MENÜ

Állattenyésztés támogatása 2002

Oldalszám:
2013.02.19.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium elõirányzata szerint az agrárágazat 2002. évben 190,2 milliárd Ft támogatáshoz jut. Ez a szubvenció 19,27 milliárd, illetve 5,5 milliárd Ft-tal bõvül, amely támogatási összegek a terület- és vidékfejlesztési célok megvalósítására használhatók fel. A jövõ évi támogatási összeget a Széchenyi-terv keretében rendelkezésre álló további 10 milliárd Ft egészíti ki. Fontos tudnivaló, hogy valószínûsíthetõen 2002. évben agrártermelésre 65,69 milliárd Ft, agrárgazdasági beruházásokra 64,96 milliárd Ft, az agrártermékek piacra jutásának elõsegítésére 41,30 milliárd Ft, egyéb célokra 18,22 milliárd Ft dotáció használható fel.
A közelmúltban – az elmúlt évhez viszonyítva közel 3 és fél hónappal korábban – került meghirdetésre az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló FVM-rendelet. A jogszabályban részletesen megismerhetjük az állattenyésztés támogatásának jogcímeit, feltételeit és követelményrendszerét is.

Fontos tudnivaló, hogy a mezõgazdasági termelõk (gazdálkodók) az agrártárca által meghirdetett rendeletben meghatározott támogatásokat csak abban az esetben vehetik igénybe, ha az illetékes Földmûvelésügyi Hivataloknál un. „Adatlap” kitöltésével 2002. évi gazdálkodási tevékenységükrõl nyilatkoznak. A Földmûvelésügyi Hivatal által kiállított igazolás formájában a nyilvántartásba vétel (regisztráció) megtörténik.