MENÜ

Tenyészsertések takarmányozása

Oldalszám: 95
2014.01.06.

Tenyészsertéseknek nevezzük azokat az állatokat, amelyeket öröklési és szaporasági tulajdonságaik miatt nevelünk, illetve tartunk. Fontosságukat hangsúlyozandó megjegyezendõ hogy nélkülük nem lehetne hízósertést elképzelni, de gazdasági fontosságukat tovább hangsúlyozza az, hogy egy sertéstelep jövedelemtermelõ képessége múlik rajtuk.

Ezen állatok takarmányfogyasztása egy telep életében „szükséges rossz”, mivel elkerülni nem lehet, viszont a mértéke befolyásolja a telepi fajlagos takarmány felhasználást, tehát a telep jövedelemtermelõ képességét. Takarmányozástani szempontból ezen állatokat 3 különbözõ csoportba osztjuk, az elsõ csoportba a koca és kansüldõk tartoznak, a másodikba a vemhes kocák, és a harmadikba a szoptatós kocák és a tenyészkanok tartoznak. Még egyszer hangsúlyozom, ezen csoportokat csak takarmányozási szempontok alapján képezzük, és nem egyéb kritériumok alapján.

1. Kocasüldõk és kansüldõk takarmányozása
A kocasüldõket és a kansüldõket fajtától, hibridtõl, és tenyésztési technológiától függõen 60-70kg-os korig a hízósertésekkel együtt-vagy külön tartjuk, de általában hasonlóképpen takarmányozzuk. Vagyis ad libitum, szárazon vagy nedvesített önetetõs technológiát alkalmazva, kiscsoportosan (maximum 25-30 állat/csoport). Ezzel most különösképpen nem akarok foglalkozni, célunk ebben az idõszakban a maximális testtömeg gyarapodás elérése a leggazdaságosabban. 60-70 kg felett, amikor már el tudjuk dönteni hogy mely állataink lesznek a tenyészállatok (remélhetõleg), ezen állatokat válasszuk külön, és takarmányozzuk külön a hasonszõrû, vágóhídra készülõ társaiktól. A koca és kansüldõk takarmányozásánál egyetlenegy fõ szempont vezéreljen minket, úgy etessük az állatainkat a felnevelés idõszaka alatt, hogy késõbb a maximális hasznot tudják hozni a számunkra. Ez semmi mást nem jelent, minthogy hosszú ideig és magas színvonalon termeljenek ezen állatok a telepünkön. Ez több összetevõkbõl áll, amit a takarmányozással segíteni tudunk az a következõ:
· A tápok energia tartalmát csökkentsük le 13,2 MJ/kg ME alá, mert egy túlfejlett és elhízott állattól nem várhatunk jó reprodukciós tulajdonságokat.
· A fehérjeszintet tegyük 10%-al magasabbra, mint a hízósertésekét, fõleg 100kg felett, mert az „értékes szövetek” kialakulásához elengedhetetlen a megfelelõ mennyiségû és minõségû fehérjetartalom. A tenyészállatoknál rugaszkodjunk el az egyoldalú szintetikus lizin tápba keverésétõl, mivel ezen állatoktól nem a maximális testtömeg gyarapodást várjuk el, hanem egy folyamatos fejlõdést (tudvalevõ hogy az életfenntartás lizin igénye sokkal kisebb, mint a húsképzésé).
· Említést kell tennem a nyersrostról már ebben a fejezetben, mivel a kocatartás egyik alappillérének és vesszõparipájának szokták tartani, sokszor szerintem alaptalanul. Az mindenki számára köztudott, hogy a nyersrost a bélperisztartika fenntartásához nélkülözhetetlen, és hogy a nyersrost rontja a többi táplálóanyag emészthetõségét. Itt én most a nyersrostnak inkább egy másik élettani tulajdonságával szeretnék foglalkozni, mégpedig azzal, hogy összetételébõl és a sertrés monogasztrikus jellegénél fogva az állat számára egy ballasztanyag, energia tartalom nélkül és gyenge emésztési mutatókkal. Az elõbb utaltam a tápok alacsony energia tartalmára, ehhez van szükségünk a magasabb rosttartalmú alapanyagok és melléktermékek használatára a felnevelés második szakaszában, és a késõbbi vemhes kocatakarmányozásban. Fiatal korban a kocasüldõkkel ballasztosabb anyagokat etessünk, ezáltal elõsegítve a gyomor és bél normális kifejlõdését, felkészítve ezen szerveket arra, hogy a szoptatás idõszaka alatt a maximális takarmány vegye fel, és hasznosítsa (alakítsa át nagy mennyiségû tejjé) úgy, hogy közben az állat ne zsarolódjon le, és képes legyen újravemhesülni rövid idõn belül.
· A hízósertésekhez képest 70 kg felett emeljük meg a kocasüldõk tápjának vitamintartalmát, mivel az állatainkat fel kell készítenünk az elsõ vemhesülésre, amely nagyban befolyásolja majd a késõbbi pályafutásukat a telepünkön. Ügyeljünk a megnövekedett A és E vitamin igényre!
· A makroelemeket (Ca,P) kell még megemlítenünk, amelynek a fontosságát tenyészállatoknál a szakemberek nem gyõzik hangsúlyozni a megfelelõ mértékû és minõségû csontképzõdéshez és lábszerkezethez (a kiváló lábszerkezet elengedhetetlen a modern technológia tûréséhez, mivel egyedi rácspadozatos tartásnál a kocaselejtezések nagy része lábszerkezeti problémák miatt adódik).

2. Vemhes kocák takarmányozása
Említésre érdemes, hogy a kifejlett koca éhezési hõvesztesége a többi emlõs háziállaténál kisebb. Ez csak kisebb részben indokolható a jó hõszigetelõ szalonnaréteggel, inkább a kocáknak a többi háziállaténál kisebb mozgási aktivitásával áll összefüggésben (a sertés a metabolizálható energiát életfenntartás céljára 85%-os mértékben hasznosítja). A vehemépítés a sertés esetében is csak a vemhesség utolsó idõszakában igényel az életfenntartó szintet jelentõsebben meghaladó táplálóanyag ellátást. A vemhes koca életfenntartó energiaszükségletét a vehemépítés csak a vemhesség utolsó két hetében növeli meg mintegy 50%-al. A vemhes kocatápok összeállításánál és alkalmazásásnál a következõ paraméterekre ügyeljünk:
· Lehetõleg kerüljük az ad libitum takarmányozást. A vemhes kocák takarmányadagját a kondíció függvényében állapítsuk meg, de 2,5 kg alá és 3,2 kg fölé még szélsõséges esetekben sem (kövér illetve sovány kocák). Ha a vemhes kocáink átlagosan kövér, túlkondíciós képet festenek, célul tûzzük ki a tenyészkondíció visszaszerzését, kb. egy év alatt (2,2-2,4 kocaforgó). Tehát a vemhességi idõszakban egy visszafogott, és ballasztanyagban gazdag takarmányozást folytatva tudjuk meggátolni a további testtartalék felhalmozást, majd ellés után ad libitum biztosítsunk a számukra energiában és fehérjében gazdag takarmányt (a kövér elhízott koca takarmányfelvétele az ellés után kisebb).
· A táp ne tartalmazzon 50%-nál több kukoricát, mivel a kukorica energia tartalma magas, rosttartalma alacsony. Használjunk rostban gazdagabb takarmányokat és melléktermékeket (pl. korpa, árpa, takarmánylisztek stb.) A táp energiatartalma ne emelkedjen 12,8 fölé.
· Az aminosavakra kisebb figyelmet kell szentelnünk, mint a sertés többi takarmányára. Már említettem, hogy a vemhesség nagy részében a koca életfenntartó energiahányadot fogyaszt, így eszerint is takarmányozzuk. Tehát felértékelõdnek a kéntartalmú aminosavak, és ha a 12,5-13,0%-os kívánatos fehérjetartalma kielégítjük, a lizinpótlásra nem lesz szükségünk. Hogy miért, azt a következõ táblázat mutatja:

1. táblázat

Általánosságban elmondható, hogy a fehérjehordozók aminosav garnitúrája a sertés életfenntartó aminosav arányához áll közelebb. Ebbõl adódik rögtön, hogy pont emiatt szükséges a hízósertéseknél additív aminosavakhoz nyúlnunk. A lizin használata evidens, a metionin treonin esetleg triptofán hízótápokba keverését egyedül a megnövekedett genetikai igény indokolja.

3. Szoptatós kocák takarmányozása
A szoptatós kocatápból a kocának fedeznie kell életfenntartó szükséglete mellett a tejtermelés energiaigényét is. Ez körülbelül az életfenntartó hányad háromszorosa. Könnyen ki lehet számolni, hogy ideális esetben a vemhes kocatáp táplálóanyag tartalmát figyelembe véve kb. 8kg tápot kellene fogyasztania ebbõl a tápféleségbõl, ami természetesen lehetetlen. Éppen ezért az egyetlen megoldás, hogy a táp koncentrációját növeljük. A koca tejtermelését az alomszám, a laktációs stádium és a koca életkora határozza meg. A laktáció csúcsát a koca a szoptatás 3-4. hetében éri el. A kocák tejtermelése a 2. és 3. laktációban a legnagyobb, majd fokozatosan csökken. A takarmányfelvétel ellés után fokozatosan növekszik, és a maximális mértéke 5-6kg táp/koca/nap. A szoptatós kocatápok összeállításánál a következõkre figyeljünk:
· Alkalmazzunk bátran nagyarányú kukoricát, kiváló a kukorica - hipro szójadara kombináció szintetikus lizinnel kiegészítve.
· Az adag zsírtartalmát emeljük meg valamely növényi additív zsírral (pl. full fat szója vagy zsírpor). Az energia tartalmat vigyük 13,4 fölé, ezáltal remélve magasabb tejtermelést és kisebb súlyvesztést.
· Az aminosav tekintetében a következõ értékeket tartsuk be lehetõség szerint: lizin: 0,88-0,94%, metionin: 0,34-0,36%, metionin+cisztin: 0,56-0,62%, treonin: 0,60-0,65%, triptofán: 0,15-0,16%.
· Ügyeljünk a helyes Ca:P arányra és mennyiségekre. Emellett természetesen a szoptatós koca fokozott vitaminigényérõl is gondoskodjunk.

Muzsek András