MENÜ

Legújabb õszi búza fajtáink

Oldalszám:
2013.02.19.
A Fajtaminõsítõ Tanács Növénytermesztési Szekciója megtartotta õszi ülését és a megjelent határozat alapján 14 új õszi búza kapott állami elismerést.
Négy - a termesztésben már alig megtalálható fajta - állami elismerését nemesítõi kérés alapján visszavonták, így jelenleg 124 államilag elismert õszi búza fajtát tartalmaz a Nemzeti Fajtajegyzék.
Az újonnan minõsített fajták fele (7 fajta) javító minõségû, 5 malmi és 2 egyéb célra alkalmas. Éréscsoportonkénti megosztásuk alapján 5 korai érésû, 6 fajta középérésû és 3 fajta a késõi éréscsoportba tartozik.A korai éréscsoportban a javító búza kategóriában kapott állami elismerést a GK Smaragd fajta. Fajtajogosult a Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged. Sikértartalma abszolút értékben is és az Alföld 90 minõségi standardhoz mérten is eléri a kívánatos szintet. Sikérterülése az optimális tartományban van. Lisztminõsége nagyon közeli az "A" kategória határhoz, de néhány helyen (Szombathely, Jászboldogháza, Kompolt) nem éri el a javítóhoz szükséges "A" minõséget. Esésszám értéke 400 fölötti. Szántóföldi télállósága a vizsgálati ciklusban jó volt. Állóképessége jó-kiváló. Lisztharmat a standard átlag szintjéhez hasonlóan fertõzte. Szár- és levélrozsdára rezisztens és sárgarozsdával szemben ellenállóbb a standard átlagnál.A GK Rubin (Rubintos) is javító minõségû fajta. Fajtajogosult szintén a Gabonatermesztési Kutató Kht. Termõképessége alig kevesebb, mint a malmi standard fajták átlaga. Minden vizsgált minõségi mutatója megfelel a javító kategóriának. Szántóföldi télállósága jó-kiváló értéket adott. Rezisztenciális tulajdonságai kedvezõek. Lisztharmattal szemben a standard átlagnál ellenállóbb, szár-, levél- és sárgarozsdával szemben rezisztens.Mindkét fajta jól szerepelt három éven át a szántóföldi kísérletekben, de meg kell említeni, hogy a nagyon szigorú fagyasztási kísérletekben nagymértékû kifagyást mutattak. Termesztésüknél (talajmunka, vetésidõ) ezt figyelembe kell venni.A Gabonatermesztési Kutató Kht. fajtáinál maradva a GK Cinege a következõ új fajta, amely átlagon felüli termõképességû, stabil malmi minõséget mutató új fajta. Állóképessége és télállósága egyaránt jó-kiváló kategóriákba tartozik. Lisztharmattal a standard átlagnál kevésbé fertõzõdik, szárrozsdával szemben rezisztens. Levél. és sárgarozsda a standard átlag szintjén fertõzte.A korai érésû malmi búzák közé tartozik a Franciaorzságból származó Orpic fajta is. Képviselõje a Syngenta Seeds Kft., Budapest.Termõképessége kiugróan magas. Minõség mutatói a bejelentési kategóriának és a szabvány értékeknek megfelelnek. Lisztminõsége a kategória alsó határához közeli B-1. Sikérterülése és esésszám értéke is megfelelõ. Állóképessége és télállósága a vizsgálati ciklusban egyaránt a jó (közepes) kategóriába volt sorolható. Lisztharmat és szárrozsda iránti fogékonysága a standard átlaghoz hasonló.Levél- és sárgarozsdával, valamint kalászfuzariózissal is kissé erõsebben fertõzõdik, mint a standard fajták átlaga (1 éves adat). Franciaországban ugyanezen a néven elismert fajta. Fajtajogosult: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutatóintézete.Végül a korai érésû egyéb célú fajtákhoz tartozik a KG Magor (FK 0418).Szetermés eredménye három év átlagában szignifikánsan több, mint a standard átlag. Sikértartalma átlagosan 22,2 %, alacsony. Lisztminõsége a B-1 csoportba sorolható.Esésszám értéke esetenként 220 alá csökkenhet, de pl. Debrecenben három éven át malmi minõséget adott. Állóképessége és télállósága egyaránt kiváló.. Lisztharmat iránti fogékonysága meghaladja a standardok szintjét, szárrozsdával a standard szintjéhez közelálló mértékben fertõzõdött. Levélrozsdára nagyon fogékony, de sárgarozsdára rezisztens.A középérésû fajták csoportjában három új martonvásári javító búza kapott állami elismerést. Képviselõ, illetve fajtafenntartó a Prebázis Kft., Martonvásár.Az Mv Süveges (Mv 14-2000) gyakorlatilag a korai érésû Alföld 90 minõségi standarddal azonos mennyiségû termést adott. Beltartalmi mutatói megfelelnek a minõségi kategória értékeinek. Esésszáma kiemelkedõen magas. Állóképessége közepes. Télálósága kiváló-jó. Egy évben korábban, két évben éréscsoportjának megfelelõen érett be. Lisztharmattal a standard átlag szintjén fertõzõdik, míg szárrozsda esetében ellenállóbb a standard fajták átlagánál.Levélrozsdára is ellenállóbb a standardoknál, míg kalászfuzariózis azokhoz hasonlóan fertõzte (1 éves adat).Mv Ködmön néven kapott állami elismerést az Mv 22-2000 fajtajelölt. Termõképessége a hasonló minõségû fajták között kiemelkedõen jó. Sikértartalma kissé (0,7 %-kal) kevesebb a kívánatos szintnél. Egyéb minõségmutatói kedvezõen jók, megfelelnek a szabványnak. Lisztminõsége stabilan a kategória felsõ részén lévõ A-2 (közel A-1). Állóképessége közepes-jó, télállósága kiváló. Éréscsoportjának megfelelõen érik. Lisztharmattal szemben a standard átlagnál ellenállóbb, szárrozsdával ahhoz közelálló mértékben fertõzõdött. Levélrozsda tekintetében a standardoknál ellenállóbb, kalászfuzariózis a standard átlaghoz hasonló mértékben fertõzte (1 éves adat).Az Mv Suba (Mv 18-2000) a kísérleti ciklusban vizsgált javító minõségû fajtajelöltek közül a legtöbb termést adta. Sikér tartalma (32,2 %) abszolút értékben a szabvány szerinti 34 % alatt maradt. Egyéb minõségmutatói kivétel nélkül kedvezõek. Egyedülálló volt a vizsgálati ciklusban, hogy minden évben 90 értékszám körüli A-1 lisztmiõséggel szerepelt. Állóképessége jó-közepes. Télállósága kiváló. Lisztharmattal a standard átlag szintjén fertõzõdött, de szárrozsda tekintetében azoknál ellenállóbb. Levélrozsdára is ellenállóbb a standard átlagnál, míg kalászfuzariózissal annak szintjén fertõzõdik (1 éves adat).A középérésû malmi búzák között új a Gabonatermesztési Kutató Kht. GK Hattyú és GK Ledava fajtája.A GK Ledava a táplánszentkereszti nemesítõ állomás új fajtája. Beltartalmi mutatói megfelelnek a malmi kategóriának, sõt lisztminõsége javító is lehet. Esésszám értéke magas. Állóképessége kiváló-jó, télállósága hasonló volt. Szlovéniában állami elismerést kapott. Lisztharmattal a standard átlag szintje alatt fertõzõdik, szárrozsda a standardok szintjén károsította. Levélrozsda iránti fogékonysága kissé meghaladja a standard átlag szintjét, fuzariózissal viszont annál kisebb mértékben fertõzõdött(1 éves adat).A GK Hattyú a bejelentésnek megfelelõen bõtermõ malmi búzának bizonyult. Termõképessége standard átlagon felüli, minõségmutatói a kategóriának megfelelõek. Lisztharmatra a standard átlagnál kissé fogékonyabb, míg szárrozsdára nagyon fogékony, levélrozsdára ugyanakkor rezisztens. Sárgarozsda iránti fogékonysága is kisebb a standardok átlagánál, míg kalászfuzariózissal azok szintjén fertõzõdött (1 éves adat).Különlegességnek számít a Franciaországból származó Eureka fajta, képviselõ a Sa-Tu Kft., Budapest. A bejelentés szerint kétszersült minõségérõl ismert fajta. Termõképessége átlag fölötti. Sikér tartalma 34 %-ot meghaladja, B-1 lisztminõségû. Sikér terülése jellemzõen 8,7 mm fölötti, következetesen magas. Szántóföldi télállósága jó, állóképessége közepes. Éréscsoportjában korábban kalászolt és a standard fajtákkal együtt érett be. Lisztharmat tekintetében a standard átlagnál kevésbé fertõzõdik, szárrozsda a standard átlag szintjén károsította. Levélrozsdára a standardoknál ellenállóbb, kalászfuzariózis a standard fajtákhoz hasonló mértékben fertõzte (1 éves adatok). Ezen a néven a következõ országokban elismert: Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Amerika.A késõi éréscsoportban két javító és egy malmi fajtával bõvült a választék. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutatóintézetének fajtajelöltje volt a Karcagról bejelentett FK 71276 fajtajelölt, mely KG Kunhalom néven államilag elismert fajta. Termõképessége az Mv Magdaléna és az Mv Emma minõségi standardok közötti. Sikér mennyisége minden évben 34,0 % fölötti volt. Lisztminõsége A-2. Esésszám értéke 350-430 között változott, megfelelõ. Állóképessége közepes-kiváló értékek között változott. Télállósága jó-kiváló.. Lisztharmat és szárrozsda esetében is kissé fogékonyabb a standardok átlagánál. Levél- és sárgarozsda tekintetében a standard átlagnál ellenállóbb (1 éves adatok).Ausztriából származik a Raiffeisen Agrárház Kft. képviselte Dea fajta, mely P 2247 törzsjelzéssel indult a vizsgálatokban. Termõképessége a GK Tiszatáj szintjén alakult. Sikér tartalma annál még magasabb, stabil. Lisztminõsége az A-1 és A-2 kategória határán változott. Esésszám értéke kedvezõen magas. Állóképessége két évben kiváló, egy évben közepes volt. Télállósága és fagytesztje egyaránt jó-kiváló. Lisztharmat tekintetében a standardoknál ellenállóbb, szárrozsda iránt viszont fogékonyabb. Levélrozsda esetében a standardoknál ellenállóbb, sárgarozsdával azokhoz hasonló métékben fertõzõdik (1 éves adatok).A késõi érésû malmi búzák képviselõje a francia Orvantis fajta, képviselõje a Syngenta Seeds Kft., Budapest. Az átlagosnál jobb termõképességû fajta. Sikértartalma magas. A B-1 kategóriát elérõ lisztminõségû fajta. Esésszám értéke 400 fölötti volt. Szántóföldön kiváló-(jó) télállósággal és ugyanilyen állóképességgel szerepelt. Kalászolási és érésideje alapján a késõi éréscsoportba tartozik. Lisztharmattal kissé a standard átlagot meghaladóan, szárrozsdával azzal egyezõ mértékben fertõzõdött. Levélrozsdával szemben a standard átlagnál ellenállóbb, de kalászfuzariózisra azoknál fogékonyabb. Franciaországban ezen a néven elismert. A legújabb fajták - ha nem teljeskörûen is - szerepelnek a Leíró Fajtajegyzék kísérleteiben ez év õszétõl három éven át.Dr. Czirák László

Kovács Sándor

OMMI