MENÜ

Sertéstelep rekonstrukciós bõvítésekor igényelhetõ-e kiegészítõ támogatás?

Oldalszám:
2013.02.19.
A meglévõ sertéstartó épületek, építmények és a technológia korszerûsítéssel is járó átalakítás és értéknövelõ felújítás esetén az Áfa-t nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb 25 %-a mértékû fejlesztési célú alaptámogatás vehetõ igénybe. A regisztrált családi gazdálkodók az alaptámogatáson felül a nettó beruházási költségre vetítve plusz 10 % kiemelt támogatást vehetnek igénybe.
Amennyiben a pályázó a hígtrágya technológiát a környezetvédelmi követelményeket kielégítõ szalmás trágyakezelési technológiával cseréli fel, legfeljebb 10 %-os mértékû kiegészítõ támogatást kaphat. A vissza nem térítendõ támogatás mértéke e jogcímen pályázónként nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

Milyen beszerzésekrõl csatolható saját névre szóló számla a földalapú növénytermelési támogatások igénybevétele esetén?

Az igényelt támogatási összeg mértékéig a számla „szólhat” a vetõmag, növényvédõ szer, mûtrágya, illetve istállótrágya beszerzésének igazolásáról. Az a földhasználó, aki vetõmagszámlát csatol az igénybejelentéshez, az köteles a kalászos gabonák esetében a rendeletben meghatározott mennyiségû fémzárolt vetõmagot felhasználni. Ennek mennyisége hektáronként a következõ: õszi búza 250 kg, õszi árpa, rozs, triticale és tavaszi árpa 200 kg, zab 150 kg.

Ültetvénytelepítés esetén kitõl szerezhetõ be érvényes telepítési engedély?

Az érvényes telepítési engedélyt gyümölcsös telepítése esetén a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat jegyzõje adja ki. Szõlõtelepítés esetén a telepítési engedélyt a hegybíró adja ki, amellyel egyúttal arról is nyilatkozik, hogy a tervezett telepítés megfelel a hegyközségi rendtartás elõírásainak. Üzemi törzsültetvények létesítése esetén a hegybíró engedélyén kívül az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet engedélye is szükséges.

Varga Gábor