fejlesztés, és az idegenforgalom feltételeinek megteremtése számos feladatot kínál, amelyek csak jól képzett szakemberek összehangolt tevékenységével oldhatóak meg.

A településmérnökök oktatása során különös gondot fordítunk arra, hogy végzett hallgatóink alkalmasak legyenek az önkormányzatok törvényben meghatározott, az épített környezet alakítására és védelmére vonatkozó feladatainak ellátására, ideértve a rendezési tervek és fejlesztési programok elõkészítését, készíttetését és alkalmazását. Feladataik közé tartozik fejlesztési tervek készítése, településfejlesztési koncepciók alakítása, és ebben már tanulmányaik során van módjuk az együttmûködõ önkormányzatok aktuális feladatainak megoldásában részt venni. Az ésszerû területfelhasználás mellett a település épített és természetes karakterének megõrzése, a vidék és a falusi lakosság tradícióinak, hagyományainak ápolása segíti az ott lakók jó közérzetének, a falu népességmegtartó képességének javítását, ugyanakkor a globális versenyben speciális elõnyöket biztosít például a falusi túrizmus területén, illetve a termék egyedi jellegének hangsúlyozásával. A nappali tagozaton az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolán idestova 30 éve megindult fõiskolai képzés mellett újra indul a levelezõ tagozat, és várhatóan a Szent István Egyetem a közeljövõben beindítja az egyetemi szintû képzést is.