MENÜ

Huminsav alapú termékek jelentõsége a növénytermesztésben

Oldalszám: 60
2014.01.07.

Földünk lakosságának egyre gyorsabb növekedése következtében a nagyobb mennyiségû élelmiszer termelésre vonatkozó igények is nagyobb mértékben növekednek. A modern társadalom azonban nem csak a nagyobb mennyiségû élelmiszert igényli, hanem nagy súlyt fektet annak minõségére is

Néhány évtizeddel korábban a hozam fokozásának legjobb, legkézenfekvõbb eszközének a nagy adagú mûtrágyázást tartották. Úgy gondolták, hogy a kijuttatott mennyiségek növelése és a várható termésnövekedés között egyenes arányosság tételezhetõ fél. Ma már tudjuk, hogy milyen téves és ártalmas nézet volt ez. Több településünk ennek köszönheti a kútjaiból nyert „ivóvíz” rossz minõségét, ami nitrátosodás, nitritesedés formájában nyilvánul meg. Ez a probléma az érintett területeken többszörösére emelte pl. a csecsemõhalandóságot. tehát sarkítva a dolgot azt is mondhatjuk, hogy a túlzott, nem kontrollált nitrogén mûtrágyázás öngyilkosság.
De nem csak a nitrogént szórták korlátlanul, hanem minden mást is. Ha megnézzük azoknak az állóvizeknek az állapotát, amelyek nagy kiterjedésû, intenzív mezõgazdasági mûvelés alatt levõ területek közelében találhatók rögtön szembetûnik azok siralmas állapota. A mesterséges, gyorsított eutrofizáció miatt nagyon sok mára már csak vegetáló pocsolya maradt. Ezért a problémáért is elsõsorban a túlzott kemizáció a felelõs, nevezetesen a foszfort tartalmazó vegyületek túlzott alkalmazása. A megemlített problémák azonban csak töredékét jelentik annak, amik még megoldásra várnak. Nem említettem még a túlmûtrágyázás okozta talajsavanyosodást, ami egyrészt a növényekre gátló hatást fejt ki, másrészt elõsegíti a nehézfémek felvételét, amelyek így táplálékláncba juthatnak ott fejtve ki minden káros hatásukat.
Felmerül bennünk a kérdés: akkor mi lehet a megoldás? vajon tudjuk-e úgy növelni a termés mennyiségét, javítani annak minõségét, hogy az a környezetre, annak minden biotikus és abiotikus ténytõjére nézve káros hatást ne fejtsen ki? Cégünk, a Humin Project Kft. .szerint igen, van megoldás. Vannak olyan természetes anyagok, amelyek felhasználásával jelentõs mértékû mûtrágya csökkentést tudunk elérni, ezáltal költségeink csökkenhetnek, a betakarított termés mennyisége és minõsége viszont jelentõsen növekszik. Ezek az anyagok pedig a humuszásványokból elõállított huminsavak. A huminsavak a humifikációs és szénképzõdési folyamatok során keletkeznek az elhalt növényi részekbõl. A huminsavakkal kapcsolatos kutatások több évtizedes múltra tekintenek vissza. Minden kutatás azt bizonyította, hogy a huminsavak olyan fontos tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a modern, integrált mezõgazdaságban nélkülözhetetlenné leszik õket. Cégünk egy olyan termékcsalád forgalmazásával foglalkozik, amely a növénytermesztés teljes vertikumában felhasználható.
Ezek pedig a Huminit mûtrágya hatásfokozó és talajjavító granulátum, a Humus FW természetes biostimulátor és komplexképzõ bioaktív folyékony humusz, ez utóbbi kristályos, vízben oldható változata a Humus WSG.
A Huminit magas huminsav tartalma miatt világviszonylatban is egyedülálló termék. A Huminitbõl fökozatosan felszabaduló huminsavak és fulvósavak a talajba juttatott tápanyagokkal komplexeket képeznek, meggátolva azok kimosódását, így tartva azokat folyamatosan felvehetõ formában a növények számára. Az évek folyamán a talajban felhalmozódott, a növények számára felvehetetlen tápanyagokat is képesek felvehetõ formájúvá alakítani, így téve azokat potenciális plusz tápanyagforrássá. A felszabaduló huminsavak biológiai ,stimuláló hatásuknál fogva serkentik a gyökérképzõdést és növekedést. Meg kell említeni továbbá, hogy a Huminit jelentõs mennyiségben tartalmaz nélkülözhetetlen ásványi anyagokat és mikroelemeket, valamint azt, hogy pozitív hatásukat mind lúgos, mind savas közegben kifejtik, sõt az ilyen szempontból szélsõséges talajok pH ját is képes neutrális irányba befolyásolni. Kedvezõ szemcsemérete lehetõvé teszik a szilárd mûtrágyákkal együtt való kijuttatást. A Humus F´W a Huminitbõl kivont biológiailag aktív huminsavakat tartalmaz.
Összetételében eltér a korábban említett Huminittõl. Elsõdlegesen megemlítendõ magas káliumtartalma, de a többi fontos elem is jelentõs mértékben megtalálható benne. Kijuttatása célszerû öntözés kapcsán az öntözõvízbe keverve, vagy a növényvédelmi munkálatokkal kapcsoltan a permetlébe keverve, amikor is lombtrágyaként hasznosul. A Humus WSG tulajdonságai megegyeznek a Humus FW-vel, alkalmazása fõleg nagy felhasználóknak javasolt, mivel kristályosított, így a tárolási helyigény a töredékére csökken.
Láthattuk, hogy egy kiterjedt, a növénytermesztés minden területén eredménnyel felhasználható termékcsaláddal rendelkezünk, ami magában talán nem is annyira jelentõs, viszont az általunk forgalmazott termékek egytõl-egyig környezetbarátok alkalmazásuk a környezetre nézve semmiféle terhelõ hatással nincs, sõt a már károsodott területek remediációjában is jelentõs szerepet játszhatnak. Napjainkban, amikor közeledünk az Uniós csatalkotáshoz, nem hagyhatunk figyelmen kívül egy olyan lehetõséget, amely révén mezõgazdaságunk a majdani nagy "közös piatan" megbecsülést és elõnyt vívhat ki magának.

Oláh József
okl. vegyészmérnök környezetvédelmi szakmérnök Humin Project Kft.