MENÜ

Növényvédelem

Szakfolyóirat > 2002/2 > Növényvédelem

HELYESBÍTÉS

Az Agro Napló 2001/12 számában megjelent felhívás a Növényvédô szerek hamisításának kivizsgálására c. közlemény utolsó mondata helyesen így hangzik: „A felhasználó a növényvédõ szerek hamisításából származó kárának megtérítését a vele szerzõdéses viszonyban álló, vagy – állt, az engedély okirattal nem rendelkezõ, illetve hamisított készítményt gyártó, - forgalmazó személytõl, szervezettõl követelheti, a Polgári Törvénykönyv valamint egyéb jogszabályok rendelkezései alapján.”

Szakfolyóirat > 2002/2 > Növényvédelem

Tavaszi árpa gyomirtása

Hazánk környezeti adottságai a tavaszi árpa termesztésére jók. A 4 t/ha, vagy azt meghaladó termésátlag csekély odafigyeléssel elérhetõ. Hosszú évek átlagában a hektáronkénti termésátlag 3,0-3,5 t/ha körül mozog.

Szakfolyóirat > 2002/2 > Növényvédelem

Várható fertõzések a szántóföldi növénykultúrákban.

A növényi károsítók elõfordulásának, károsításának megbecsülése teljes biztonsággal, felelõsséggel nem adható meg az egész vegetációs idõszakra. Nagyon sok – elsõsorban meteorológiai – tényezõtõl függ, hogy a már ismert törvényszerûségek bekövetkeznek-e vagy nem. A megfigyelések, az adatok gyûjtése és elemzése több év távlatában azonban elég nagy biztonságot nyújt ahhoz hogy a károsítók elõfordulásának várható esélyeit a termelõknek megadhassuk. Ezek az adatok a megyei Növény-és Talajvédelmi Szolgálatok szakembereinek szerteágazó munkája révén válik hasznosítható információvá.