MENÜ

Az Aurora® 50 WG – re alapozott kalászos gyomirtás összefüggései<BR>

Oldalszám:
2013.02.19.
Az Aurora® 50 WG piacra kerülése óta sok tízezer hektáron bizonyította tudását, számos kolléga standard ter-mékévé lett a kalászosok gyomirtásában. A bevezetése óta eltelt idõ alatt többször publikáltunk cikkeket a termék biológiai hatásáról, hatásspektrumáról, felhasználási paramétereirõl. Jelen írásunkban két felhasználási területre - az õszi kalászosok és a tavaszi kalászosok gyomirtására – koncentrálunk, az Aurora 50 WG szem elõtt tartásával. Az õszi kalászosok gyomirtásában a tradicionális (MCPA, 2,4 –D) hatóanyagok mellett a közelmúltban megjelent sláger termékek felhasználása lett igen jelentõs. Természetesen nem vitatjuk, hogy ezen termékek szerény hektárköltségük mellett gyakorlatilag minden problémára, minden gyomosodási körülmények között megoldást jelentenek, errõl a felhasználók tökéletesen megbizonyosodtak már. Mi abban kívánunk segítséget nyújtani, hogy bemutatjuk, az Aurora jelenléte a kombinációkban milyen eredményt produkál, milyen pluszt nyújt.
A karfentrazon - etil nem csak a leggyorsabb hatóanyag, de hatásmechanizmusának köszönhetõen segíti más anyagok bejutását a gyomnövénybe. Házunk táján maradva az Aurora® + Jambol® kombináció hatássebessége lényegesen gyorsabb, mint az önálló Jambol®-é, Matrigal®-é, 2,4-D-jé. A kontakt Aurora® erõsen roncsolja a gyomnövények szöveteit, fellazítja azok parenchímáját, így a felszívódó kombinációs partner hatása is gyorsabban érvényesül. Az Aurora® 50 WG –vel végzett kezeléseket követõ 5. napon a fotoszintézisnek nyomai sem találhatók, a gyomok nem „haldokolnak”, nem zöldellnek, de még csak nem is sárgák, hanem egyszerûen feketére leszáradnak. Az Aurora® 50 WG –t bátran nevezhetjük a gyomirtás katalizátorának, hiszen a maga gyomirtó hatása mellett az egyébként lassan ható kombinációs partnerek (szulfonil-karbamidok, hormonok) hatását is felgyorsítja. Ennek kézzelfogható eredménye a gyomkonkurencia gyors kikapcsolása, a nagyobb élettér biztosítása a kultúrnövénynek. Mindez többletterméshez, azaz többlet jövedelemhez juttatja a termelõt. Az Aurora® használata mintapéldája a pótlólagos befektetéseknek, megtérülése szinte rizikómentes. A diagrammokon jól érzékelhetõek az elmondottak, három igen veszélyes gyomnövény példáján.

A másik téma amivel foglalkozni kívánunk, az a tavaszi árpa, különösen a sörárpa gyomirtása. Ismert, hogy a hormonhatású gyomirtó szerek a sörárpa fehérjetartalmát kedvezõtlenül befolyásolják. A 2,4 D, a dikamba és az MCPA használata sem önállóan, sem kombinációban nem ajánlott. Száraz idõjárás esetén a probléma fokozottan jelentkezik, amire a 2001 –es évben több példát is találtunk.
Kézenfekvõ a kérdés, melyik készítménnyel védekezzünk? Az Aurora® 50 WG minden fontosabb követelménynek megfelel, amely a sörárpa gyomirtásánál szóba jöhet.

q q 0 Co –tól használható, így a korai gyomirtásnál akadálytalanul kijuttatható, és mint ismeretes ez döntõ lehet a gyomirtás sikerében.
q q Hatásspektruma kiterjed a tavaszi árpában elõforduló legtöbb kétszikû gyomnövény ellen, beleértve a T4 –es életformájúakat is.
q q A termék kontakt módon hat, az árpa fehérjetartalmát semmilyen módon nem befolyásolja.
q q Hektárköltsége alacsony, tehát egy igazán gazdaságos gyomirtást tesz lehetõvé.
Tamás István – Magyar Kwizda Kft.