MENÜ

Vidékfejlesztés támogatása

Oldalszám: 123
2014.01.08.

A közelmúltban jelent meg a vidékfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2001. (hII. 20.) FVM-rendelet, amely tartalmazza a pályázati rendszerben meghirdetett támogatások igénybevételének feltétel- és követelményrendszerét, a támogatások mértékét és összegét.

E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe összesen 7 kiemelt jogcím esetében. Fontos információ, hogy pályázat csak a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott (kedvezményezett) települések területén megvalósuló fejlesztések esetén nyújtható be, amelyek közigazgatási területén az állandó lakosok száma 2000. január 1 jén 120 fõ / km2 vagy annál kevesebb, az állandó lakosok száma 10.000 fõ vagy annál kevesebb volt.
Nem kedvezményezett településen megvalósuló fejlesztések csak - egyéb feltételek teljesítése esetén - támogathatók.
A támogatás igénybevételének alapfeltétele a pályázati felhívásnak megfelelõ tartalmú és formátumú pályázat elkészítése, és legkésõbb 2002. szeptember 15-ig történõ benyújtása. A benyújtás helye az illetékes Regionális Vidékfejlesztési Iroda.
A vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban részletes információt a regionális vidékfejlesztési irodákban kaphatunk.