MENÜ

Vidéki infrastruktúra fejlesztése

Oldalszám: 123
2014.01.08.

Igénylõ: Belföldi székhelyû: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, önkormányzatok és társulásaik, társadalmi szervezetek és ezek integrációi

Támogatható fejlesztések:
Mezõgazdasági úthálózat fejlesztése
Energiaellátás fejlesztése
2000 fõnél kisebb lakosú településeken helyi szennyvízkezelés kiépítése
Helyi piacok, felvásárlóhelyek kialakítása, fejlesztése
Informatikai hálózatba történõ bekapcsolódás elõsegítése
Konkrét fettételek:
Székhely, telephely a fejlesztéssel érintett településen van
Támogatás alapja: Számlával igazolt, elismerhetõ költségek
Támogatás mértéke: A fejlesztés módjától függõen változó, maximum 50-75 % költségtérítés
Támogatás összege: Maximum 5-20 millió Ft
Nem támogatható: A 10-40 millió Ft-nál magasabb összköltséggel megvalósuló beruházás fok)