MENÜ

Falusi és agroturizmus fejlesztésének támogatása

Oldalszám: 127
2014.01.07.

Általános cél:
Vidéki lakosság alternatív és/vagy kiegészítõ jövedelemhez jutásának elõsegítése a falusi és agroturizmus fejlesztése
Vidéki térségek idegenforgalmi fogadókészségének javítása
Lakosság ez irányú felkészültségének és szemléletének javítása

A vendéglátás humán feltételeinek javításához szükséges szakmai képesítés megszerzésének,

szolgáltatás minõsítési költségek támogatása

a.)

Igénylõ: Szakképesítésre jogosult szervezetek

Támogatható fejlesztés: Iskolarendszeren kívüli idegenforgalmi szakképesítést adó képzés szervezése

Konkrét feltételek: Képzés megvalósulása

Támogatás alapja: Számlával igazolt, elismerhetõ költségek

Támogatás mértéke: Az elismerhetõ költségek maximum 75 %-a

Támogatás összege: Maximum, hallgatónként 50 ezer Ft, de legfeljebb 1,5 millió Ft

b.)

Igénylõ: Falusi és agroturisztikai területi egyesületek, szakmai szövetségek, országos minõsítõ szervezetek

Támogatható fejlesztések: Szakmai továbbképzések, tapasztalatcserék szervezése

Szakmai kiadványok elkészítése

Szakmai minõsítõ szervezetek által kiadott minõsítések költségtérítése

Támogatás alapja: Számlával igazolt, elismerhetõ költségek

Támogatás mértéke: Az elismerhetõ költségek maximum 60 %-a

Támogatás összege: Az együttesen adható támogatás maximális összege 2 millió Ft lehet