MENÜ

RISKA az Interneten

Oldalszám:
2013.02.19.
Cégünk mindig kiemelt fontossággal kezelte az elektronikus adatforgalom támogatását. Internet eléréssel rendelkezõ partnereinek a SYSTO Kft. ingyenes levelezõ szerver szolgáltatást nyújt. Minden partnerünk saját E-mail címet (’telepnév’@riska.hu) kap. Ennek célja, hogy a telepek adatot tudjanak szolgáltatni és fogadni más szervezetektõl (ÁT Kft, OMMI szarvasmarha ENAR, HFTE). A RISKA saját honlapján sok érdekes információ található, pl. keres-kínál rovat, a társüzemek legérdekesebb szakmai tapasztalatai, tippek-trükkök, megoldások, fotó sorozatok a gazdaságokról stb. A hasznos linkek gyûjteményében kapcsolódni lehet más Internetes szolgáltató cégek és más intézmények felé (pl.: Tej Terméktanács, kereskedelmi cégek, spermaforgalmazók, fejõgépgyártók, takarmányozási cégek stb.).
A WinRiska programban mûködõ ENAR jelentõ modul saját adatbázisából leválogatja a született borjak adatait és beépített levelezõ programja segítségével közvetlenül küld bejelentést az OMMI Országos Szarvasmarha Adatbázisába ([email protected]). Ez lényegesen leegyszerûsíti, pontosabbá teszi, és nagymértékben felgyorsítja az adatszolgáltatást az üzem és az OSZA között. Ezáltal lerövidül a bejelentési idõ és biztosítható a Marhalevél gyors üzembe érkezése.

Fontos az OSZA és a telepi adatbázis folyamatos egyeztetése. Az üzem E-mail-hez csatolt egyedleltár állományt kaphat az országos adatbázisból, melyet egyeztethet. A Riska elvégzi a két adatbázis összehasonlítását, listát készít a különbségekrõl és megjelöli, hogy hol van eltérés (pl. az országos adatbázis szerint él az egyed, a telepi nyilvántartás szerint nem). Ez a funkció biztosítja a telepi és az országos adatok egyezõségét és naprakészségét, ami megfelel az Uniós elvárásoknak.

A tehenészetek számára fontos az ÁT Kft ([email protected]) és a saját adatbázis közötti internetes kapcsolat. A termelésirányítási munka a havi ellenõrzõ fejéskor gyûjtött adatokon alapul (tej-kg, zsír%, fehérje%, tejcukor%, karbamid). Ezekbõl az adatokból a program kiértékeléseket készít, laktációt számol, adatot ad csoportosításhoz, selejtezéshez és a gazdaság vezetése fontos tenyésztési döntésekhez kap információt.

A tenyésztési munka irányítását a Holstein-fríz Tenyésztõk Egyesülete és a gazdaság közötti internetes kapcsolat segíti ([email protected]). A párosítási munkához nélkülözhetetlen a tehenek küllemi bírálata. A HFTE szakemberei által végzett hivatalos bírálati eredményeket a Riska adatbázisába bemásolva, a nõivarú állomány tenyészértékével a Holstein Globál Indexszel (a HGI-vel) együtt kiértékelések készíthetõk, kiválaszthatók a tenyésztési szempontból legértékesebb egyedek.

A SYSTO Kft. célja, hogy hatékony telepirányítási rendszerrel segítse szarvasmarhát tartó partnereit a jó minõségû tej gazdaságosabb megtermeléséhez. Segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy a tulajdonosok eredményesen tudjanak alkalmazkodni az Európai Uniós normákhoz.