MENÜ

Kivonat a JYMPA SJ 3 – 5 altalajlazító berendezés funkcionális, és energetikai vizsgálatáról

Oldalszám:
2013.02.19.
A kertészeti és szántóföldi területek mélylazítására kialakított függesztett vázszerkezetû, 3 db lazítókésekkel szerelt berendezés. A zártszelvénybõl kialakított váz alsó bekötési pontjai 3 db, felsõ 4 db furattal ellátott, amely a vontató erõgép, valamint a mûvelési mélységtõl függõen lehet a csapszegeket behelyezni. A lazítókések a vázban kialakított járatokba helyezhetõk, és magassági helyzetük 3 fokozatban állítható be. A 3 db kés közül az egyik a gép középvonalában helyezkedik el, míg a többi 2 db kés a vázon lévõ mindkét oldali 2 – 2 ½csúcskába½ tehetõ. Munkaszélesség 130 – 150 cm, 3 db kés üzemelése esetén. Igény szerint a berendezés 2 db szélsõ késekkel is dolgozhat.
A vizsgálat elvégzésére 2002. február – március hónapokban került sor, 3 m sortávú, szõlõ ültetvényben, homokos-vályog talajon, 16-18 % víztartalommal, ZETOR 6341 típusú, 68 LE traktor közremûködésével.

A talajlazító munkaminõségi mutatóinak meghatározása érdekében, vizsgálták az ültetvények sorközeiben az üzemeltetõ erõgépek és az alkalmazott munkagépek hatására kialakult talajtömörséggel összefüggõ talajba hatolási ellenállást, lazítás elõtt és lazítás után.

A mért adatokat elemezve megállapítható, hogy a sorközépen rendszeresen közlekedõ gépek keréknyomtávában, a talaj erõsen tömörödik, értéke az átlagos tömörödöttség 2 – 2,5 szõrösét is eléri. A tömörödés felfelé csökkenõ értékek mellett ék alakban, oldalirányban terjed.

Talajlazítás után azonos talajkeresztmetszetben ismételten elvégzett talajtömörödöttség mérések eredményei alapján megállapíthatók, hogy a tömörség csökkenés a sorköz teljes keresztmetszetére vetítve 5 – 20 %-al csökken, miközben a keréknyomban kialakult tömörség csúcsértékei eltûntek.

A lazítóhatás a kések vonalában a legintenzívebb, 30 cm-es sávban 40-45 %-os talajtömörség csökkenés is bekövetkezett. A 3 db kés által megmûvel kb 150 cm-es sávban kialakult talajtömörödöttség csökkenés, eléri a 35-37%-ot.

A talajlazító berendezés munkája során, közvetlenül a kések nyomvonalában 8-10 cm talajfelszín változást okozott, de e változás a további technológiai mûveletekre zavaró, befolyásoló tényezõt nem jelent.

A homokos vályog talajon végzett traktor és lazítógép illeszkedés vizsgálata során a munkagép haladási sebessége 2,3 –4,2 km/ó között változott, 0,6 m munkamélység, és 600 mm késosztás mellett. A vizsgálatokból megállapítható, hogy a mélylazító üzemeltetéséhez 60 kW motorteljesítményû, legalább 3,5 t tömegû erõgép szükséges.

Haladási sebesség
km/ó
Munkamélység
mm
Vonóerõ igény
kN
2,3 600 22,6
3,9 550 19,4
4,2 450 18,1


A JYMPA SJ 3-5 típusú talajlazító berendezéssel végzett funkcionális, munkaminõségi és energetikai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a gép alkalmas mélylazítási mûveletek elvégzésére, és teljesíti a vele szembe állított agrotechnikai követelményeket.