MENÜ

Állategészségügy

Szakfolyóirat > 2002/10 > Állategészségügy

Fertõzõ betegségektõl mentes szarvasmarha-állományok kialakítása

Állattartó tevékenység megkezdése elõtt a gazdának tájékozódnia kell azokról az írott és íratlan szabályokról, melyek betartása az állatok biológiai igényei és környezetünk védelme miatt fontosak. Az állattartás nem veszélyeztetheti emberek vagy állatok egészségét és a környezetet sem károsíthatja.

Szakfolyóirat > 2002/10 > Állategészségügy

Tejminõség - a 24. órában vagyunk

Az utóbbi idõben, a mezõgazdaságban dolgozók körében egyre gyakrabban vetõdik fel a kérdés, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás milyen változásokat okoz majd a magyar mezõgazdaságban, különös tekintettel a tejágazatban. Ezt a kérdést ma még sajnos senki sem tudja pontosan megválaszolni, de az biztos, hogy a fogyasztói és a feldolgozói oldal nyomására, az élelmiszerbiztonsági követelmények szigorodása várható. A tejtermelõ ágazatra vetítve ez annyit jelent, hogy csak a kifogástalan minõségû tej kerülhet humán fogyasztásra. Ezt a tendenciát látszik megerõsíteni az ez év tavaszán megjelent 10/2002.(I.23) FVM rendelet, mely az állati termékekben kimutatható maradékanyagok vizsgálatán kívül (2. számú melléklet), a tehéntej mintavételi követelményeivel foglalkozik (4. számú melléklet).