MENÜ

Az öntözés lelke

Oldalszám:
2013.02.19.
A víz szûrésének fontosságát már az õsember is felismerte, amelynek a jelentõsége a mai napig nem csökkent. Különösen kiemelt szerepe van a szûrésnek az öntözés során, mert nélküle ma nem lehet biztonságosan öntözni.
A szûrés problémája az öntözéssel foglalkozók számára természetesen gond is, mert a szennyezõ anyagokat tartalmazó öntözõvizet mindig sokkal nehezebben lehet kezelni, mint a tiszta vizet.Sajnos a tiszta vízbõl egyre kevesebb hasznosítható, így egyre szennyezettebb felszíni és felszínalatti vizekkel kell öntözünk. A szûrõk oldott anyagok és kémiai szennyezõdések szûrését azonban nem képesek elvégezni, erre más technológia alkalmas.A szûrési feladat meghatározásával kell kezdeni a munkánkat. Fel kell mérni, mi a területünkön szûrendõ fõ komponens.A felszini vízkivétel esetén a szûrés elsõ lépcsõje a durva rács, amely eleve megakadályozza, hogy a felszíni vizekben levõ úszó és nagyobb üledékek rákerüljenek a szivattyúra, ahol komoly károkat okozhatnak. A durva rácsot sokan gyakran kifelejtik a saját rendszerükbõl, mert így nem kell tisztítani, azonban a szûrõk tisztítását soha nem lehet megtakarítani.Alapvetõ szakmai kérdés, hogy a szennyezõ anyagokat a leghatékonyabban a nagyobb keresztmetszetben és tömegáramban lehet hatékonyan eltávolítani, mert ehhez a munkához energia kell. Minél közelebb kezeljük a vizet öntözõelemekhez -akár statikus, akár dinamikus kódszerekkel - annál költségesebb a megoldás és annál nagyobb az üzemelési kockázatunk is.Nem nehéz megérteni, hogy a csepegtetõ elemek környezetében felhalmozódott szennyezõdések könnyen eredményezhetik egy új berendezés vásárlását , mert nem lesz ember, aki garanciával ezt a hibánkat helyre hozná. Ugyanez kissé könnyebben kezelhetõ a moduláris mikro szórófejek esetében, de itt is emberfeletti munkát jelent.A korszerû szûrõk nem igénylik ezermesterek segítõ kezeit, mert a gyári adatokban megadott térfogatáramot, megfelelõ nyomás mellett - rendszeres szûrõtisztítással nélkülük is átengedik. A rosszul megválasztott szivattyú problémáját nem lehet a kb. 0,5 bar nyomásveszteséget okozó szûrõk manipulásával megoldani, mert mindennek ára van.

Homokszûrést elsõsorban homokozó kutak , illetõleg hordalékos felszíni vizek esetén alkalmazzunk A homokszûrõ egy ciklon, amely a fajsúlykülönbség alapján kiülepíti a nagyobb fajsúlyú szemcsés szennyezõdéseket. Vásárolható kézi és automatikus kivitelben.

A homokszûrõ után vagy helyett építjük be a durva szûrõket. A durva szûrõk nagyobb zárt fém edények, amelyekbe a betöltött méretezett szûrõanyagon átáramoltatjuk az öntözõvizet. A szûrõk visszamosatását rendszeresen el kell végezni, mert a szûrlet rendszeres eltávolítása nélkül ez a rendszer nem mûködik. Az algásodás miatt a durva szûrõ nélkül tározóból történõ öntözés elképzelhetetlen.

A finom szûrõk hálós vagy lamellás kivitelben végzik el az öntözõvíz készre szûrését.- különbözõ vízhozam mellett. Természetesen léteznek olcsó kézi és drága gépi megoldások, gyakorlatilag minden szakmai igényre megfelelõ berendezés rendelkezésre áll.

A mikro öntözés standard szûrési igénye 120 Mesh . Ez alatti részecskeméret már nem okoz a csepegtetõ és mikro-szórófejes rendszerekben mûködési zavarokat, a kifejlesztett öntözõelemek ki tudják küszöbölni az esetleges részecskék hatásait.

Megvásárolhatók a piacon olyan nagy teljesítményû automata szûrõk, amelyek képesek egy automatizált berendezésbe megoldani a szükséges szûrési folyamatot emberi beavatkozás nélkül. A jövõ ezeké a berendezéseké, amelyek nagyobb területek kiszolgálást is képesek biztonságosan megoldani. Egy ilyen korszerû szûrõ mûködését mutatjuk be a melléklet 1.ábrán

A szûrés megoldása után az öntözés jelentõs nehézségek nélkül automatikus üzemben is üzemeltethetõvé válik.