MENÜ

Különféle szûrési módok értékelése a borászatban

Oldalszám:
2013.02.19.
A szûrés a derítés után következõ fizikai tisztító mûvelet. Szûréskor a bort folyadékáteresztõ szûrõközegen préselik át. A szûrõréteg ellenállást képez az áramló borral szemben, így az átáramlást csak nyomáskülönbség tartja fenn.
Technológia célja alapján a szûrés lehet:
- elõszûrés ( derített borokat „tiszta” fokozatra szûrjük),
- éles szûrés, a második derítés után finom szemcseöszetételüek kovaföld, vagy szûrõlap felhasználásával, fényes illetve tükrös tisztasági fokozatra,
- csírátlanító szûrés, palackozás elõtt steril szûrõlap, vagy gyertyás szûrõk alkalmazásával.
A borok derítés utáni elsõ szûrésre a háromdimenziós mód a legalkalmasabb. A második és az esetleges további szûréseket kétdimenziós módszerrel végezzük.
Az üzemi gyakorlatban a légköri nyomás feletti szûrõket alkalmazzák elterjedten. A szürõréteg fokozatos eltömõdése miatt nyomáskülönbség növelésével lehet fenntartani a bor egyenletes áramlását. Ha az átszûrt bor mennyisége az adott géptípusra jellemzõ maximális nyomásértéken a kívánatosnál kevesebb, a szûrõréteg kimerült.
A szûrés kedvezõ hatású, ha a kívánt technológiai célt eléri. Kedvezõtlen, ha a bor színanyagainak mennyisége csökken, ami vörös boroknál jelentõs lehet

Szûrõanyagok csoportosítása és jellemzése
A kovaföld szûrõanyagok szemcsés szerkezetûek, és a szitahatás mellett adszorpciós szûrõhatás is érvényesül. A kamrás kovaföld szûrés elsõ lépéseként egy cellulóz támasztó felületen szûrt borral alapréteget kell kialakítani. Az alapréteg kialakításához 300-800 g/m2 kovaföldet használnak. Ezután kezdõdik a szûrendõ bor beáramoltatása a szûrõbe. A folyamatos adagoláshoz 15,0-150,0 g kovaföld szükséges hektolitereként. A zavaros borokhoz nagy áteresztõ képességû kovaföld típusokat használnak, és az átlagosnál többet, (80-150 g/hl). Tisztább borokhoz kisebb áteresztõképességû kovaföldet alkalmaznak, és az átlagosnál kevesebbet (15-75 g/hl).
A tarályos kovaföldszûrõnél, ahol a támasztó felület fémszövet, az alapréteg kialakításához „Fibra-cel-t” használnak. A Fibra-cel 7-10 % cellulózzal kevert kovaföld.
A hazai elõállítású szûrõperlitek és a kovaföld helyett jól alkalmazhatók borok szûrésére.

Szûrõlapok

Cellulóz keverékbõl préselt, többnyire négyzetalkú lapok, melyek jellemzõi 40x40 cm, 60x60 cm, vagy ennél is nagyobb. Vastagságuk 3-5 mm. A szûrõhatásuk és áteresztõképességük eltérõ lehet az összetételtõl és a tömörségtõl függõen. A nagy áteresztõképességû lapok elõszûrésre, a kis áteresztõképességû lapok fényesre, vagy tükrösre szûréshez használjuk.

Szûrõgépek és kezelésük

A kovaföldszûrõk lehetnek tartályosak és kamrásak. Szerkezeti egységeik a szûrõgép, vagy szûrõtartály és a kovaföld adagoló. A folyadékáramot szivattyú biztosítja. Az alapréteg kialakításához kármentõt, vagy tartályt alkalmaznak.
A tartályos kovaföldszûrõk jellemzõ tulajdonságai:
- az alapréteg kialakításához több szûrõanyag 700-800 g/m2 szükséges, mint a kamrás szûrõknél,
- csak kovaföldszûrõként mûködtethetõek,
- maximális szûrõnyomás magasabb (8-10 bar), mint a kamrás kovaföldszûrõnél (4 bar),
- a fajlagos szûrõképesség kedvezõ (tányéros szûrõknél 1,5-2,5 gyertyás szûröknél 0,6-0,8 m3/h m2).
- kisebb a gépegység helyszükséglete,
- önmosó kivitelûek,
- mosóvízszükséglet nagyobb, mint a kamrás szûrõknél,
- a szûrlet tisztasága kisebb. mint a kamrás kovaföldszûrõkkel elérhetõ tisztaság.
A kamrás kovaföldszûrõknél az induló réteg kialakításához kisebb 300-400 g/m2 szûrõanyag szükséges. A szûrõ tömítései üzem közben jól ellenõrizhetõk. A fajlagos szûrõképességük kisebb, a gép helyszükséglete nagy és tisztításuk csak kézzel végezhetõ.
A kovaföld adagoló két fõ egységbõl áll, a tartályból és az adagoló membránszivattyúból. A kovaföldes bort propelleres keverõ tartja mozgásban. A membránszivattyú térfogatárama szabályozható.
A centrifugál szivattyú a bort folyamatosan szálltja a szûrõtartályba.

A kamrás kovaföldszûrõk szerkezeti felépítése:

Kovaföldkeret (-KG-) szélessége 40-50 mm, mérete 40x40 mm.
A keret testre üreges. A sarkoknál elhelyezett négy gyûrû közül kettõbõl vezet áttöret (csatorna) a keret belsejébe. A tiszta borvezetõ keret (-F-) szélessége 13-15 mm, tömör, vagy üreges kiképzésû, két sarkán borvezetõ áttörttel a csõgyûrû felé.
Támasztólapként cellulózból készített ikerlapokat használnak, amelyre az alapréteget felhordják. A támasztólapot többször is használhatók.
A vezetõkereteket álvázra szerelt fejlap és mozgatható véglap tartja össze egy szorítószerkezet közbeiktatásával. A kovaföld adagolást membránszivattyús adagolóval végzik. A kamrás kovaföldszûrõk – csupán F-keretek váltakozó elhelyezésével – lapszûrõként is használhatók.
A lapszûrõk bontható elemekbõl álló gépek. Felépítésük hasonló a kamrás kovföldszûrõkhõz, de a borvezetõ keretek egységes kiképzésûek. A megkülönböztetést a keretek funkciója, pontosabban az alvázra helyezése alapján teszik meg.
A szûrendõ bort „T” kereteken vezetik be, ezekre fekszik a szûrõlapok bolyhos oldala. A szûrt bort „F” kereteken vezetik; ezekre fekszik a lapok sima oldala.
A fej és véglap lehet funkcó nélküli, vagy „F” ,illetve „T” keretként mûködõ.
Üzembe helyezés a szûrõlapok berakásából és vízzel való átmosásából áll.
Az átmosást addig kell folytatni, míg a víz teljesen tiszta ízû lesz. Csírátlanító szûrés elõtt a gépet és a borvezetéket sterilizálni kell. Ennek módjai a 15-20 percig tartó gõzölés, vagy a forró vizes átáramoltatás.
A szûréshez legjobban megfelelnek a centrifugál szivattyúk, amelyek folyadékárama fojtószeleppel szabályozható és egyenletes áramlást biztosítanak.

Membránszûrök

A membránszûröket az italok csírátlanító, illetve végsõ szûrésénél alkalmazzák.
A felületi szûréssel mûködõ berendezések szûrõfelülete meghatározott pórusméretû mûanyagfilm, amely regenerálás után újra felhasználható. Jellemzõ a 0,45-1,0 μm pórusméret.
A szûrhenger nyomásálló KOR-acélból készített hengeres edény, amely egyik végén csavarkötéssel, vagy gyorskapcsoló pánttal oldható.
A be- és kivezetõ csonkok általában hengerek alsó részéhez kapcsolódnak.
A szûrõgyertyák szûrõanyagból készített csõ alakú elemek, amelyekben többrétegû redõs szûrõmembrán helyezkedik el.
A gyertyákat acélrugókkal rögzítik a szûrõhengerhez. A szûrõgyertyákon kívülrõl befelé áramlik a szûrendõ folyadék. Használhatóságuk (élettartalmuk) az óránkénti átbocsátóképesség 10-15-szöröse.

Dr. Janky Ferenc

Kovaföldek szemcseösszetétele (%)

Típus

szemcseméret (µm)

 

10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

Celite 535

15,3

39,5

14,0

10,2

15,3

5,7

Hyflo-Super

42,6

28,0

9,18

4,22

7,0

9,0

DIT-R

12,2

15,30

14,75

8,97

5,12

43,58

DIF-BO

25,9

28,75

6,9

21,56

10,0

6,89