MENÜ

Állatbetegségek megelõzési költségeinek és állatgyógyszer vásárlásának támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ: Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági Társaság

Támogatási forma: Kérelem alapján; Az állatok egészségének megõrzése céljából beszerzett gyógyszerek, valamint laboratóriumi, igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatása.
Általános feltételek: Tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ támogatási kérelem benyújtása
Terméktanácsi tagság igazolása.

Preferált ágazatok: Vágóbaromfi (növendék liba, kacsa) és étkezési tojástermelés:
gyógyszerbeszerzés
Méhcsaládok állategészségügyi kezeléséhez szükséges gyógyszerek beszerzése
Halállomány vírusmentesítési és szállítási költségtérítése
Vadászható apró és nagyvadak zártterületû állategészségügyi költségtérítése
Házinyúl, juh és kecske értékesítése esetén igazgatási költségek támogatása

Támogatás mértéke: A vonatkozó Rendelet mellékleteiben megállapítottak szerint;
Vágóbaromfi nevelõ telepeken élõtömegre vetített, normatívák szerint, legfeljebb 1,192 millió Ft támogatási összeghatárig.
Legfeljebb 600 ezer méhcsalád után, 500 Ft/igazolt méhcsaládonként.
Halállományok esetén a vizsgálat költségtérítése nem lehet több 80 ezer Ft-nál. Az összes vizsgálat után legfeljebb 6,4 millió Ft támogatás fizethetõ. Halszállításnál a leszámlázott, berakódást ellenõrzõ költség után fizethetõ a költségtérítés, melynek mértéke legfeljebb 120 Ft lehet, minden megkezdett nettó 100 kg berakott hal után. Össz. támogatott mennyiség 8000 tonna.
Juh és kecske esetében 700 ezer vágóállat után, maximum 40 Ft berakott vágóegyedenként.

Benyújtás helye: Folyamatosan az Agrár Intervenciós Központba a január 15-ig megjelentetett pályázati lapon, a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok (terméktanácsi tagság, gyógyszerköltségrõl kiállított számla, vágóhíd, hatósági állatorvos igazolása) csatolásával.
Támogatási okirat kiadása a támogatható mennyiség határáig történik.

Igényelhetõ: Illetékes adóhatóságtól

Információ: A támogatás igénybevételének konkrét feltételeirõl az állategész- ségügyi hatóság állatorvosai és a falugazdászok adnak részletes információt.