MENÜ

Hûtõházépítésrõl

Oldalszám: 66
2014.01.07.

Elérkezett ismét az elhatározás ideje.
Hûtõházunk tervezésénél elsõsorban távlati céljainkat helyezzük elõtérbe, nem a jelenlegi – esetleg szûkös – pénzügyi lehetõségeinket.
Célszerû a kialakított elképzelésünket elõször hûtõiparos szakcéggel megvitatni és ezt követõen építész tervezõhöz fordulni. Fontos a tároló méretének, elhelyezésének meghatározása.

Egy kisebb vagy nagyobb létesítmény is, kellõ elõrelátással több lépcsõben is megvalósítható, ehhez legyen bõvíthetõ az épületünk, ne építsünk gépházat vagy más funkciójú helyiséget a bõvítés területére, mert ezek mind többletköltséget okoznak elsõsorban a bõvítés során.
Döntsük el a kezdet kezdetén, hogy normál, vagy szabályozott légterû tárolást kívánunk-e megvalósítani. Ez azért fontos, mert az építészeti megvalósítás is eltér egy normál és egy szabályozott légterû kamránál. A padozat kivitelezésénél ne feledkezzünk meg a vízszigetelés mellett a hõszigetelésrõl sem, a teherhordó padozatot ULO-s rendszernél gázzáró minõségben készíttessünk el.
Nem lehet közömbös a kamratest kivitelezésénél, hogy a kívánt célt milyen minõségû panellal, tömítõrendszerekkel és ajtóval érjük el.
Több fázisban elmaradhat például az ULO technológia beépítése, de a kamratestek megépítése már olyan legyen, hogy a fenti lehetõséget ne zárja ki.
Célszerû a kamrák építése során a gázzáró ajtók beépítése akkor is, ha erre csak késõbb lenne igényünk.
Nagy értékû beruházásról lévén szó, ügyeljünk a minõség kérdésére, nem lehet közömbös a jó minõségû gépek és berendezések megválasztása, a garanciális és szerviz háttér biztosítása.
Egyedi hûtõkamrák építésénél rendszerint egyedi aggregátorokat tervezünk a hûtõkörök kialakításához. Fontos szempont, hogy mit, mennyit és mennyi idõ alatt kívánunk hûteni. A hûtõkamráinkat a nyár eleji érési idõszaktól késõ õszig, pl. az alma betárolásával bezárólag folyamatosan beszállítjuk, vagy csak egy funkciója lesz, mondjuk az alma tárolása.
Három vagy több kamra építésénél célszerû csoportaggregátor alkalmazása, mely határozott, ütemes betárolás mellett lényeges üzemeltetési költség-megtakarítással jár.
Vezérlõegysége hûtésigénynek megfelelõ számú kompresszort léptet, üzemórát ’figyelve’ mûködtet, kondenzátor ventillátort mûködtet.
Több tároló-kamra építésénél és piaci helyzetünk javításának céljából fontolóra vehetjük a légtérszabályozás kérdését.
Az ULO technológia kialakításánál olyan berendezés beépítését javasoljuk, mely több kamra szabályozását biztosítja, egy megfelelõen méretezett berendezéssel.
A két fõ egység a CO2 szabályozó és az O2 szabályozó, melyek számítógépes vezérléssel képesek a kamrában a kívánt légösszetételt biztosítani.
Optimális gyakorisággal ellenõrzi a kamrák légállapotát és a szükséges beavatkozást megteszik, a regisztrált értéket kinyomtatják, illetve az adatokat tárolják. Így a hûtött áru tárolóban töltött ’életútját’ késõbb is ellenõrizhetik.

Cégünk számos referenciával szolgál azok számára, akik hûtõházat kívánnak létesíteni. Választhatnak az egyszerû, normál kivitelû és a bonyolultabb ULO-technológia között.

Minden kedves olvasónknak sok sikert kívánunk.

Romankovics Jenõ
Thermo Gold KFT.