MENÜ

Õszi fajtaajánlat Martonvásárról

Oldalszám: 5
2014.01.07.

A hazai kontinentális éghajlati körülmények között a szélsõséges és kiszámíthatatlan idõjárási események gyakoriságának növekedése a jellemzõ. Az elmúlt vegetációs év idõjárása alapján ismételten bebizonyosodott, hogy a búzatermesztésben maximálisan törekedni kell a termés- és minõségstabilitást befolyásoló tényezõk összhangjának megteremtésére.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a búza minõsége legalább olyan mértékben van kitéve az idõjárás és a termesztéstechnológia változó feltételeinek, mint a termõképesség. A fajta fontos eleme a biztonságos termesztésnek az idõjárási és termesztéstechnológiai feltételekkel együttesen.
A martonvásári kalászos gabona kutatási program fõ célkitûzése hagyományosan a hazai agroökológiai körülményeket jól tûrõ, széles alkalmazkodóképességû fajták nemesítése. Legalább ilyen következetes a nemesítési és termesztési kutatási tevékenység a jó malom és sütõipari minõségû búza elõállítására és elterjesztésére. Meg vagyunk gyõzõdve, hogy ez a vegetációs év igazolta eddigi törekvéseink jelentõségét, mivel a minõség és a stabilitás került a középpontba a legtöbb régióban az eredményes és nyereséges gazdálkodás érdekében.

Élen a martonvásári minõségi búzafajták

A martonvásári búzafajták között a legnagyobb népszerûségnek a nagy fehérje- és sikértartalmú, keményszemû, jó malom- és sütõipari minõségû fajták bizonyultak az elmúlt években. Az Mv Emma „nyitotta” ezt a sort, majd az Mv Magdaléna nagyarányú elterjedését figyelhettük meg, ami vezetõ búzafajtává lépett elõ napjainkban. Középkésõi éréscsoportjában nemcsak a nagy sikértartalmával és jó sütõipari minõségével tûnt ki az Mv Magdaléna, hanem széles alkalmazkodóképessége, jó betegség ellenállósága révén több mint 10 százalékkal nagyobb termést adott az OMMI minõsített fajták ezévi kísérleteiben, mint a hasonló minõségû külföldi versenytársa. Ez egy olyan különbség, ami például öt tonnás termésszinten már 12500 Ft többlet bevételt biztosíthat a termelõnek csak a fajta jó megválasztásával. Az Mv Magdaléna elõállításával és gyakorlati bevezetésével bebizonyosodott, hogy van lehetõség a jó termõképesség és nagy fehérjetartalom egy fajtában történõ egyesítésére a korábbi idõszaknál magasabb szinten. Hasonló jó teljesítményt nyújtott az Mv Csárdás is a középérésû fajták csoportjában. Az OMMI ezévi hivatalos fajtakísérletei alapján az Mv Csárdás kétszeres szignifikáns különbséggel mintegy nyolc százalékkal képes nagyobb termésre a hasonló minõségû külföldi versenytárssal szemben. Az elmúlt évben kapott állami minõsítést a korai érésû Mv Palotás búzafajta, és ezáltal már ebben az éréscsoportban is szélesedett a martonvásári nagy sikértartalmú, keményszemû, jó sütõipari értékû martonvásári búzafajták kínálata. A július közepi esõs periódus is igazolja a korai érésidõ, ezáltal a korai betakarítás fontosságát a termés- és minõség biztonságban. Az Mv Palotás a legalacsonyabb szárú minõségi búzafajta jelenleg a köztermesztésben, megdõlésre nem hajlamos, éppen ezért érdemes nagyobb tápanyagszinten termeszteni.

Bevált martonvásári búzafajták

A fajta és a fajtaspecifikus agrotechnika együttesen sok kedvezõtlen hatás elhárítását, és elõnyös feltétel érvényre jutását teszi lehetõvé amennyiben ez a két tényezõ összhangban van egymással. A jelentõsen átalakuló és sok vonatkozásban fejlõdõ, a korábbi idõszakoknál jobb fajtaszortiment kihasználásának egyik nagy lehetõsége a fajtára adaptált technológia alkalmazása. Amikor az elismert fajták száma igen nagymértékben megnõ, a termelõk minden kereskedelmi cég „csábító” ajánlatának ki vannak téve. Sajnos eléggé egyoldalú üzletet kötnek akkor, ha a fajta vetõmagja mellé nem, vagy csak hiányosan kapják meg az adott régióra adaptált, konkrét kísérleti eredményekre alapozott fajtaspecifikus termesztéstechnológiai ajánlást.
A sokoldalú kutatási tevékenység révén a martonvásári kalászos gabona fajták nemcsak az ország egész területén termeszthetõk biztonságosan, hanem rendelkezésünkre áll búzafajtáink termesztéstechnológiája is. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy e bevált fajták közül elsõsorban az Mv Magvas számos körzetben adott kiváló termés- és minõségi eredményt. A középkorai érésideje ellenére aszályos körülmények között is hosszú idõn keresztül meg tudja õrizni zöld szárát és levélzetének nagy részét, ami az asszimilációs tevékenységhez alapvetõen szükséges. Így jobban ki tudja érlelni a fajtára jellemzõ szemtömeget, érvényesítve termõképességét és jó minõségét.
Az Mv Pálma, az Mv Vilma és az Mv Mezõföld szintén a bevált, jó termõképességû, és megbízható minõségû martonvásári búzafajták közé tartozik, amit az OMMI fajtakísérleti eredményei is igazolnak ebben az évben. Mind a három fajta átlagot meghaladó termõképességû, számos új fajtát felülmúlva. A termesztés biztonsága alapvetõen e jól bevált martonvásári fajtákkal javítható, melyek már több éve bebizonyították jó teljesítményüket.

Új korai érésû malmi búzafajták

Búzafajta szortimentünk jövõbeni megújulásához a martonvásári búzanemesítés öt újabb korai érésû fajtával járul hozzá, melyek az elmúlt év augusztusában kapták meg az állami minõsítést. Alapvetõen abból a célkitûzésbõl indultunk ki e fajták nemesítése során, hogy a jó sütõipari minõséget és a termésbiztonság tekintetében fontos korai érésidõt bõtermõ fajtákban egyesítsük. E fajták sikértartalma az OMMI vizsgálati eredményei szerint a malmi búza kategóriába tartozik, és ez különösen érvényes az Mv Emesére, az Mv Dalmára, az Mv Matildra, az Mv Prizmára, valamint az Mv Mariskára.
A legújabb minõsített fajták között szerepel egy Martonvásár által honosított búzafajta is, az Ukrainka. A számos perspektívikus martonvásári búzafajta között is szeretnénk felhívni a figyelmet erre az odesszai kutatóintézetbõl származó, korai érésû, átlagon felüli termõképességû búzafajtára. A szép, acélos szemtermése jó sütõipari minõséget takar, farinográf értéke minden évben A1 volt a hivatalos fajtakísérletekben. Fontos erénye az átlagosnál jobb levélrozsda rezisztenciája és szárazságtûrõ képessége.

Kitaro a legjobb tritikálé fajta

A búzafajták mellett feltétlenül említésre érdemes az alkalmazkodóképessége révén nagy népszerûségnek örvendõ tritikáléról is szót ejteni amikor a termesztés stabilitásának javításáról teszünk említést. Különösen a kis és közepes egyéni termelõk kedvelték meg a tritikálét. Éppen ezért tartjuk fontosnak felhívni a figyelmet az itt zajló fajtaváltásra, a lényegesen bõtermõbb új fajták megjelenésére. Ezek közül is a Kitaro emelhetõ ki, ez a fajta található termõképességben az élen az OMMI hivatalos adatai szerint, de szorosan követi teljesítményben ezt a fajtát a Lamberto és a Disco is.
A martonvásári fajták termesztésével, vetõmagigényével kapcsolatos szaktanácsadás érdekében folyamatos ügyeletet tartunk Martonvásáron az Elitmag Kft telefonszámán (22/460020). Várjuk minden termelõ és kolléga érdeklõdését, és nagy örömünkre szolgál amennyiben hozzájárulhatunk a jövõ évi jó eredmények megalapozásához.