MENÜ

Növénytermesztés

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

A fejtrágyázás jelentõsége

Az agrotechnikai tényezõk közül a tápanyagellátás meghatározó jelentõségû a legtöbb szántóföldi kultúrnövény termésének növelésében, valamint a termésminõség és a termésbiztonság javításában.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

A lóbab termelése

Környezeti igénye A lóbabot a borsóhoz hasonlóan a búzatalajok növényének tekinthetjük. Átlagon felüli 3 t/ha-t meghaladó termésekre csak azokon a területeken számíthatunk amelyeknek a talajfizikai-és vízháztartási tulajdonságai lehetõvé teszik a korai vetést. A legkedvezõbb termesztési tájaként a Dunántúl déli és nyugati vidékét, a szigetközben a Hanság térségét, az Õrséget a Duna -Tisza közének öntözött déli területeit, valamint a Körösök és a Maros közének öntözhetõ területeit jelölhetjük meg. Bõséges és egyenletes vízellátottság mellett a lazább jellegû talajokon is nagy termésekre képes. Az éghajlati elemek közül a vízellátottság a termésbiztonságot leginkább befolyásoló tényezõ. A megfigyeléseink szerint május 20 és június 30 között több mint 90 mm csapadékra van szükség a 3 t/ha körüli termés eléréséhez. A lóbab a hûvösebb, csapadékos klíma növénye. A sokévi átlagot meghaladó hõmérsékletû évjáratokban csak szerény termésre számíthatunk. A virágzáskori 20 CO fok feletti hõmérséklet hatására szignifikánsan csökken a növény szárazanyag produkciója valamint a növényenkénti mag szám. Hazai viszonyok között tehát akkor számíthatunk nagy és több év átlagában is kiegyensúlyozott termésre, ha termõhelyként csak azokat a legjobb "búzatalajokat" vesszük figyelembe, ahol május 20 és június 30 között nagy valószínûséggel számíthatunk több mint 90 mm csapadékra és a virágzás - magfejlõdés idõszakának átlaghõmérséklete 20 CO alatt van.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

A szõlõ metszése téli fagykárok után

2001/2002. telén nagyon korán kezdõdtek az erõs fagyok. A lehûlések változatosan alakultak az ország különbözõ részein. Sok helyen mértek –20 °C-nál is nagyobb fagyokat. Ennek következtében helyenként jelentõsen károsodtak a szõlõtõkék rügyei. A szõlõrügyek fagykárosodásának kialakulása és ennek mértéke több tényezõtõl és ezek együttes hatásától függ. A fagykárok kialakulásában játszott szerepüket a teljességre való törekvést mellõzve említem meg.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Az ökológiai gazdálkodás helyzete Európában

Az 1990-es évek közepétõl szinte mindegyik európai országban fejlõdésnek indult az ökológiai gazdálkodás. 2001 elején az Európai Unió 15 tagállamában összesen majdnem 3,8 millió hektáron végzett ökológiai gazdálkodást 130 000 gazdaság. Ez a teljes mezõgazdasági terület mintegy 2,9 %-át és a gazdaságok 2 %-át teszi ki. Ha a tagjelölt és az EFTA (European Free Trade Association/Európai Szabadkereskedelmi Társulás) országokat is hozzávesszük az EU-s adatokhoz, mintegy 150 000 gazdaságot kapunk 4,3 millió hektárral.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Földalapú növénytermelési támogatás

Igénylõ: Regisztrált földhasználó Támogatási forma: Alanyi (normatív) támogatás Általános feltételek: Külterületi szántó: 1-300 hektár között Támogatott növények: 1,00 – 10,00 ha között külterületi szántó- földön – valamennyi köztermesztésben lévõ szántóföldi növény (ki- vétel: rostkender és rizs)

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Idõszerû zöldségtermesztési munkák

Március közepétõl ültethetõ a tavaszi fokhagyma (Makói tavaszi fajta), amely csak 30-45 cm magasra nõ, és a hagymái is 5-10 grammal kisebbek, mint az õszi fajtáké. A 2-3 grammos gerezdeket a talaj kötöttségétõl függõen 3-6 cm mélyre ültessük. Sortávolságnak jól bevált a 28-30 cm-es szélesség, míg a tõtávolságnak 8-10 cm-t hagyjunk. Így 1 m2-en megközelítõleg 40-50 növény nevelhetõ fel, amelyhez 10-12 dkg szaporítóanyagra van szükség.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Integrált cseresznyetermesztés

Bevezetés Megállapítható, hogy az utóbbi években a világ gyümölcspiacán nõtt a friss fogyasztásra alkalmas cseresznye iránti kereslet. Ennek talán két legkiemelkedõbb oka, hogy drága a kézi szüret és kevés a cseresznye termesztésére alkalmas termõhely. A cseresznye bár hazánkban kisebb jelentõségû, mint a meggy, termesztési hagyománya azonban jelentõs. Exportra – fõleg friss fogyasztásra vagy konzervnek – a késõbb érõ fajták javasoltak, mivel a korán érõ fajták nem vehetik fel a versenyt a tõlünk délebbre esõ országok termesztésével (Soltész, 1997). Többnyire a hazai cseresznyetermelõk a kedvezõ piaci információk, az ültetvények javuló kondíciója alapján bõvüléssel számolnak. 2000-ben a virágzás idejére szinte mindenütt olyan mértékû légköri aszály alakult ki, amely gátja volt a jobb termékenyülésnek. Döntõen a hiányos terméskötõdés által jelentõs terméscsökkenés és áruhiány jellemezte a piacot. A kevesebb termést pedig nem ellensúlyozta a relatíve magasabb termelõi ár és az ettõl esetenként fölfelé jelentõsen elszakadó fogyasztói ár. Mintegy 15 %-kal kevesebb termést takarítottak be, ami 16 ezer tonnás negatív rekordnak számít. Csökkent az export 1.134 tonnáról 700 tonnára. Ugyanakkor az európai piacot változatlanul keresleti jellegûnek ítélik: a spanyol, francia szezont követõen Magyarország számára kedvezõen kitölthetõ idõszak következik - mintegy 2,5 - 3,5 héten keresztül -, amelyhez késõbb érõ fajtákkal és megfelelõ áruminõséggel egyaránt rendelkezünk. Spanyolországban a korai fajták részleges kiesése ellenére a legmagasabb termést takarították be és adták el jelentõsebb piaci zavar nélkül. Bár meg kell jegyezni, hogy a török cseresznyekínálat - a rossz minõségû termés miatt – kevesebbnek bizonyult, mint az elmúlt években (Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács, 2000).

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Különféle szûrési módok értékelése a borászatban

A szûrés a derítés után következõ fizikai tisztító mûvelet. Szûréskor a bort folyadékáteresztõ szûrõközegen préselik át. A szûrõréteg ellenállást képez az áramló borral szemben, így az átáramlást csak nyomáskülönbség tartja fenn.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Növényeink esõálma és az öntözés

A természet szeretete és a teljesebb tudás kíváncsisága hajt bennünket a termelésben az egyre több és egyre jobb igénye felé. A növények életében a hõmérséklet, fény, a víz, a tápanyag mellett a tér és az idõ meghatározza a produkciót. Minden mindennel összefügg és egyik sem helyettesítheti a másikat. Ezek az általános összefüggések állandó szem elõtt tartása fontos az optimális vízellátás, az öntözés szempontjából is, mert az öntözés többletjövedelmét könnyen kockáztatjuk.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Pillangósok talajmûvelése

A pillangósvirágúak családjába számos jól ismert egy- és többéves szántóföldi növényünk tartozik. Legnagyobb területen (több mint 200 ezer hektáron) hazánkban a lucernát termesztik szálastakarmánynak. Hasonló célra termesztjük a vörösherét, a fehérherét, a baltacimot, a szarvaskerepet, de vetésterületük összességében sem haladja meg a néhány tízezer hektárt. A maghüvelyesek közül legjelentõsebb a borsó (vetésterülete 50 ezer hektár körül van), valamint a szója (25-30 ezer hektár). Kisebb a termõterülete, de táp- és takarmányértékük, talajjavító hatásuk miatt a vetésszerkezet fontos alkotórészei a bab, a lencse, a csillagfürt, a lóbab, a csicseriborsó, valamint a földimogyoró.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Új gyümölcsös telepítések trágyázása, talajkezelése

Ha még most tavasszal ültet valaki fát, akkor az elsõ évi kiegyensúlyozott és folyamatos tápanyag ellátás lehetõségét teremti meg az Agroblen Fruit adagolásával. Ebbõl fánként 40-50 grammot, bogyósoknál a felét lehet felhasználni. Ezt a szabályozott tápelem-leadású mûtrágyát az ültetõgödör alsó felébe kell egyenletesen elszórni és óvatosan elkeverni a talajjal, hogy a mûtrágya szemcsék ne törjenek össze. A sérüléssel a viaszburok tápanyag-szolgáltatást szabályozó hatása megszûnik. Ez a mûtrágya a növekvõ gyökerek közé is kerülhet, mert a naponta kidiffundáló kis mennyiségû tápanyag nem perzseli a azokat. A talajfelszínre szórásnak nincs sok értelme, egyrészt azért, mert a hatóanyag csak nedves közegben oldódik ki a szemcsékbõl, másrészt azért, mert ami a felszínen kioldódik az lekötõdhet a feltalajban mielõtt a gyökerekhez érne.

Szakfolyóirat > 2002/3 > Növénytermesztés

Zöldborsó minõséghez kötött támogatása

Igénylõ: Egyéni termelõ, regisztrált integrátor, TÉSZ-tagok Általános feltételek: Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács tagság A tagságból származó kötelezettségek teljesítése Termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte Minõségi követelmények (gyorsfagyasztás, konzervipari feldolgozás célra) teljesítése