MENÜ

HELYESBÍTÉS

Oldalszám:
2013.02.19.
Az Agro Napló 2001/12 számában megjelent felhívás a Növényvédô szerek hamisításának kivizsgálására c. közlemény utolsó mondata helyesen így hangzik:
„A felhasználó a növényvédõ szerek hamisításából származó kárának megtérítését a vele szerzõdéses viszonyban álló, vagy – állt, az engedély okirattal nem rendelkezõ, illetve hamisított készítményt gyártó, - forgalmazó személytõl, szervezettõl követelheti, a Polgári Törvénykönyv valamint egyéb jogszabályok rendelkezései alapján.”